Critical Thinking (VNG)

CÁ NHÂN
4.8/5 (24)
Đây là khóa học theo mô hình: học viên học 100% online cùng giảng viên, không học với các nội dung sẵn có.

Lịch học:

Buổi 1: 09h - 12h, thứ 3 ngày 14/09/2021

Buổi 2: 09h - 12h, thứ 3 ngày 16/09/2021


  Để học hiệu quả, học viên cần:
  1. Hoàn tất khóa hướng dẫn sử dụng hệ thống livestreaming. Link khóa học: https://thinkingschool.vn/course/huong-dan-su-dung-thinking-school-live-streaming/
  2. Tham gia các buổi học cùng giảng viên theo lịch đã thông báo
Chúc các Anh/Chị học tốt.

Chương trình đào tạo

PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN
Phòng học Live cùng giảng viên – VNG 00:00:00
Danh sách nhóm – Critical Thinking VNG 00:00:00
THAM KHẢO THÊM
Hướng dẫn xuất file PowerPoint thành PDF 00:00:00
Hướng dẫn nộp Bài tập Cá nhân & Nhóm 00:00:00
Hướng dẫn Xuất video và đăng lên youtube 00:00:00
ĐÁNH GIÁ LỚP HỌC
Điểm tổng kết – Critical thinking (VNG) 4, 600:10
Đánh giá lớp học học – Critical thinking (VNG) 00:00:00
Sorry, but you do not have permission to view this content.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

4.6/5 (3,436)
4.5/5 (3,436)
4.5/5 (3,436)
4.7/5 (3,436)
4.7/5 (3,436)
4.6/5 (3,436)
4.6/5 (3,436)
4.5/5 (3,436)
4.5/5 (3,436)
4.5/5 (3,436)
4.6/5 (3,436)
4.5/5 (3,436)
4.5/5 (3,436)
4.5/5 (1,491)
4.4/5 (1,491)
4.5/5 (1,491)
THE THINKING SCHOOL @2018
X