NHIỆM VỤ: LISTENING #12

BÀI LISTENING SECTION THE HISTORY OF COFFEE

Những điều cần lưu ý khi làm học listening: 

  1. Hiểu 100% nội dung của câu hỏi có trong bài và ít nhất 80% từ vựng trong phần transcript.
  2. Phải luôn bảo đảm bạn nghe rõ ràng và rành mạch từng từ khi nghe audio. Nếu bạn không thể nghe rõ từng từ trong audio, bạn mở audio và dò từng chữ trên giấy cho tới khi nghe được thì mới dừng.
  3. Cố gắng luôn học nghĩa của từ vựng gắn với audio, nghe audio và viết spelling.
  4. Cố gắng tìm và nhận ra các từ cùng trường nghĩa trong câu hỏi với phần audio.
  5. Không cần phân tích câu.

Nếu bạn đã đạt 30/40 thì bỏ qua nhiệm vụ này, và ghi vào phần nộp bài là ĐÃ ĐẠT 30/40.

CÁC BƯỚC HỌC VÀ NỘP BÀI: 

BƯỚC 1: PHẦN VOCAB 

– MỤC TIÊU: Hiểu 100% từ vựng trong phần câu hỏi và ít nhất trên 80% từ vựng trong bài

– PHẦN YÊU CẦU NỘP BÀI: Bạn đánh dấu highlight vào những từ vựng bạn không biết. Sau đó so sánh với đáp án để bảo đảm chỉ học những từ vựng quan trọng và phổ biến. Nộp phần nhận xét bạn cần học bao nhiêu từ vựng so với yêu cầu.

BƯỚC 2: Thuộc bài và chép xuống 

– CÁCH TIẾN HÀNH:  Luyện phần dictation.

https://drive.google.com/file/d/1Fvm0LwgRp9PMXfZGgwRKGiKHtYnp25eN/view?usp=sharing

BƯỚC 3: PHÂN TÍCH CÂU HỎI VÀ KẾT NỐI VỚI PHẦN NỘI DUNG AUDIO. 

– MỤC TIÊU: Phát triển khả năng nhận diện từ khoá trong câu hỏi và từ khoá trong phần nội dung audio.

– PHẦN YÊU CẦU NỘP BÀI: Highlight những từ khoá trong phần transcript tương ứng với câu hỏi trong bài. Chụp hình và nộp lên web.

Sẽ có phần đáp án cụ thể cho phần này để bạn so sánh.

BƯỚC 4: TỰ KIỂM TRA LẠI. 

Sau khi đã luyện đủ 3 bước và cảm thấy mình đã học kĩ rồi, hãy ngồi nghe lại và làm bài kiểm tra xem mình làm đúng bao nhiêu câu. Xem video hướng dẫn làm bài và rút kinh nghiệm ở những câu sai.

Nếu chưa đủ target thì phải ngồi nghe lại cho tới mức đúng ít nhất 70% câu trả lời trở lên.

 

 

Chưa có đánh giá.

XEM HẾTThêm ghi chú
BẠN
Thêm bình luận của bạn
 
Thinking School @2018