Duy Tân School – Hướng dẫn sử dụng hệ thống học tập

CÁ NHÂN
4.6/5 (89)

Mục tiêu của khóa học

Khóa học nhằm giúp học viên làm quen với các thao tác cơ bản khi sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả học tập trên hệ thống Thinking School

  1. E-learning: xem bài giảng, thảo luận, làm quiz, và nộp bài tập
  2. Phòng học trực tuyến – Live streaming
  3. Sử dụng ứng dụng di động cho học tập
  4. Bảng quản lý học tập cá nhân (dashboard)

 

Bước 2: Đăng nhập khóa Hướng dẫn sử dụng này

4.6/5 (89)

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN TỔNG QUAN
Các hướng dẫn chung 00:00:00
Lịch các buổi học trực tuyến Live – Duy Tân 00:00:00
Đánh giá nhu cầu học tập và cam kết học tập của bạn (Duy Tân) 00:00:00
Tổng quan Hệ thống quản lý học tập E-learning/ LMS 00:00:00
Trục trặc kỹ thuật, học vụ thì hỏi ai? 00:00:00
LÀM QUEN VỚI E-LEARNING
Hướng dẫn sử dụng E-learning – Duy Tân 00:00:00
Hướng dẫn nộp Bài tập Cá nhân & Nhóm 00:00:00
Xem và sử dụng bảng quản lý (dashboard) 00:00:00
SỬ DỤNG PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN THỜI GIAN THỰC LIVE STREAMING
Hướng dẫn sử dụng Phòng học trực tuyến Live streaming 00:00:00
Vào phòng học Livestreaming 00:00:00
Các tính năng cơ bản của lớp học livestream 00:00:00
SỬ DỤNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG
Hướng dẫn sử dụng Ứng dụng di động 00:00:00
BÀI KIỂM TRA CUỐI KHÓA (QUIZ)
Kiểm tra Hướng dẫn sử dụng (Duy Tân) 00:30:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Các yêu cầu và thao tác hoàn thành khóa học 00:00:00
Đánh giá khoá học Hướng dẫn sử dụng hệ thống học tập (Duy Tân) 00:00:00KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

4.5/5 (89)
4.6/5 (89)
4.5/5 (89)
4.7/5 (89)
4.7/5 (89)
4.6/5 (89)
4.7/5 (89)
4.5/5 (89)
4.6/5 (89)
4.6/5 (89)
4.6/5 (89)
4.4/5 (89)
4.6/5 (89)

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X
Are you using Facebook in-app Browser? To get better experience, please open the link with Chrome/Safari web browser (see the [...] button on the upper-right?)
OK, I understand
X