PMT21 – Life-long Learning

CÁ NHÂN
Chưa có đánh giá.
Mục tiêu khóa học Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có thể:
  1. Nhận diện các lý do quan trọng của học tập suốt đời
  2. Nhận diện và thực hành các phương pháp học tập suốt đời cho cá nhân và nhóm
  3. Lập kế hoạch học tập của bản thân
  4. Phân biệt và thực hành các phương pháp học tập khác nhau
  5. Thực hành đặt và trả lời các câu hỏi cốt lõi của việc học
  6. Trải nghiệm quá trình học tập online
  7. Thực hành nghiên cứu trong học tập
  8. Thực hành làm việc nhóm online
  9. Hình thành khả năng tự học

Chương trình đào tạo

thông tin chung
Gặp vấn đề về kỹ thuật, học vụ thì hỏi ai? 00:00:00
Hướng dẫn nộp Bài tập Cá nhân & Nhóm 00:00:00
Đánh giá hoạt động và chất lượng nhóm 00:00:00
Danh sách nhóm – PMT21 Growth Mindset 00:00:00
LIVESTREAMING - PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN
Livestream – PMT21 Growth Mindset 00:00:00
Học để làm gì?
--trau dồi bản thân trong môi trường tech.
Giới thiệu về học tập suốt đời 00:00:00
Học tập phải khoa học 00:00:00
Kỹ năng nghiên cứu trong học tập 00:00:00
Cách đọc sách 00:00:00
Biến sách thành tri thức 00:00:00
Kỹ năng đặt câu hỏi 00:00:00
Đánh thức con heo lười trong bạn 00:00:00
6 bậc học theo thang Bloom và ứng dụng của nó 00:00:00
Từ trực giác đến tư duy khoa học 00:00:00
--vừa đọc vừa suy ngẫm
Học sao cho biết 00:00:00
Thực học: Tại sao rùa lại thắng thỏ? 00:00:00
Quy trình đọc sách hiệu quả 00:00:00
Kiến thức – Tri thức 00:00:00
--bài tập và kiểm tra
1. Học tập phải khoa học 00:05:00
2. Kỹ năng học tập cá nhân 00:05:00
Bài tập cá nhân – Life-long Learning 20, 00:00
Bài tập nhóm: Life-long Learning 20, 00:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học 00:00:00
Kết nối tương lai 00:00:00

Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

4.6/5 (3,364)
4.5/5 (3,364)
4.5/5 (3,364)
4.7/5 (3,364)
4.7/5 (3,364)
4.6/5 (3,364)
4.6/5 (3,364)
4.5/5 (3,364)
4.5/5 (3,364)
4.5/5 (3,364)
4.6/5 (3,364)
4.5/5 (3,364)
4.5/5 (3,364)
4.5/5 (1,419)
4.4/5 (1,419)
4.5/5 (1,419)
THE THINKING SCHOOL @2018
X