Chương trình phát triển kỹ năng quản lý

CÁ NHÂN
5/5 (2)

Mục tiêu đào tạo

 • Nắm bắt các kiến thức cơ bản về lãnh đạo quản lý
 • Tự xác định được phẩm chất – hành vi – kỹ năng của nhà lãnh đạo
 • Xác định được các thành phần, nguyên tắc của giao tiếp
 • Ứng dụng các kỹ năng giao tiếp một cách hiệu quả
 • Nắm được quy trình hình thành và các thách thức khi hình thành và phát triển nhóm
 • Động viên nhân viên một cách hiệu quả

Phương pháp đào tạo

 • Tự học trên hệ thống E-learning
 • Thảo luận nhóm
 • Trình bày cá nhân, nhóm
 • Diễn kịch
 • Game mô phỏng
 • Cuộc thi cạnh tranh cá nhân, nhóm
5/5 (2)

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN CHUNG
Qui định khóa học 00:00:00
Phân công công việc nhóm 00:00:00
Bài tập thảo luận 1 00:00:00
Bài tập tình huống 00:00:00
Bài tập nhóm 00:00:00
Bài tập tình huống: Mâu thuẫn trong nhóm 00:00:00
Bài tập tình huống: Ghét một bạn trong nhóm 00:00:00
Bài tập tình huống: nhờ giúp đỡ 00:00:00
Bài tập: Tình huống không phục lãnh đạo 00:00:00
Game đi tìm Đông lực bên trong 00:00:00
Slide bài giảng Zalo 00:00:00
Vai trò và chức năng của quản lý
--LÃNH ĐẠO: CÓ PHẢI CHỨC VỤ?
Leader vs Manager 00:00:00
--5 VAI TRÒ CHÍNH CỦA 1 LÃNH ĐẠO
5 vai trò chính của một nhà lãnh đạo hiệu quả 00:00:00
--THIẾT KẾ TẦM NHÌN: LÀM THẾ NÀO? TỪ ĐÂU?
6 nguồn thông tin chính để phát triển tầm nhìn cho team 00:00:00
6 từ khóa cho một tầm nhìn mới 00:00:00
4 phương pháp để phát triển tầm nhìn 00:00:00
Các video truyền cảm hứng cho tầm nhìn 00:00:00
--CÁC PHẨM CHẤT - KỸ NĂNG - HÀNH VI CẦN CÓ CỦA 1 LÃNH ĐẠO
Trait approach – Các phẩm chất của Lãnh đạo 00:00:00
Skill approach – Các kỹ năng của lãnh đạo 00:00:00
Behavioral approach – Các nhóm hành vi lãnh đạo 00:00:00
XÂY DỰNG QUAN HỆ
--XÂY DỰNG QUAN HỆ TRONG CÔNG VIỆC
Lãnh đạo 360 – Giới thiệu 00:00:00
Lãnh đạo 360 – Lãnh đạo cấp trên 00:00:00
00:00
Lãnh đạo 360 – Lãnh đạo đồng nghiệp 00:00:00
Lãnh đạo 360 – Lãnh đạo đối tác 00:00:00
Lãnh đạo 360 – Lãnh đạo bản thân 00:00:00
XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM
--ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA NHÓM
Vai trò và các ưu điểm nổi bật của nhóm 00:00:00
--4 GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA NHÓM
4 giai đoạn phát triển của nhóm 00:00:00
--GIAI ĐOẠN 1: HÌNH THÀNH
Giai đoạn 1: Hình thành 00:00:00
--GIAI ĐOẠN 2: HÌNH THÀNH CHUẨN MỰC VÀ QUI TẮC NHÓM
Giai đoạn 2: Hình thành chuẩn mực và qui tắc 00:00:00
Vấn đề của suy nghĩ theo nhóm 00:00:00
Qui trình phổ biến kiến thức trong nhóm của Xerox 00:00:00
--GIAI ĐOẠN 3: BÃO TỐ
Giai đoạn 3: Bão tố 00:00:00
--GIAI ĐOẠN 4: HIỆU SUẤT CAO
Giai đoạn 4: Hiệu suất cao 00:00:00
Các đặc trưng của nhóm có hiệu suất cao 00:00:00
--VAI TRÒ LÃNH ĐẠO NHÓM
Vai trò xây dựng niềm tin và sự tin cậy trong nhóm 00:00:00
Vai trò của mục tiêu và hiệu quả hoạt động nhóm 00:00:00
--VAI TRÒ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM
Vai trò điều phối công việc của các thành viên 00:00:00
Vai trò xây dựng quan hệ của các thành viên 00:00:00
Kỹ năng phản hồi 00:00:00
Các hành vi ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất của nhóm 00:00:00
ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN
--THÀNH TÍCH = NĂNG LỰC x ĐỘNG VIÊN
Thành tích = Năng lực x Động viên 00:00:00
--NĂNG LỰC
Biểu hiện của người thiếu năng lực 00:00:00
5R – giải quyết vấn đề thiếu năng lực của nhân viên 00:00:00
Thiết lập chương trình động viên hiệu quả 00:00:00
Động viên –>Thành tích: Loại bỏ các rào cản 00:00:00
Tạo động lực cao: 4 kiểu quản lý 00:00:00
Thành tích –> Phần thưởng: 3 chiến lược Khen thưởng và Kỷ luật 00:00:00
Thiết kế phần thưởng có ý nghĩa và xứng đáng 00:00:00
Thiết kế công việc hấp dẫn 00:00:00
Các yếu tố động viên cho từng nhóm nhân viên 00:00:00
--CÁC LÝ THUYẾT VỀ ĐỘNG VIÊN
Tháp nhu cầu của Maslow 00:00:00
Thuyết X – Y – Z 00:00:00
BÀI ĐỌC THÊM
Vượt ra khỏi vùng an toàn 00:00:00
Boss vs Leader 00:00:00
Làm đúng việc và làm việc đúng 00:00:00
Bài đọc Làm sếp có phải biết mọi thứ? 00:00:00
Bài đọc: Đừng gồng 00:00:00
Bài đọc: Sếp em quá siêu – cái gì cũng nhớ 00:00:00
10 Cách lấy lòng nhân viên ngoài lương, thưởng 00:00:00
Bài đọc: Tôn trọng quá khứ 00:00:00
Bài đọc: Bạn có những loại quyền lực nào? 00:00:00
Bài đọc: Giải pháp là gì? 00:00:00
Bài đọc: Sếp bịnh 00:00:00
Đổ thừa và vơ vào 00:00:00
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Làm sếp trẻ 00:00:00
Quản lý dựa trên điểm mạnh 00:00:00
Phân việc và trao quyền 00:00:00
Sách tham khảo dùng để phát triển kỹ năng lãnh đạo 00:00:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học Chương trình phát triển kĩ năng quản lý 00:00:00KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

5/5 (2)
5/5 (2)
5/5 (2)
5/5 (2)
5/5 (2)
5/5 (2)
5/5 (2)
5/5 (2)
5/5 (2)
5/5 (2)
5/5 (2)
5/5 (2)
5/5 (2)
Chưa có đánh giá.
Chưa có đánh giá.
Chưa có đánh giá.

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X