Học viên đã tham gia
17 học viên
5/5
Điểm đánh giá khoá học
Đánh giá của học viên
Đang tải...
2 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Học cùng giảng viên (F)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống và tham gia các buổi học trực tiếp với giảng viên trên hệ thống live hay trên lớp học
Ký hiệu: F - Flipped course
2 Học trực tiếp với giảng viên: 6 buổi học online hoặc 1 ngày học offline. Các buổi học với giảng viên sẽ tập trung thực hành kỹ năng và phân tích các bài tập tình huống
3 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành phần nội dung online: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 12 giờ
4 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
5 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
6 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
7 Bài kiểm tra
8 Bài tập tình huống
9 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
10 Chứng chỉ (digital)
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Học trực tuyến cùng giảng viên (F)
F

Basic grammar for adults

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

1. Củng cố kiến thức ngữ pháp về các thì cơ bản gồm:

 • Nhớ công thức và các ttrường hợp sử dụng các thì trong tiếng Anh
 • Phân biệt cách dùng các thì trong các ngữ cảnh khác nhau.
 • Vận dụng kiến thức về thì  để giải quyết các bài tập rắc nghiệm

2. Nâng cao kiến thức về câu trong tiếng Anh

 • Định nghĩa được mệnh đề là gì
 • Liệt kê được các liên từ (conjunctions) thường dùng để kế hợp các mệnh đề
 • Phân biệt được một số mệnh đề thường gặp
 • Vận dụng kiến thức về các loại mệnh đề để giải quyết các bài tập trắc nghiệm

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN NỀN TẢNG
TENSES REVIEW
Unit 1. Present continuous 00:00:00
Unit 2: present simple 00:00:00
unit 3: present simple vs present continuous 00:00:00
4. Past Simple 00:00:00
5. Past continuous 00:00:00
6. Present perfect 00:00:00
7. Present perfect continuous 00:00:00
8. Present perfect vs Present perfect continuous 00:00:00
9. How long have you been 00:00:00
10. Since, for, when, how long 00:00:00
CLAUSES & PHRASES
ENTRANCE TEST & TASKS
present tenses 00:05:00
task 1 present continuous 00:05:00
task 2 present simple 00:05:00
task 3 Present simple vs present continuous 00:05:00
task 4 past simple vs past continuous 00:05:00
task 5 Present (simple, continuous, perfect) and past (simple & continuous) 00:10:00
task 6 Present perfect , present perfect continuous) and past (simple & continuous) 00:10:00
task 7 VERB TENSES (past & present) 00:15:00
If clauses 00:10:00
relative clauses 00:10:00
relative clauses 00:00:00
IF CLAUSES 00:00:00
CLAUSES AFTER WISH 00:00:00
PHRASES & CLAUSES OF PURPOSE 00:00:00
MID & FINAL TESTS
Mid test 00:10:00
REFERENCES
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá kiến thức (cuối khóa) 00:00:00
Đánh giá khóa học 00:00:00
Kết nối tương lai 00:00:00
Đang tải...
Chưa có lịch khai giảng
Giảng dạy tại doanh nghiệp
Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
 1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
 2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách email tới địa chỉ info@thinkingschool.vn từ tài khoản đã đăng ký khóa học đối với học viên cá nhân hoặc từ tài khoản đại diện cho khách hàng doanh nghiệp.
 3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
 4. Ngay khi học phí được hoàn trả, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
 5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
THE THINKING SCHOOL @2018