Học viên đã tham gia
24 học viên
4.2/5
Điểm đánh giá khoá học
Đánh giá của học viên
Đang tải...
19 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Học cùng giảng viên (F)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống và tham gia các buổi học trực tiếp với giảng viên trên hệ thống live hay trên lớp học
Ký hiệu: F - Flipped course
2 Học trực tiếp với giảng viên: 6 buổi học online hoặc 1 ngày học offline. Các buổi học với giảng viên sẽ tập trung thực hành kỹ năng và phân tích các bài tập tình huống
3 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành phần nội dung online: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 12 giờ
4 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
5 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
6 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
7 Bài kiểm tra
8 Bài tập tình huống
9 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
10 Chứng chỉ (digital)
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Học trực tuyến cùng giảng viên (F)
F
phat trien ky nang lanh dao cho tot

Phát triển năng lực lãnh đạo

LÃNH ĐẠO CÓ PHẢI LÀ CHỨC VỤ?

 • Lãnh đạo không phải là chức vụ. Nó là tố chất, là kỹ năng, là chiến lược mà mỗi người cần có và có thể phát triển để phát triển sự nghiệp của bản thân hay doanh nghiệp mình
 • Trong khủng hoảng, kỹ năng lãnh đạo càng đặc biệt quan trọng, nó giúp ta tìm ra giải pháp cho mình và đồng đội.
 • Cái khó, ló cái khôn. Thời thế xuất anh hùng. Lãnh đạo qua khủng hoảng mà trưởng thành. Không phải ai cũng có cơ hội gặp 1 đại dịch như lúc này? Tại sao không biến nó thành cơ hội để trưởng thành?

MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP DỰ KIẾN

 1. Tư duy và vai trò của người làm quản lý chuyên nhiệp
 2. Tư duy và phong cách lãnh đạo của người làm quản lý
 3. Lãnh dạo – Chuyển hóa thực chất từ bên trong
 4. Công cụ và kỹ năng lãnh đạo đội nhóm
 5. Lên kế hoạch, thực thi vả kiểm soát

BẠN HỌC GÌ TỪ KHÓA HỌC?

 1. Tự đánh  giá kỹ năng lãnh đạo của mình
 2. Trang bị mô hình lãnh đạo để ứng phó với các tình huống khác nhau
 3. Mô hình lãnh đạo vượt khủng hoảng
 4. Nhận diện và xử lý các vấn đề về quản lý và lãnh đạo trong tổ chức
 5. Thưc hành giải quyết các tình huống quản trị thực tế
 6. Thiết kế lộ trình phát triển kỹ năng lãnh đạo toàn diện cho bản thân

 

Chương trình đào tạo

CÁC THÔNG TIN NỀN TẢNG
Lộ trình đào tạo 17.08 -17.09
Các quy định học vụ của khóa học
Hướng dẫn sử dụng hệ thống E-learning của Thinking School
--GAME TỰ HỌC QUIZLET
Quizlet Phong thái lãnh đạo – Khái niệm
Quizlet Phong thái lãnh đạo – Anh Việt
PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN (LIVE STREAMING)
Phòng livestream
Danh sách nhóm học viên
TỰ ĐÁNH GIÁ PHONG THÁI LÃNH ĐẠO
Bảng khảo sát phong cách lãnh đạo của bạn: dân chủ hay độc đoán? MIỄN PHÍ
Bảng khảo sát lãnh đạo chú trọng mối quan hệ với thành viên
Tự đánh giá phog cách lãnh đạo Tình huống
Tự đánh giá – Lãnh đạo nguyên bản
Bảng khảo sát lãnh đạo đa yếu tố (Chuyển hóa và Chuyển giao)
BÀI GIẢNG
--GIƠI THIỆU VỀ LEADERSHIP
Leader vs Manager
5 vai trò chính của một nhà lãnh đạo hiệu quả
Boss vs Leader
Đổ thừa và vơ vào
Kỹ sư – Nhà lãnh đạo tương lai
Làm đúng việc và làm việc đúng
12 Câu hỏi của Gallup
Kinh nghiệm quản lý khủng hoảng và quản trị quốc gia của Singapore
--PHONG THÁI LÃNH ĐẠO THEO PHẨM CHẤT - HÀNH VI - KỸ NĂNG
Trait approach – Các phẩm chất của Lãnh đạo
Behavioral approach – Các nhóm hành vi lãnh đạo
Skill approach – Các kỹ năng của lãnh đạo
Tóm tắt 3 cách tiếp cận Phẩm chất – Hành vi – Kỹ năng lãnh đạo
--PHONG THÁI LÃNH ĐẠO THEO LỘ TRÌNH - KẾT QUẢ (PATH-GOAL LEADERSHIP)
Lãnh đạo theo Lộ trình và Kết quả
4 mô hình lãnh đạo theo Lộ trình và Kết quả
Mô hình Lộ trình – Kết quả
--PHONG THÁI LÃNH ĐẠO CHÚ TRỌNG QUAN HỆ VỚI THÀNH VIÊN (LEADER - MEMBER EXCHANGE)
Clip – LMX
3 giai đoạn trong quan hệ giữa Lãnh đạo – Thành viên
Mô hình Lãnh đạo chú trọng Quan hệ giữa Lãnh đạo và thành viên
--PHONG THÁI LÃNH ĐẠO CHUYỂN HÓA (TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP)
Clip – Transformational
Lý thuyết động viên – Tháp nhu cầu Maslow
Mô hình lãnh đạo chuyển hóa
Mô hình Lãnh đạo chuyển hóa vs. Lãnh đạo chuyển giao
--PHONG THÁI LÃNH ĐẠO NGUYÊN BẢN (AUTHENTIC LEADERSHIP)
Clip – Authentic
Mô hình lãnh đạo nguyên bản
--LÃNH ĐẠO THEO TÌNH HUỐNG
Lãnh đạo theo tình huống
--PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO THÚC ĐẨY SỰ THÍCH NGHI VÀ THAY ĐỔI
Adaptive leadership
Lãnh đạo thích nghi
Các thay đổi đầy cảm hứng
--LÃNH ĐẠO TRONG MÔI TRƯỜNG ĐA VĂN HÓA
Culture and Leadership
9 thành phần của văn hóa
Các khu vực văn hóa chia theo quốc gia
9 thành phần và các khu vực văn hóa
Giới thiệu về văn hóa và các ảnh hưởng của nó
Để trở nên đa văn hóa
Hãy ra thế giới
--LÃNH ĐẠO: NAM - NỮ
Phụ nữ và Lãnh đạo
Gender and Leadership
--XÂY DỰNG VÀ DẪN DẮT ĐỘI NHÓM
Vai trò và các ưu điểm nổi bật của nhóm
4 giai đoạn phát triển của nhóm
Giai đoạn 1: Hình thành
Giai đoạn 2: Hình thành chuẩn mực và qui tắc
Giai đoạn 3: Bão tố
Giai đoạn 4: Hiệu suất cao
Các đặc trưng của nhóm có hiệu suất cao
--VAI TRÒ CỦA LÃNH ĐẠO VÀ THÀNH VIÊN TRONG NHÓM
Vai trò xây dựng niềm tin và sự tin cậy trong nhóm
Vai trò của mục tiêu và hiệu quả hoạt động nhóm
Vai trò điều phối công việc của các thành viên
Vai trò xây dựng quan hệ của các thành viên
Kỹ năng phản hồi
Các hành vi ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất của nhóm
--SUY NGHĨ NHÓM
Suy nghĩ theo nhóm
Vấn đề của suy nghĩ theo nhóm
Phương pháp vượt qua suy nghĩ theo nhóm
Mô hình khái quát hóa về Phát triển nhóm
--HOACH ĐỊNH - THỰC THI - KIỂM SOÁT THEO MÔ HÌNH PDCA
PDCA là gì?
Các lợi ích của PDCA
Giai đoạn Hoạch định / Lập kế hoạch
Một số công cụ hoạch định
Giai đoạn triển khai
Quản lý các bên liên quan
Giai đoạn kiểm tra, rà soát
Giai đoạn hành động (Cải tiến)
Thách thức của mô hình PDCA
BÀI TRẮC NGHIỆM - BÀI TẬP CÁ NHÂN - BÀI TẬP NHÓM
Quiz 1: Leadership traits 00:10:00
Quiz 2: Lãnh đạo Lộ trình và kết quả 00:10:00
Quiz 3: Leader-Member Exchange 00:10:00
Quiz 4: Lãnh đạo chuyển hóa 00:10:00
Quiz 5: Lãnh đạo theo tình huống 00:10:00
Quiz 6: Authentic Leadership 00:10:00
Quiz 7: Lãnh đạo thích nghi 00:10:00
Quiz 8: Culture and Leadership 00:10:00
Quiz 9: Xây dựng và dẫn dắt đội nhóm 00:10:00
Quiz 10: Hoạch định – Thực thi – Kiểm soát 00:10:00
Bài tập cá nhân – Leadership Self reflection 15 ngày
Bài tập nhóm cuối khóa – Năng lực lãnh đạo 08 ngày
TÌNH HUỐNG LÃNH ĐẠO - QUẢN TRỊ
--BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CHUNG VỀ LÃNH ĐẠO
Tình huống: Người ngoài cuộc
Tình huống: Mang thai
Tình huống: 3 trưởng ca
Tình huống: Chúng ta là 1 gia đình
Tình huống: Ăn trưa mà cũng làm việc
Tình huống: Truyền đúng thông điệp
Tình huống: Lật ngược ván cờ
Tình huống: Tại sao họ không lắng nghe?
Tình huống: Những tay chạy Marathon
Tình huống: Trầm cảm trong học sinh
Tình huống: Đụng trần
--BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TỪ HỌC VIÊN
Tình huống nhóm 1 – K1
Tình huống nhóm 3- K1
Tình huống nhóm 4 – K1
Nhóm 1: Đánh giá nhân sự (Performance Appraisal)
Nhóm 3: Bất đồng ý kiến thành viên trong team về sếp
Nhóm 4: Hủy mua hàng do sản phẩm phạm tiêu chuẩn chất lượng ở thị trường khác
Hướng dẫn giải quyết tình huống
SLIDE BÀI GIẢNG TỔNG KẾT KIẾN THỨC
Buổi 8 – Tổng kết các chủ đề lý thuyết
9 mô hình lãnh đạo – tổng kết
Tóm tắt các mô hình lãnh đạo – chi tiết
SÁCH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO
Sách tham khảo dùng để phát triển kỹ năng lãnh đạo
HOÀN THÀNH KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học khi hoàn tất
Đang tải...

a05f2c2c7516b048e907

giang vien

giang vien Tim

241757897 537634267314260 907213109129708542 n

Chưa có lịch khai giảng
Giảng dạy tại doanh nghiệp
Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
 1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
 2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách điền form yêu cầu hoàn học phí.
 3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
 4. Ngay khi gửi yêu cầu hoàn tiền, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
 5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
Thinking School @2018