HƯỚNG DẪN TỔNG QUAN VỀ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH

CÁ NHÂN
5/5 (1)
Chương trình giáo dục giới tính dành cho các cha mẹ hoặc thầy cô đang hành với con ở độ tuổi 5-18 Chương trình được nghiên cứu và tổng hợp từ các tài liệu quốc tế cùng kinh nghiệm giảng dạy và đạo tạo tại Việt Nam để phù hợp với bối cảnh trong nước. Tham gia chương trình học viên sẽ được: Nhận Thức
 1. Nhận diện được khái niệm Giáo dục giới tính toàn diện (GDGTTD)
 2. Phân biệt được sáu chủ đề về GDGTTD (Theo quan điểm SIECUS)
 3. Chuẩn bị những nguyên tắc cơ bản về GDGTTD
Thái độ
 1. Xác lập thái độ của phụ huynh và những người có liên quan trong việc GDGTTD cho trẻ
 2. Thiết lập mối quan hệ giữa phụ huynh và những người có liên quan với trẻ trong GDGTT
Kỹ năng
 1. Có khả năng vận dụng những kiến thức tổng quan về GDGTTD (sáu chủ đề, nguyên tắc, thái độ) vào trong những tình huống cụ thể

Chương trình đào tạo

Các kiến thức và kĩ năng nền tảng
Danh sách lớp K1 – 210318 00:00:00
LIVESTREAM - PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN
PHÒNG HỌC LIVESTREAM 00:00:00
BÀI GIẢNG - TỰ HỌC
-- Tổng quan về Giáo Dục Giới Tính Toàn Diện
Giáo Dục Giới Tính là gì? 00:00:00
5 Hiểu Lầm Phổ Biến Về Giáo Dục Giới Tính 00:00:00
6 Chủ Đề Của Giáo Dục Giới Tính Toàn Diện 00:00:00
-- Sự phát triển của con người
Sự phát triển của con người 00:00:00
-- Các mối quan hệ
Các mối quan hệ 00:00:00
-- Các kỹ năng cá nhân
Các kỹ năng cá nhân 00:00:00
-- Hành vi tính tính dục
Hành vi tính dục 00:00:00
-- Sức khỏe tình dục
Sức khỏe tình dục 00:00:00
-- Xã hội và văn hóa
Xã hội và văn hóa 00:00:00
Bài tập và kiểm tra
Bài tập cá nhân 1 Chi tiết 00:00
Bài tập cá nhân 2 Chi tiết 00:00
Quiz 1 00:00:00
Quiz 2 00:00:00
Quiz 3 00:00:00
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Sách hay tìm ngay 00:00:00

Chưa có đánh giá.

Hoàng Dương

 • Cử Nhân Sư Phạm – ĐHSPHN
 • 10 năm kinh nghiệm giảng dạy và đạo tạo Kỹ Năng sống cho học sinh – giáo viên – cha mẹ
 • Quan tâm nghiên cứu giáo dục gia đình

Nguyễn Đức Tài

 • Chuyên viên Tâm lý (Tham vấn – trị liệu)
 • Giảng dạy KNS cho HS một số trường THCS – THPT
 • Cố vấn chuyên môn tư vấn học đường THPT Nguyễn Thượng Hiền – THPT Chuyên Lê Hồng Phong

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
THE THINKING SCHOOL @2018
X