Hướng dẫn sử dụng (dành cho học viên)

Miễn phí
4.5/5 (1145)

Mục tiêu của khóa học

Khóa học nhằm giúp học viên làm quen với các thao tác cơ bản khi sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả học tập

  1. E-learning: xem bài giảng, thảo luận, làm quiz, và nộp bài tập
  2. Phòng học trực tuyến - Live streaming
  3. Sử dụng ứng dụng di động cho học tập
  4. Bảng quản lý học tập cá nhân (dashboard)

Để hoàn thành khóa Hướng dẫn sử dụng (dành cho học viên)

  • Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống
  • Bước 2: Ấn vào nút BẮT ĐẦU KHÓA HỌC / TIẾP TỤC KHÓA HỌC (xem hình ở dưới)
  • Bước 3: Xem hết nội dung và làm kiểm tra cuối khóa
  • Bước 4: Ấn nút "Hoàn thành khóa học"

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN TỔNG QUAN
Hướng dẫn chung 00:00:00
Gặp vấn đề về kỹ thuật, học vụ thì hỏi ai? 00:00:00
LÀM QUEN VỚI E-LEARNING
Hướng dẫn làm Quiz (Trắc nghiệm tự học) 00:00:00
Hướng dẫn nộp Bài tập Cá nhân & Nhóm 00:00:00
Kiểm tra tin nhắn và phản hồi với giảng viên qua hệ thống 00:00:00
Xem và sử dụng Bảng quản lý (dashboard) của học viên 00:00:00
LÀM QUEN VỚI PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN LIVE STREAMING
Vào phòng học Livestreaming 00:00:00
Hướng dẫn sử dụng Phòng học trực tuyến Live streaming 00:00:00
Các tính năng cơ bản của lớp học livestream 00:00:00
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG (MOBILE APP)
Hướng dẫn sử dụng Ứng dụng di động 00:00:00
BÀI KIỂM TRA CUỐI KHÓA
Bài kiểm tra: Bạn đã quen với Thinking School? 00:03:00
Các yêu cầu và thao tác hoàn thành khóa học 00:00:00
Đánh giá khoá học: Hướng dẫn sử dụng hệ thống 00:00:00
Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

4.6/5 (3,051)
4.5/5 (3,051)
4.4/5 (3,051)
4.7/5 (3,051)
4.7/5 (3,051)
4.5/5 (3,051)
4.6/5 (3,051)
4.5/5 (3,051)
4.5/5 (3,051)
4.5/5 (3,051)
4.6/5 (3,051)
4.5/5 (3,051)
4.5/5 (3,051)
4.5/5 (1,105)
4.3/5 (1,105)
4.4/5 (1,105)
THE THINKING SCHOOL @2018
X