Động viên phát triển đồng đội

3,000,000 

Mục tiêu

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:

 1. Hiểu rõ các khái niệm và mối quan hệ giữa khả năng, động viên, hiệu suất làm việc, kết quả , và sự hài lòng của nhân viên với công việc
 2. Hiểu và ứng dụng mô hình về động viên để khuyến khích và động viên nhân viên
 3. Hiểu và chuẩn đoán các vấn đề liên quan đến hiệu suất làm việc của nhân viên
 4. Hiểu và áp dụng các kỹ thuật gia tăng khả năng của nhân viên
 5. Thiết kế và áp dụng 1 chương trình động viên hiệu quả

Yêu cầu

Khóa học được thiết kế để hoàn thành trong 4-6 tuần, tùy tốc độ học của học viên. Mỗi tuần học viên cần dành 3 giờ để học trên hệ thống E-learning.

Khóa học 100% online.

Để hoàn thành khóa học, học viên cần:

 1. Xem toàn bộ các clip bài giảng
 2. Đọc toàn bộ các bài đọc
 3. Hoàn thành 2 bài tập tình huống: nộp bài trên hệ thống. Giảng viên sẽ chấm và góp ý.
 4. Làm đầy đủ các quiz ngắn dưới mỗi chủ đề
 5. Hoàn thành bài kiểm tra đầu và cuối khóa

Đối tượng

 1. Bác sĩ
 2. Chuyên viên y tế

Đây là khóa học đầu tiên mà Thinkingschool và CHIR – Trung Tâm Nghiên Cứu Cải Tiến Y Tế cùng phối hợp với nhau để có thể hỗ trợ tối đa cho Anh Em đồng nghiệp y tế Việt Nam. Nội dung khóa học rất hữu ích và hiệu quả của Thinkingschool sẽ được lồng ghép cùng các buổi học trực tiếp với giảng viên, với sự tham gia của Bs Linh Phan – CEO của CHIR để bảo đảm đồng hành – hỗ trợ học viên hiểu và áp dụng những kiến thức đã học, áp dụng được vào thực tế và học xong phải có sản phẩm ngay tại đơn vị mình đang công tác.

Chưa có đánh giá.

Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Chương trình đào tạo – Động viên và phát triển nhân viên 00:00:00
Hướng dẫn cách học tại Thinking School Miễn phí 00:00:00
MDP – Kiểm tra đầu khóa 00:20:00
BÀI GIẢNG + QUIZ
--HƯỚNG DẪN LÀM QUIZ
A.4.4 Hướng dẫn làm Quiz 00:00:00
Quy định về việc làm Quiz (Trắc nghiệm) 00:00:00
--THÀNH TÍCH
Thành tích = Năng lực x Động viên 00:00:00
QUIZ – THÀNH TÍCH = NĂNG LỰC X ĐỘNG VIÊN 00:02:00
--NĂNG LỰC
Biểu hiện của người thiếu năng lực 00:00:00
5R – giải quyết vấn đề thiếu năng lực của nhân viên 00:00:00
QUIZ – 5R GIẢI QUYẾT SỰ THIẾU NĂNG LỰC CỦA NHÂN VIÊN 00:03:00
--CHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG VIÊN HIỆU QUẢ
Thiết lập chương trình động viên hiệu quả 00:00:00
Quiz – Thiết lập chương trình động viên hiệu quả 00:03:00
--ĐỘNG VIÊN --> THÀNH TÍCH
Động viên –>Thành tích: Loại bỏ các rào cản 00:00:00
Tạo động lực cao: 4 kiểu quản lý 00:00:00
QUIZ – LOẠI BỎ CÁC RÀO CẢN 00:03:00
--THÀNH TÍCH --> PHẦN THƯỞNG
Thành tích –> Phần thưởng: 3 chiến lược Khen thưởng và Kỷ luật 00:00:00
QUIZ THÀNH TÍCH -> PHẦN THƯỞNG:CHIẾN LƯỢC KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 00:05:00
--PHẦN THƯỞNG --> SỰ HÀI LÒNG
Thiết kế phần thưởng có ý nghĩa và xứng đáng 00:00:00
Thiết kế công việc hấp dẫn 00:00:00
Các yếu tố động viên cho từng nhóm nhân viên 00:00:00
QUIZ – THIẾT KẾ CÔNG VIỆC HẤP DẪN 00:03:00
--CÁC LÝ THUYẾT SỰ ĐỘNG VIÊN
Tháp nhu cầu của Maslow 00:00:00
Thuyết X – Y – Z 00:00:00
Lý thuyết 2 yếu tố của Herzberg 00:00:00
Lý Thuyết ERG 00:00:00
Lý thuyết McClelland 00:00:00
Lý thuyết về Công bằng 00:00:00
--BỘ KHUNG CHUẨN ĐOÁN CÁC VẤN ĐỀ VỀ THÀNH TÍCH - ĐỘNG VIÊN - NĂNG LỰC
Bộ khung chuẩn đoán các vấn đề về Động viên- Năng lực- Thành tích 00:00:00
--TÓM TẮT MÔN HỌC
Tóm tắt môn học 00:00:00
BÀI TẬP
Bài tập tình huống: Electro Logic (Tham khảo) 00:00:00
Tình huống 1 – Công ty du lịch sông Hương 00:04:00
Tình huống 2 – Taxi Gia Nghĩa 00:04:00
BÀI ĐỌC THÊM
10 Cách lấy lòng nhân viên ngoài lương, thưởng 00:00:00
KIỂM TRA CUỐI KHÓA
MDP – Kiểm tra kết thúc môn 00:40:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học Động viên phát triển đồng đội 00:00:00

Khóa học này bao gồm lịch lên lớp cùng giảng viên.
Học viên sẽ học lý thuyết, làm bài quiz, chuẩn bị các câu hỏi, giao lưu cùng giảng viên theo lịch. Sẽ có bài tập và học viên sẽ chuẩn bị bài trình bày để chia sẻ trong các buổi lên lớp cùng giảng viên. Sẽ được giảng viên đồng hành hỗ trợ trong quá trình làm bài tập thực tế tại bệnh viện

 

 

 

 

 

 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.


Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X