Coaching 1:1 with Dr. Dung Vu

CÁ NHÂN
Chưa có đánh giá.

Mục tiêu khoá học

Xây dựng kiến thức và phương pháp nền tảng, vững chắc về:
 1. Tư duy phản biện
 2. Tranh luận
 3. Giải quyết vấn đề
 4. Tư duy định lượng
 5. Tư duy chiến lược
 6. Phương pháp nghiên cứu và tư duy khoa học

Phương pháp

Học và thực hành 1: 1 với giảng viên
 • Trên hệ thống E-learning của Thinking School
 • Giảng viên: TS. Vũ Thế Dũng
 • Học viên sẽ được truy cập vào nội dung của 6 khóa học của chương trình
 • Live stream:
  • 30 buổi, mỗi buổi 60 phút;
  • 2 buổi/ tuần
 • Thời gian: Thứ 3 và Thứ 6: từ 20:00-21:00

Chương trình đào tạo

thông tin tổng quan
Chương trình học 00:00:00
Phòng livestream – Coaching w/ Dr. D 00:00:00
BÀI GIẢNG
Đường dẫn vào nội dung 7 chủ đề 00:00:00
Buổi 1 00:00:00
Buổi 2 00:00:00
BÀI KIỂM TRA
TÀI LIỆU THAM KHẢO
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học 00:00:00
Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

4.6/5 (3,383)
4.5/5 (3,383)
4.5/5 (3,383)
4.7/5 (3,383)
4.7/5 (3,383)
4.6/5 (3,383)
4.6/5 (3,383)
4.5/5 (3,383)
4.5/5 (3,383)
4.5/5 (3,383)
4.6/5 (3,383)
4.5/5 (3,383)
4.5/5 (3,383)
4.5/5 (1,438)
4.4/5 (1,438)
4.5/5 (1,438)
THE THINKING SCHOOL @2018
X