VIDEO W13: AGRICULTURE & ENVIRONMENT

Dành thời gian để xem các video sau và ghi lại điểm ấn tượng (nếu có):

I- AGRICULTURE:

1- Israel’s innovative agriculture

2- The Agricultural Revolution: Crash Course World History #1

 

II- ENVIRONMENT:

1- The Difference Between Global Warming & Climate Change

2- How Singapore fixed its big trash problem | CNBC Reports

Chưa có đánh giá.

XEM HẾTThêm ghi chú
BẠN
Thêm bình luận của bạn
 
Thinking School @2018