Học viên đã tham gia
27 học viên
4.4/5
Điểm đánh giá khoá học
Đánh giá của học viên
Đang tải...
6 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Học cùng giảng viên (F)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống và tham gia các buổi học trực tiếp với giảng viên trên hệ thống live hay trên lớp học
Ký hiệu: F - Flipped course
2 Học trực tiếp với giảng viên: 6 buổi học online hoặc 1 ngày học offline. Các buổi học với giảng viên sẽ tập trung thực hành kỹ năng và phân tích các bài tập tình huống
3 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành phần nội dung online: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 12 giờ
4 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
5 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
6 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
7 Bài kiểm tra
8 Bài tập tình huống
9 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
10 Chứng chỉ (digital)
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Học trực tuyến cùng giảng viên (F)
F

AON – Tư duy chiến lược và lập kế hoạch

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên được trang bị các kiến thức, kỹ năng và công cụ sau:

  1. Hiểu và áp dụng các khái niệm căn bản như Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, chiến lược, mục tiêu chiến lược và quy trình quản trị chiến lược của doanh nghiệp.
  2. Biết và áp dụng các công cụ chính để hình thành tư duy chiến lược ma trận SWOT, phân tích PESTEL, Value chain, Value System, ma trận BCG, chiến lược vòng đời sản phẩm.
  3. Hiểu rõ và áp dụng 3 chiến lược cạnh tranh của Micheal Porter: Dẫn đầu về chi phí (Cost Leadership), Cạnh tranh bằng sự khác biệt (Differentiation), và Tập trung thị trường ngách (Focus)
 

Chương Trình Giảng Dạy

THÔNG TIN TỔNG QUAN
Giới thiệu khóa học và giảng viên
Danh sách nhóm – Aon
phòng học trực tuyến
Phòng học trực tuyến – Livestreaming
BÀI GIẢNG
--các khái niệm cơ bản
Chiến lược là gì?
Các khái niệm cơ bản của Quản trị chiến lược_TKS
Quiz 1: Các khái niệm cơ bản (Aon) 00:05:00
--TƯ DUY LÃNH ĐẠO VÀ CHIẾN LƯỢC
Tư duy lãnh đạo 1: Tư duy phát triển
Tư duy lãnh đạo 2: Tư duy cạnh tranh
Tư duy lãnh đạo 3: Tư duy khách hàng và tư duy đạo đức
Tư duy lãnh đạo 4: Tư duy hệ thống
--cấp chiến lược và chiến lược cạnh tranh
Các cấp chiến lược_TKS
3 chiến lược cạnh tranh cơ bản của Micheal Porter_TKS
Quiz 2: Các chiến lược cạnh tranh cơ bản (Aon) 00:05:00
--quy trình hoạch định và quản lý chiến lược
Quy trình hoạch định và quản lý chiến lược – phân tích_TKS
Quy trình hoạch định và quản lý chiến lược – Thiết kế_TKS
Quy trình hoạch định và quản lý chiến lược – Triển khai_TKS
Quiz 3: Quy trình quản trị và hoạch định chiến lược (Aon) 00:05:00
--các công cụ hoạch định chiến lược
Phân tích PESTEL
Quiz 4: PESTEL (Aon) 00:05:00
Phân tích SWOT_TKS
Quiz 5: SWOT (Aon) 00:05:00
Chuỗi giá trị_TKS
Ma trận BCG
Quan điểm Chiến lược dựa trên nguồn lực – Resource based view_TKS
Mô hình 5 tác lực cạnh tranh (5 forces model)_TKS
Chiến lược hợp nhất hàng dọc (Vertical Integration)_TKS
Vòng đời sản phẩm – PLC – phần 1
Vòng đời sản phẩm – PLC – phần 2
Quiz 6: Các công cụ khác (Aon) 00:05:00
Strategy plan template
BÀI TẬP VÀ KIỂM TRA
Bài tập nhóm 1: Chiến lược của bạn là gì? (Aon) 30 ngày
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học – Tư duy chiến lược và lập kế hoạch
Đang tải...
Buổi Ngày Giờ Nội dung
1 05.07 10:00-10:30 Hướng dẫn làm quen đầu khoá
2 06.07 10:00-11:30 Khai giảng:
1. Lãnh đạo và tầm nhìn
2. Làm thế nào để xác định được tầm nhìn
3. Chia sẻ tầm nhìn của mình cho phòng ban và tổ chức
3 08.07 10:00-11:30 1. Tại sao cần có chiến lược?
2. Có chiến lược và không có chiến lược khác nhau như thế nào?
3. Các cách tiếp cận và khung quản lý chiến lược
4 13.07 10:00-11:30 1. 3 chiến lược cơ bản của Micheal Porter
2. Ứng dụng 3 chiến lược vào phòng ban và tổ chức
5 15.07 10:00-11:30 1. Cách tiếp cận dựa vào nguồn lực
2. Đánh giá nguồn lực của tổ chức
6 20.07 10:00-11:30 1. Chiến lược quản lý gói sản phẩm
2. Ứng dúng vào phòng ban và tổ chức
7 22.07 10:00-11:30 Thuyết trình nhóm
Chưa có lịch khai giảng
Giảng dạy tại doanh nghiệp
Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
  1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
  2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách điền form yêu cầu hoàn học phí.
  3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
  4. Ngay khi gửi yêu cầu hoàn tiền, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
  5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
Thinking School @2018