3. Tài chính kinh doanh

RIÊNG TƯ
Chưa có đánh giá.
Mục tiêu của chủ đề và kết quả học tập kỳ vọng:
 1. Kiến thức:  Hiểu được những khái niệm tài chính cơ bản,quy luật và nguyên tắc trong tài chính
 2. Kỹ năng:  Đọc hiểu cơ bản Hiểu được 3 loại báo cáo tài chính
 3. Thái độ: Có tư duy tài chính trong công việc
Nội dung:
 1. Giới thiệu chủ đề Tài chính kinh doanh & Các thành phần của báo cáo tài chính
 2. Bảng cân đối kế toán
 3. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 4. Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 5. Tìm hiểu các chỉ số tài chính cơ bản của một doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính
Course objectives and Expected outcomes:
 1. Knowledge: Understand the basic financial concepts and principles of finance
 2. Skill: Reading and understanding 3 types of financial statements
 3. Attitude: Have a financial mindset at work
Content:
 1. Introducing of Business Finance & Components of financial statements
 2. Balance sheet
 3. Income statement
 4. Cash flow statement
 5. Learn the basic financial indicators of a business through financial statements
 

Chương trình đào tạo

thông tin chủ đề
Giới thiệu chủ đề Business finance 00:00:00
bài giảng
--giới thiệu chủ đề tài chính kinh doanh
Tổng quan về tài chính doanh nghiệp 00:00:00
Quiz tự học – Chương 1 00:10:00
--bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán – Tổng quan 00:00:00
Bảng cân đối kế toán – Tài sản 00:00:00
Bảng cân đối kế toán – Nguồn vốn 00:00:00
Phân tích thông tin trên Bảng cân đối kế toán 00:00:00
Quiz tự học – Chương 2 00:10:00
--báo cáo kết quả kinh doanh
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 00:00:00
Quiz tự học – Chương 3 00:10:00
--báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 00:00:00
Quiz tự học – Chương 4 00:10:00
--các chỉ số tài chính cơ bản của một doanh nghiệp
Một số khái niệm về Kế toán tài chính 00:00:00
Tìm hiểu các chỉ số tài chính cơ bản của một doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính 00:00:00
Quiz tự học – Chương 5 00:15:00
--game vui tự học
Game vui tự học – Tài chính kinh doanh 00:00:00
--slide bài giảng
Slide bài giảng – Chủ đề Tài chính kinh doanh 00:00:00
bài trắc nghiệm
Bài trắc nghiệm chủ đề Tài chính kinh doanh – Bài số 1/2 00:30:00
Bài trắc nghiệm chủ đề Tài chính kinh doanh – Bài số 2/2 00:30:00
NỘI DUNG THAM KHẢO
Bài đọc thêm – Mối quan hệ giữa BCĐKT – BCKQKD – BCLCTT 00:00:00
đánh giá chủ đề
Đánh giá chủ đề – Tài chính kinh doanh 00:00:00

Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn

#Tiêu chíĐánh giá
0/5 (0)
1Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách0
2Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới0
3Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này0
4Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo0
5Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu0
6Giảng viên tương tác tốt với học viên0
7Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...)0
8Giao diện thân thiện, dễ sử dụng0
9Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..)0
10Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị0
11Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt0
12Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần0
13Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi0
14Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt0
15Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School0
16Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp0
THE THINKING SCHOOL @2018
X