Học viên đã tham gia
142 học viên
4.7/5
Điểm đánh giá khoá học
Đánh giá của học viên
Đang tải...
100 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Học cùng giảng viên (F)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống và tham gia các buổi học trực tiếp với giảng viên trên hệ thống live hay trên lớp học
Ký hiệu: F - Flipped course
2 Học trực tiếp với giảng viên: 6 buổi học online hoặc 1 ngày học offline. Các buổi học với giảng viên sẽ tập trung thực hành kỹ năng và phân tích các bài tập tình huống
3 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành phần nội dung online: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 12 giờ
4 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
5 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
6 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
7 Bài kiểm tra
8 Bài tập tình huống
9 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
10 Chứng chỉ (digital)
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Học trực tuyến cùng giảng viên (F)
F

Duy Tân School – Kỹ năng giảng dạy Online

Mục tiêu

 1. Trang bị cho học viên các kiến thức nền tảng về dạy, học online; các mô hình học tập hiện đại như Flipped Classroom, Blended model, ALAPA
 2. Trang bị kiến thức và kỹ năng thiết kế 1 khóa học online hoàn chỉnh bao gồm bài giảng, bài tập, bài kiểm tra, các đánh giá..
 3. Trang bị kỹ năng quay và biên tập 1 clip bài giảng online
 4. Trang bị kiến thức và kỹ năng sử dụng 1 số công nghệ E-learning và các applications để thiết kế hoạt động trên lớp

Đối tượng học viên

Các giảng viên trường Đại học Văn Lang

Hình thức

 1. Online 100%: học viên học trên hệ thống E-learning, tham gia các bài giảng trực tuyến (live streaming), làm bài tập
 2. Xem lịch học live chi tiêt trong mục lịch học

Giảng viên

 1. TS. Vũ Thế Dũng
 2. Ths. Hoàng Kim Dương
 3. Ths. Trần Quang Tuấn
 4. TS. Tạ Hùng Anh 

Khách mời (dự kiến + theo yêu cầu)

 1. Lê Quang Thu Ngọc - Organizational Development Manager, Fashion Garment
 2. International guess speaker from European University - TBC
 3. Một học viên đã từng tham gia lớp Kỹ năng giảng dạy online tại Thinking School
     

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN NỀN TẢNG
--CHƯƠNG TRÌNH VÀ LỊCH HỌC
Nhu cầu đào tạo của học viên 00:00:00
Chương trình đào tạo 00:00:00
Các hoạt động của khóa học (Duy Tân) 00:00:00
Lịch các buổi học trực tuyến Live – Duy Tân 00:00:00
Các quy định chung về học vụ của Thinking School (Dành cho học cùng Giảng viên) MIỄN PHÍ 00:00:00
Các yêu cầu đối với học viên 00:00:00
--HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING
Hướng dẫn sử dụng hệ thống E-learning của Thinking School MIỄN PHÍ 00:00:00
HỖ TRỢ KỸ THUẬT 00:00:00
--TỰ ĐÁNH GIÁ ĐẦU KHÓA
Đánh giá nhu cầu học tập và cam kết học tập của bạn (Duy Tân) 00:00:00
--GAME TỰ HỌC
Game Quizlet tự học (online skill) 00:00:00
DIỄN ĐÀN THẢO LUẬN
LIVE STREAMING - PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN
Phòng học trực tuyến thời gian thực LIVE (Duy Tân) 00:00:00
Danh sách lớp Duy Tân 00:00:00
Phòng học riêng của từng nhóm 00:00:00
BÀI GIẢNG
--DẠY VÀ HỌC ONLINE: THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI
Các hiểu lầm về E-learning 00:00:00
Các bậc phát triển của E-learning 00:00:00
E-learning – Thách thức và cơ hội 00:00:00
Lợi ích của E-learning 00:00:00
Vượt qua chính mình – trở thành giáo viên online 00:00:00
(Tham khảo) E-learning – từ công cụ đến thay đổi toàn diện chất lượng giáo dục 00:00:00
--LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC
Lớp học đảo ngược – Flipped Classroom 00:00:00
Bạn có biết cách học? 00:00:00
(Tham khảo) Học sao cho biết 00:00:00
Trích dẫn tài liệu tham khảo và đạo văn 00:00:00
BÀI ĐỌC 8.3 – TRANH LUẬN, TRÍCH DẪN VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO 00:00:00
Qui trình phổ biến kiến thức trong nhóm của Xerox 00:00:00
Thực học: Tại sao rùa lại thắng thỏ? 00:00:00
Thực học 2 00:00:00
--ALAPA- MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG HIỆN ĐẠI
Mô hình đào tạo theo ALAPA 00:00:00
Slide bài giảng – Mô hình ALAPA 00:00:00
--THIẾT KẾ KHÓA HỌC CHUẨN
Một khóa học chuẩn của Thinking School 00:00:00
--THIẾT KẾ CLIP BÀI GIẢNG
Hướng dẫn quay video bài giảng bằng điện thoại 00:00:00
Thiết kế 1 clip bài giảng 00:00:00
Hướng dẫn sử dụng phần mềm để quay và biên tập bài giảng 00:00:00
--TƯƠNG TÁC VỚI HỌC VIÊN ONLINE
Tương tác với học viên trên E-learning và Live streaming 00:00:00
Học viên làm việc nhóm online 00:00:00
Mô hình: Tương tác và gắn kết 00:00:00
--ĐÁNH GIÁ HỌC VIÊN TRONG CÁC KHÓA HỌC ONLINE
Đánh giá học viên trong các khóa học online 00:00:00
--HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP ONLINE (E-LEARNING/ LMS)
(Tham khảo) Giới thiệu tổng quan về 1 hệ thống quản lý học tập online 00:00:00
--DOANH NGHIỆP VÀ HỌC ONLINE
Doanh nghiệp ứng dụng E-learning/ LMS 00:00:00
(Tham khảo) Phản hồi của học viên từ doanh nghiệp 00:00:00
Ví dụ 1 hệ thống LMS do Thinking School xây dựng 00:00:00
(Tham khảo) Kỳ thi đầu vào chương trình CLDP 2020 của FGL 00:00:00
Ví dụ 2 hệ thống LMS do Thinking School xây dựng 00:00:00
--TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA HỌC VIÊN
Câu hỏi: Các ngành kỹ thuật học online thế nào? 00:00:00
Câu hỏi: với các khóa học có nội dung thay đổi nhanh chóng, làm thế nào để dạy online? 00:00:00
Câu hỏi – Những nội dung tôi giảng đã có người khác quay clip, tôi có nên làm lại không? 00:00:00
Câu hỏi – Làm sao tương tác với học viên? 00:00:00
Câu hỏi – quay hết nội dung rồi, thì lên lớp giảng gì nữa? 00:00:00
Câu hỏi – Flipped classroom có thể làm từng phần? Làm gì nếu học viên không xem bài trước? 00:00:00
Câu hỏi – Tạo kiểm tra (quiz) trên hệ thống google form như thế nào? 00:00:00
Câu hỏi: Làm thế nào để tương tác và quản lý 1 lớp đông học viên (trên 150 người)? 00:00:00
BÀI TẬP VÀ KIỂM TRA
--BÀI KIỂM TRA (TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC)
Quiz 1: Thách thức (Duy Tân) 00:10:00
Quiz 2 – Flipped Classroom (Duy Tân) 10:00:00
Quiz 3 – ALAPA (Duy Tân) 00:05:00
Quiz 4 – Tương tác (Duy Tân) 00:05:00
Quiz 5 – khóa học chuẩn (Duy Tân) 00:05:00
Quiz 6 – Thiết kế bài giảng (Duy Tân) 00:05:00
Quiz 7 – Đánh giá học viên (Duy Tân) 00:10:00
Quiz 8- Hệ thống quản lý học tập (Duy Tân) 00:10:00
Quiz 9 – Kết thúc khóa (Duy Tân) 00:30:00
--BÀI TẬP CÁ NHÂN VÀ NHÓM
Hướng dẫn đánh giá bài tập 00:00:00
Hướng dẫn nộp Bài tập Cá nhân & Nhóm 00:00:00
Bài tập 1 (Duy Tân) 00:00:00
Bài tập 1 (Duy Tân) 30, 00:00
Bài tập 2 (Duy Tân) 00:00:00
BT2 (Duy Tân) 30, 00:00
Bài tập 3 (Duy Tân) 00:00:00
BT 3 (Duy Tân) 30, 00:00
Bài tập nhóm (Duy Tân) 00:00:00
BT Nhóm (Duy Tân) 30, 00:00
THAM KHẢO
Phản hồi của học viên về cách học tập online tại Thinking School 00:00:00
Sách tham khảo (online teaching skill) MIỄN PHÍ 00:00:00
THE DESIGN BOOK FOR ONLINE LEARNING 00:00:00
Các loại trí thông minh 00:00:00
Các app hữu dụng cho giảng viên 00:00:00
Thinking School và Báo Thanh Niên live streaming về học online trong đại dịch coronavirus 00:00:00
Teaching methods for inspiring students of the future 00:00:00
Flipped Classroom guidelines 00:00:00
Summative Assessment and Formative Assessment 00:00:00
Diagnostic – Formative – Summative assessment 00:00:00
--HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP
Tập 0- Học trường nào làm tỷ phú? 00:00:00
Tập 1- Môi trường đại học 00:00:00
Tập 2 – Lập kế hoạch học tập 00:00:00
Tập 3 – Phương pháp học đại học 00:00:00
Tập 4- Cách đọc sách 00:00:00
Tập 5- Biến sách thành tri thức 00:00:00
Tập 6 – Đặt câu hỏi trong học tập 00:00:00
Tập 7- Đánh thức con heo lười trong bạn 00:00:00
Tập 8 – Đọc tiểu thuyết có ích gì? 00:00:00
Học tập phải khoa học 00:00:00
Kỹ năng nghiên cứu trong học tập 00:00:00
BÀI LÀM CỦA HỌC VIÊN - DUY TÂN SCHOOL
--Bài tập 1
Flipped Classroom guidelines 00:00:00
BT1 – Nguyễn Thị Trà My 00:00:00
BT1 – Cô Lê Thị Thu Hoa 00:00:00
BT1 – Cô Bùi Trịnh Thanh Thảo Nguyên 00:00:00
BT1 – Cô Trương Ngọc Thúy 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị Minh Đoan 00:00:00
BT1 – Cô Trần Thị Phương Thảo 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị Ngọc Diễm 00:00:00
BT1 – Cô Đoàn Thị Bích Thảo 00:00:00
BT1 – Thầy Huỳnh Trọng Kim 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị Phương Thảo 00:00:00
BT1 – Cô Dương Thị Huyền Trang 00:00:00
BT1 – Thầy Huỳnh Ngọc Đức 00:00:00
BT1 – Thầy Nguyễn Chí Dân 00:00:00
BT1 – Thầy Phạm Thành Luân 00:00:00
BT1 – Thầy Nguyễn Tiến Sang 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị Việt Thuần 00:00:00
BT1 – Cô Phạm Thị Ngọc Thi 00:00:00
BT1 – Cô Trần Nữ Thùy Dương 00:00:00
BT1 – Thầy Nguyễn Thanh Tiên 00:00:00
BT1 – Cô Phạm Thị Xuyên 00:00:00
BT 1 – Cô Huỳnh Thị Thanh Thẩm 00:00:00
BT1 – Cô Bùi Thị Thái Huệ 00:00:00
BT1 – Thầy Nguyễn Minh Huy 00:00:00
BT1 – Cô Dương Thị Thu Hiền 00:00:00
BT1 – Cô Hoàng Thanh Xuân 00:00:00
BT1 – Cô Trần Thị Phương Thùy 00:00:00
BT1 – Thầy Huỳnh Kim Bằng 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Ánh Dân 00:00:00
BT1 – Thầy Lê Đức Luận 00:00:00
BT1 – Thầy Lữ Hoàng Giang 00:00:00
BT1 – Cô Đậu Thị Hiền 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị Nhật Linh 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh 00:00:00
BT1 – Cô Huỳnh Thị Diêm Phúc 00:00:00
BT1 – Cô Trần Thị Thuỳ Nguyên 00:00:00
BT1 – Cô Cao Thái Thu Ngân 00:00:00
BT1 – Cô Võ Thị Kim Liên 00:00:00
BT1 – Thầy Dương Minh Hiệp 00:00:00
BT1 – Cô Lê Thị Hòa 00:00:00
BT1 – Thầy Nguyễn Chắn Duỳn 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị Trúc Linh 00:00:00
BT1 – Thầy Trần Lê Viên 00:00:00
BT1 – Cô Trần Thị Mỹ Thuỳ 00:00:00
BT1 – Cô Phạm Thị Kim Loan 00:00:00
BT1 – Cô Phạm Thị Phương Thoa 00:00:00
BT1 – Cô Tô Thị Tring 00:00:00
BT1 – Cô Huỳnh Ngô Phú Nhiên 00:00:00
BT1 – Cô Cao Lê Minh Hiệp 00:00:00
BT1 – Cô Hồ Thị Minh Thư 00:00:00
BT1 – Cô Huỳnh Thị Kim Thoa 00:00:00
BT1 – Cô Lê Nguyên Hà Trang 00:00:00
BT1 – Thầy Hoàng Anh Tuấn 00:00:00
BT1 – Thầy Lưu Hữu Phước 00:00:00
BT1 – Cô Lương Tiểu Ly 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Huỳnh Trang 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị An Thi 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị Bích Diễm 00:00:00
BT1 – Cô Lê Thị Kim Quỳnh 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị Lệ Hằng 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị Ngọc Trâm 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị Ngọc My 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị Như Ái 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị Phương Thảo 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị Phận 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị Pi Ríp 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị Trúc 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị Ánh 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị Bích Thuyền 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị Thảo Quyên 00:00:00
BT1 – Cô Phan Thị Sen 00:00:00
BT1 – Thầy Ngô Thạch Dĩnh 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị Son 00:00:00
BT1 – Cô Phan Thị Tuyền 00:00:00
BT1 – Thầy Trần Anh Khoa 00:00:00
BT1 – Thầy Phạm Bá Huy 00:00:00
BT1 – Cô Trần Thị Thục Trinh 00:00:00
BT1 – Thầy Đặng Minh Dương 00:00:00
BT1 – Cô Đặng Thị Hoài Thu 00:00:00
BT1 – Cô Đặng Thị Thu Hiền 00:00:00
BT1 – Cô Đỗ Thị Dương 00:00:00
BT1 – Cô Đỗ Thùy Trang Nhung 00:00:00
BT1 – Cô Đỗ Thị Thảo Vi 00:00:00
BT1 – Cô Trần Thị Lệ Thuy 00:00:00
BT1 – Thầy Đỗ Văn Tấn 00:00:00
BT1 – Cô Phạm Ngọc Bích Diễm 00:00:00
BT1 – Cô Lê Hồng Nga 00:00:00
BT1 – Cô Trần Thị Sao Ty 00:00:00
BT1 – Cô Đỗ Thị Hoàng Linh 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Huyền Chung 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị Hồng Thủy 00:00:00
BT1 – Cô Ngô Thị Khánh 00:00:00
BT1 – Cô Đinh Thị Lệ 00:00:00
BT1 – Cô Lê Thị Diệu 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị Trúc Linh (2) 00:00:00
BT1 – Cô Dương Thị Hồng Phướng 00:00:00
BT1 – Cô Đỗ Thị Tuyết Phượng 00:00:00
BT1 – Thầy Nguyễn Ngọc Trình 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thi Ca 00:00:00
BT1 – Cô Lương Thị Nguyệt Nga 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị Lệ Thu 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị Cẩm Tú 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị Xuân Trang 00:00:00
BT1 – Cô Phan Thị Quỳnh Thư 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị Tuyết Nga 00:00:00
BT1 – Thầy Trần Trọng Quyền 00:00:00
BT1 – Cô Lê Huỳnh Yến Nhi 00:00:00
BT1 – Thầy Phan Văn Út 00:00:00
BT1 – Thầy Hoàng Ngọc Phú 00:00:00
BT1 – Cô Lê Thị Thu Sương 00:00:00
BT1 – Thầy Trần Ngọc Duy 00:00:00
BT1 – Cô Trần Thị Mỹ Thoa 00:00:00
BT1 – Cô Vũ Thị Khảnh 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị Mộng Tuyền 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị Hải Đường 00:00:00
BT1 – Thầy Nguyễn Phúc Hậu 00:00:00
BT1 – Cô Lưu Thị Lành 00:00:00
BT1 – Cô Đinh Thị Hoài An 00:00:00
BT1 – Cô Lê Thị Thu Huyền 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị Tuyết Len 00:00:00
BT1 – Cô Lê Thị Tĩnh 00:00:00
BT1 – Cô Đặng Thị Huỳnh Hoa 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị Minh Trang 00:00:00
BT1 – Cô Nguyễn Thị Trúc Linh 00:00:00
BT1 – Thầy Nguyễn Hồng Quang 00:00:00
BT 1 – Thầy Trần Ngọc Trường 00:00:00
--Bài tập 2
BT2 – Cô Cao Lê Minh Hiệp 00:00:00
BT2 – Thầy Huỳnh Trọng Kim 00:00:00
BT2 – Cô Dương Thị Thu Hiền 00:00:00
BT2 – Cô Lê Thị Thu Huyền 00:00:00
BT2 – Cô Trần Thị Thuỳ Nguyên 00:00:00
BT2 – Cô Lương Tiểu Ly 00:00:00
BT2 – Cô Phạm Thị Ngọc Thi 00:00:00
BT2 – Cô Huỳnh Thị Diêm Phúc 00:00:00
BT2 – Thầy Hoàng Anh Tuấn 00:00:00
BT2 – Cô Nguyễn Thị Trà My 00:00:00
BT2 – Cô Phạm Thị Xuyên 00:00:00
BT2 – Cô Trương Ngọc Thúy 00:00:00
BT2 – Cô Nguyễn Thị Phương Thảo 00:00:00
--Bài tập 3
Diễn đàn Kỹ năng giảng dạy Online (Duy Tân School) 00:00:00
Hướng dẫn chèn video từ Youtube vào Diễn đàn 00:00:00
MỘT SỐ BÀI LÀM CỦA CÁC HỌC VIÊN KHÓA TRƯỚC
--BÀI TẬP 1
BT1- Đỗ Thị Xuân Lan 00:00:00
BT1-Hòa Hợp 00:00:00
BT1-Lý Phương Duyên MIỄN PHÍ 00:00:00
BT1- Tạ Quốc Dũng MIỄN PHÍ 00:00:00
BT1- Hồng Châu 00:00:00
--BÀI TẬP 2
BT2 – Đỗ Thị Xuân Lan 00:00:00
BT2- Trần Minh Thăng 00:00:00
Bài tập 2- Thái Hải Hà 00:00:00
Bài tập 2 – Nguyễn Suyên 00:00:00
BT2 – Vũ Anh Tuấn 00:00:00
Bài tập 2 – Lê Văn Sáng 00:00:00
--BÀI TẬP 3
Bài tập 3 – Hòa Hợp 00:00:00
BT4- Trần Minh Thăng 00:00:00
BT4- Kim Long 00:00:00
Bài tập 3 – Ngọc Vui 00:00:00
BT4- Phi Trường 00:00:00
Bài tập 3 – Hồ Công Sơn 00:00:00
--BÀI TẬP NHÓM
Bài tập nhóm – Nhóm 2 – K2-2020 00:00:00
Bài tập nhóm – Nhóm 3 – K2-2020 00:00:00
ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT CỦA BẠN SAU VỚI KHÓA HỌC NÀY
Các yêu cầu và thao tác hoàn thành khóa học 00:00:00
Đánh giá khoá học Kỹ năng giảng dạy online (Duy Tân) 00:00:00
Đang tải...

Thời khóa biểu của lớp Kỹ năng giảng dạy online – ĐH Văn Lang

Ghi chú: Các buổi có đánh số là các buổi có điểm danh; Các buổi họp nhóm sẽ do các nhóm đăng ký và tự đánh giá trong báo cáo nhóm

Ghi chú: Các buổi có đánh số là các buổi có điểm danh; Các buổi họp nhóm sẽ do các nhóm đăng ký và tự đánh giá trong báo cáo nhóm

Thông tin chi tiết về 4 giảng viên, có thể xem ở đây

 1. TS. Vũ Thế Dũng
 2. Ths. Hoàng Kim Dương
 3. Ths. Trần Quang Tuấn
 4. TS. Tạ Hùng Anh 

Học viên Khóa 2-2020 nói gì về chương trình?

Học viên khóa 1- 2020 nói gì về chương trình?

Học viên các chương trình khác

Chưa có lịch khai giảng
Giảng dạy tại doanh nghiệp
Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
 1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
 2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách email tới địa chỉ info@thinkingschool.vn từ tài khoản đã đăng ký khóa học đối với học viên cá nhân hoặc từ tài khoản đại diện cho khách hàng doanh nghiệp.
 3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
 4. Ngay khi học phí được hoàn trả, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
 5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
THE THINKING SCHOOL @2018