Học viên đã tham gia
1,208 học viên
3.8/5
Điểm đánh giá khoá học
Đánh giá của học viên
Đang tải...
50 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Học cùng giảng viên (F)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống và tham gia các buổi học trực tiếp với giảng viên trên hệ thống live hay trên lớp học
Ký hiệu: F - Flipped course
2 Học trực tiếp với giảng viên: 6 buổi học online hoặc 1 ngày học offline. Các buổi học với giảng viên sẽ tập trung thực hành kỹ năng và phân tích các bài tập tình huống
3 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành phần nội dung online: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 12 giờ
4 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
5 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
6 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
7 Bài kiểm tra
8 Bài tập tình huống
9 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
10 Chứng chỉ (digital)
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Học trực tuyến cùng giảng viên (F)
F
Hinh dai dien mon hoc SCG SCG revised 02

3. Tài chính kinh doanh

Mục tiêu của chủ đề và kết quả học tập kỳ vọng:
 1. Kiến thức:  Hiểu được những khái niệm tài chính cơ bản,quy luật và nguyên tắc trong tài chính
 2. Kỹ năng:  Đọc hiểu cơ bản Hiểu được 3 loại báo cáo tài chính
 3. Thái độ: Có tư duy tài chính trong công việc
Nội dung:
 1. Giới thiệu chủ đề Tài chính kinh doanh & Các thành phần của báo cáo tài chính
 2. Bảng cân đối kế toán
 3. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 4. Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 5. Tìm hiểu các chỉ số tài chính cơ bản của một doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính
Course objectives and Expected outcomes:
 1. Knowledge: Understand the basic financial concepts and principles of finance
 2. Skill: Reading and understanding 3 types of financial statements
 3. Attitude: Have a financial mindset at work
Content:
 1. Introducing of Business Finance & Components of financial statements
 2. Balance sheet
 3. Income statement
 4. Cash flow statement
 5. Learn the basic financial indicators of a business through financial statements
 

Chương trình đào tạo

thông tin chủ đề
Giới thiệu chủ đề Business finance
bài giảng
--giới thiệu chủ đề tài chính kinh doanh
Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
Quiz tự học – Chương 1 00:10:00
--bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán – Tổng quan
Bảng cân đối kế toán – Tài sản
Bảng cân đối kế toán – Nguồn vốn
Phân tích thông tin trên Bảng cân đối kế toán
Quiz tự học – Chương 2 00:10:00
--báo cáo kết quả kinh doanh
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Quiz tự học – Chương 3 00:10:00
--báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Quiz tự học – Chương 4 00:10:00
--các chỉ số tài chính cơ bản của một doanh nghiệp
Một số khái niệm về Kế toán tài chính
Tìm hiểu các chỉ số tài chính cơ bản của một doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính
Quiz tự học – Chương 5 00:15:00
--game vui tự học
Game vui tự học – Tài chính kinh doanh
--slide bài giảng
Slide bài giảng – Chủ đề Tài chính kinh doanh
bài trắc nghiệm
Bài trắc nghiệm chủ đề Tài chính kinh doanh – Bài số 1/2 00:30:00
Bài trắc nghiệm chủ đề Tài chính kinh doanh – Bài số 2/2 00:30:00
NỘI DUNG THAM KHẢO
Bài đọc thêm – Mối quan hệ giữa BCĐKT – BCKQKD – BCLCTT
đánh giá chủ đề
Đánh giá chủ đề – Tài chính kinh doanh
Đang tải...
Chưa có lịch khai giảng
Giảng dạy tại doanh nghiệp
Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
 1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
 2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách điền form yêu cầu hoàn học phí.
 3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
 4. Ngay khi gửi yêu cầu hoàn tiền, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
 5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
Thinking School @2018