NHIỆM VỤ READING #11.01 VOCAB

Đây là phần thực tập nộp bài cho nền tảng mới. Nếu bạn chưa học kĩ passage này, đây là cơ hội để bạn học lại.

PASSAGE 3 READING CAM 14 TEST 2: WHY BUSINESS SHOULD WELCOME DISODER 

MỤC TIÊU: Tự kiểm tra vốn từ vựng của bạn được thể hiện qua bài đọc này. Bạn biết bao nhiêu từ vựng?

NHIỆM VỤ: Đọc qua bài, hightlight toàn bộ các từ vựng bạn không biết nghĩa có trong bài, chụp hình và tải lên đây.

CHÚ Ý: DO NỀN TẢNG CHỈ ĐƯỢC UP 1 HÌNH, NÊN CÁC BẠN UP HÌNH KHÁI QUÁT NHẤT TOÀN BỘ BÀI LÀM. 

Nếu bạn đã học bài này ở tuần trước, đây là cơ hội để bạn tự kiểm tra xem mình nhớ bao nhiêu từ vựng đã học.

Điểm đánh giá: 5/5 (1)

XEM HẾTThêm ghi chú
BẠN
Thêm bình luận của bạn
 
Thinking School @2018