Học viên đã tham gia
4 học viên
-/-
Điểm đánh giá khoá học
Chưa đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Học cùng giảng viên (F)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống và tham gia các buổi học trực tiếp với giảng viên trên hệ thống live hay trên lớp học
Ký hiệu: F - Flipped course
2 Học trực tiếp với giảng viên: 6 buổi học online hoặc 1 ngày học offline. Các buổi học với giảng viên sẽ tập trung thực hành kỹ năng và phân tích các bài tập tình huống
3 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành phần nội dung online: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 12 giờ
4 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
5 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
6 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
7 Bài kiểm tra
8 Bài tập tình huống
9 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
10 Chứng chỉ (digital)
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Học trực tuyến cùng giảng viên (F)
F

FIBAA Accreditation

This platform is designed to prepare for quality accreditation for Thinking School's Master of Global Leadership Development submitted to FIBAA.

Chương trình đào tạo

FIBAA REPORT
Link Dropbox Fibaa 00:00:00
Project Management Check-list 00:00:00
FIBAA SAR – 07/2020 00:00:00
FIBAA SAR for Mr Kran ONLY 00:00:00
Section 0: Information 00:00:00
Section 1: Strategy and Objective 00:00:00
Section 2: Admission 00:00:00
Section 3: Implementation 00:00:00
Section 4: Resources and Services 00:00:00
Section 5: Documentation 00:00:00
Section 6: Quality Assurance 00:00:00
Processes and Documents
--Organizational structure
Thinking School Switzerland Org. Chart 00:00:00
--ACADEMIC PROCESSES
Program academic framework 00:00:00
Course development and quality assurance guideline 00:00:00
Admission Process 00:00:00
Admission interview guidelines 00:00:00
Student assessment guideline 00:00:00
Certificate supplement 00:00:00
Examination Process 00:00:00
Special Considerations Process 00:00:00
Master Thesis Process 00:00:00
Master Thesis Proposal Template 00:00:00
Master Thesis Template 00:00:00
Scheduling, Selection of Lecturers Process 00:00:00
Supervision Master Thesis Process 00:00:00
--STUDY REGULATION
Study Regulation 00:00:00
--STUDENT HANDBOOK
Student Handbook 00:00:00
--MARKETING- FINANCE- IT - RECRUITMENT PROCESSES
Marketing acquisition process 00:00:00
Confirmation letter 00:00:00
Minutes Entry – intterview form 00:00:00
Finance and controlling process 00:00:00
LMS guidelines 00:00:00
Copyright of TSV LMS 00:00:00
Faculty member Job description and specification 00:00:00
Brochure, Flyer and standee for Marketing 00:00:00
IT security and Privacy policy 00:00:00
--QUALITY ASSURANCE PROCESSES
TSV Quality assurance framework and process 00:00:00
TSV Quality assurance report 2019 00:00:00
Module Evaluation Sheet – Participant 00:00:00
Course/Module Evaluation – Lecturer 00:00:00
Programme Evaluation 00:00:00
Guideline Plagiarism Process 00:00:00
Archiving of documents 00:00:00
Inspection of file after exam 00:00:00
Advisory Checklist folder 00:00:00
--Faculty members and supporting staff
Faculty List (with Dieter’s suggestion) 00:00:00
Vietnamese Lecturers (12/10/2020) 00:00:00
International faculty members 00:00:00
Supporting staff 00:00:00
--LEGAL DOCUMENTS
Contract with lecturers 00:00:00
Contract with students 00:00:00
Company Registry Thinking School Vietnam 00:00:00
Company Registry Thinking School Switzerland 00:00:00
Offcial document regarding partnership between 2 schools 00:00:00
Legal justification for TkS Switzerland to issue the degree 00:00:00
Program Curriculum - Course Description
Program Description and Curriculum 00:00:00
--CORE (18 ECTS - 6 Modules)
1. Developing Self-leadership Skills 00:00:00
2. Critical Thinking for Leaders 00:00:00
3. Developing Leadership Capability 00:00:00
4. Leading High Performance Team 00:00:00
5. The Arts of Leadership 00:00:00
6. Leading Organisation Change 00:00:00
--GLOBAL STRATEGY MANAGEMENT (12 ECTS - Choose 4 of 6 Modules)
1. Global Strategic Management 00:00:00
2. Entrepreneurship and Innovation 00:00:00
3. Talent Management 00:00:00
4. Doing Business in Global Context 00:00:00
5. Digital Transformation of Business 00:00:00
6. Business Ethics and Corporate Responsibility 00:00:00
--ELECTIVE (15 ECTS - Choose 5 of 8 Modules)
1. Creative Problem Solving 00:00:00
2. Coaching and Mentoring 00:00:00
3. Cross-cultural Communication 00:00:00
4. Life-long Learning and Development 00:00:00
5. Economics for Managers 00:00:00
6. Customer Experience Management 00:00:00
7. Digital Marketing 00:00:00
8. Financial Reporting and Analysis 00:00:00
--Thesis (15 ETCS)
1. Research Method and Proposal (6 ECTS) 00:00:00
2. Thesis (9 ECTS) 00:00:00
REFERENCES AND APPENDIX
Pilot Program Report 00:00:00
--FIBAA resources
FIBAA Accreditation guidelines 00:00:00
Check list of appendices 00:00:00
FIBAA Certification guideline 00:00:00
--Benchmarking program
Benchmarking programs 00:00:00
--Other resources
16 Liberal education learning outcomes 00:00:00
--Market survey
Survey about intention to pursue Master of Leadership Development 00:00:00
Đang tải...
Chưa có lịch khai giảng
Giảng dạy tại doanh nghiệp
Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
  1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
  2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách email tới địa chỉ info@thinkingschool.vn từ tài khoản đã đăng ký khóa học đối với học viên cá nhân hoặc từ tài khoản đại diện cho khách hàng doanh nghiệp.
  3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
  4. Ngay khi học phí được hoàn trả, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
  5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
THE THINKING SCHOOL @2018