MOCKTEST W13

DƯỚI ĐÂY LÀ MOCKTEST DÀNH CHO CÁC BẠN TRONG TUẦN NÀY

1- READING: FULL CAM 14 TEST 4

LINK PDF: https://drive.google.com/file/d/1Hx45-5dVZHyqOq_BcISNUXyzRPpougz9/view?usp=sharing

2- LISTENING: CAM 16 TEST 4

LINK PDF: https://drive.google.com/file/d/1X3PeNHmYYIAiPQ4TAUXYUF7AZs8FEcwj/view?usp=sharing

Chưa có đánh giá.

XEM HẾTThêm ghi chú
BẠN
Thêm bình luận của bạn
 
Thinking School @2018