Hội nhập

CÁ NHÂN

Mục tiêu khóa học

  1. Giới thiệu công ty Di Động Việt: nắm được Lịch sử hình thành, Mục tiêu, Tầm nhìn, Sứ mệnh công ty
  2. Văn hóa công ty: Giá trị cốt lõi 3T
  3. Văn hóa phục vụ 4C
  4. Tiêu chuẩn hình ảnh cửa hàng và nhân viên
  5. Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Sau khóa học, học viên có thể

  • Hiểu về công ty và hòa nhập với những giá trị văn hóa của công ty
  • Hiểu và nắm rõ các quy định của công ty
  • Hiểu và sử dụng được các phần mềm phục vụ cho công việc

Chương trình đào tạo

Giới thiệu về công ty
-- Lịch sử hình thành và phát triển của Di Động Việt
-- Mục tiêu
-- Tầm nhìn
-- Sứ mệnh
Văn hóa công ty: Giá trị cốt lõi 3T
-- Tận tâm
-- Trung thực
-- Đồng đội
Văn hóa phục vụ 4C
Tiêu chuẩn hình ảnh cửa hàng và nhân viên
-- Tiêu chuẩn hình ảnh cửa hàng
-- Tiêu chuẩn hình ảnh nhân viên
Hướng dẫn sử dụng phần mềm
Bài kiểm tra
Bài kiểm tra 1 00:00:00
Chưa có đánh giá.KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.


Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X