NHIỆM VỤ READING #11.01 TEST

Đây là phần thực tập nộp bài cho nền tảng mới. Nếu bạn chưa học kĩ passage này, đây là cơ hội để bạn học lại. PASSAGE 3 READING CAM 14 TEST 2: WHY BUSINESS SHOULD WELCOME DISODER  NHIỆM VỤ: Bạn cần đọc, hiểu, học thuộc các từ vựng cần thiết để làm bài đến mức đạt điểm 80% câu trả lời đúng. Passage: Why companies should welcome disorder   Những điều cần lưu ý khi làm nhiệm vụ này:

  1. Hiểu 100% nội dung của câu hỏi có trong bài
  2. Hiểu ít nhất trên 60% từ vựng của bài.
  3. Hiểu ít nhất 60-70% nội dung của các câu và đoạn.
  4. Có khả năng phân tích đúng nội dung 100% các câu dài và phức tạp.
  5. Trả lời đúng câu hỏi, tự tìm ra được các chi tiết trong bài đọc, dựa vào từ khoá câu hỏi. KHÔNG TRẢ LỜI ĐÚNG VÌ NHỚ CÂU TRẢ LỜI.
  6. Ghi lại thời gian từ lúc học cho đến lúc làm đúng trên 80%.

CÂU HỎI: Bạn làm passage này trong vòng 30 phút và viết số lượng câu trả lời đúng, số lượng các câu trả lời sai và lý do bạn sai các câu đó là gì?

Điểm đánh giá: 4.5/5 (2)

XEM HẾTThêm ghi chú
BẠN
Thêm bình luận của bạn
 
Thinking School @2018