Economics for managers

RIÊNG TƯ
Chưa có đánh giá.

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN NỀN TẢNG
Giới thiệu môn học 00:00:00
Hướng dẫn học tập 00:00:00
Syllabus: Economics for Managers 00:00:00
Slides bài giảng 1 00:00:00
Slides bài giảng 2 00:00:00
Slides bài giảng 3 00:00:00
Slides bài giảng 4 00:00:00
Phòng livestream 00:00:00
NỘI DUNG BÀI GIẢNG
--CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Những khái niệm cơ bản – Phần 1 00:00:00
Những khái niệm cơ bản – Phần 2 00:00:00
--CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG
Cơ chế thị trường – Phần 1 00:00:00
Cơ chế thị trường – Phần 2 00:00:00
Cơ chế thị trường – Phần 3 00:00:00
--ĐỘ CO GIÃN
Độ co giãn – Phần 1 00:00:00
Độ co giãn – Phần 2 00:00:00
Độ co giãn – Phần 3 00:00:00
--SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ
Sản xuất và chi phí – Phần 1 00:00:00
Sản xuất và chi phí – Phần 2 00:00:00
Sản xuất và chi phí – Phần 3 00:00:00
Sản xuất và chi phí – Phần 4 00:00:00
--CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG VÀ CẠNH TRANH
Cấu trúc thị trường và cạnh tranh – Phần 1 00:00:00
Cấu trúc thị trường và cạnh tranh – Phần 2 00:00:00
Cấu trúc thị trường và cạnh tranh – Phần 3 00:00:00
--THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH ĐỘC QUYỀN
Thị trường cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm – Phần 1 00:00:00
Thị trường cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm – Phần 2 00:00:00
Thị trường cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm – Phần 3 00:00:00
Thị trường cạnh tranh và độc quyền nhóm – Phần 4 00:00:00
BÀI KIỂM TRA
Final Exam: Economics for Managers 00:00:00
--QUIZ
Quiz 01 00:30:00
Quiz 02 00:30:00
Quiz 03 00:30:00
Quiz 04 00:30:00
--CASE STUDY
Case 1 00:00:00
Case 2 00:00:00
Case 3 00:00:00
Case 4 00:00:00
Case 5 00:00:00
--BÀI TẬP NHÓM
Bài tập nhóm: Economics for Managers 00:00:00
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu tham khảo Economics for managers 00:00:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học Economics for Managers 00:00:00

Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn

#Tiêu chíĐánh giá
0/5 (0)
1Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách0
2Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới0
3Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này0
4Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo0
5Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu0
6Giảng viên tương tác tốt với học viên0
7Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...)0
8Giao diện thân thiện, dễ sử dụng0
9Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..)0
10Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị0
11Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt0
12Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần0
13Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi0
14Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt0
15Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School0
16Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp0
THE THINKING SCHOOL @2018
X