Hướng dẫn sử dụng (dành cho giảng viên)

CÁ NHÂN
4.5/5 (23)

Chương trình đào tạo

DASHBOARD
Tổng quan LMS 00:00:00
Xem tiến độ 00:00:00
Gửi tin nhắn cho lớp học 00:00:00
Điểm danh 00:00:00
Chấm điểm 00:00:00
ELEARNING
Kiểm tra tin nhắn và viết tin nhắn 00:00:00
LIVESTREAM
6. Hướng dẫn chia sẻ video 00:00:00
7. Hướng dẫn chia sẻ màn hình 00:00:00
8. Hướng dẫn trình chiếu văn bản 00:00:00
Các chức năng khác của phòng livestream 00:00:00
Tài liệu chi tiết hướng dẫn sử dụng livestream cho giảng viên 00:00:00
Tạo phòng livestream 00:00:00
TẠO KHÓA HỌC
Hướng dẫn cài đặt cơ bản 1 khóa học 00:00:00
Cho học viên vào khóa học 00:00:00
Edit course 00:00:00
Youtube vào unit 00:00:00
Tạo assignment 00:00:00
Cho tài liệu (Word, PDF, Powerpoint…) vào Unit 00:00:00
Hướng dẫn tạo bài kiểm tra trắc nghiệm 00:00:00
Dán (embed) các trang ngoài vào unit 00:00:00
Tài liệu chi tiết Hướng dẫn tạo khóa học 00:00:00
BÀI KIỂM TRA (QUIZ)
Kiểm tra – Hướng dẫn sử dụng dành cho giảng viên 00:20:00
Đánh giá môn học – Hướng dẫn cho giảng viên 00:00:00

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

4.7/5 (23)
4.5/5 (23)
4.5/5 (23)
4.8/5 (23)
4.5/5 (23)
4.3/5 (23)
4.5/5 (23)
4.5/5 (23)
4.6/5 (23)
4.4/5 (23)
4.5/5 (23)
4.5/5 (23)
4.6/5 (23)
4.7/5 (23)
4.5/5 (23)
4.6/5 (23)
THE THINKING SCHOOL @2018
X