Hướng dẫn sử dụng (dành cho học viên)

MIỄN PHÍ
4.5/5 (1368)

Mục tiêu của khóa học

Khóa học nhằm giúp học viên làm quen với các thao tác cơ bản khi sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả học tập

  1. E-learning: xem bài giảng, thảo luận, làm quiz, và nộp bài tập
  2. Phòng học trực tuyến - Live streaming
  3. Sử dụng ứng dụng di động cho học tập
  4. Bảng quản lý học tập cá nhân (dashboard)

4 bước để hoàn thành khóa Hướng dẫn sử dụng (dành cho học viên)

  • Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống
  • Bước 2: Ấn vào nút BẮT ĐẦU KHÓA HỌC / TIẾP TỤC KHÓA HỌC (xem hình ở dưới)
  • Bước 3: Xem hết nội dung và làm kiểm tra cuối khóa
  • Bước 4: Ấn nút "Hoàn thành khóa học"

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN TỔNG QUAN
Hướng dẫn chung 00:00:00
Gặp vấn đề về kỹ thuật, học vụ thì hỏi ai? 00:00:00
LÀM QUEN VỚI E-LEARNING
Hướng dẫn làm Quiz (Trắc nghiệm tự học) 00:00:00
Hướng dẫn nộp Bài tập Cá nhân & Nhóm 00:00:00
Kiểm tra tin nhắn và phản hồi với giảng viên qua hệ thống 00:00:00
Xem và sử dụng Bảng quản lý (dashboard) của học viên 00:00:00
LÀM QUEN VỚI PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN LIVE STREAMING
Vào phòng học Livestreaming 00:00:00
Hướng dẫn sử dụng Phòng học trực tuyến Live streaming 00:00:00
Các tính năng cơ bản của lớp học livestream 00:00:00
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG (MOBILE APP)
Hướng dẫn sử dụng Ứng dụng di động 00:00:00
BÀI KIỂM TRA CUỐI KHÓA
Bài kiểm tra: Bạn đã quen với Thinking School? 00:03:00
Các yêu cầu và thao tác hoàn thành khóa học 00:00:00
Đánh giá khoá học: Hướng dẫn sử dụng hệ thống 00:00:00
Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

4.6/5 (3,896)
4.5/5 (3,896)
4.5/5 (3,896)
4.7/5 (3,896)
4.7/5 (3,896)
4.6/5 (3,896)
4.6/5 (3,896)
4.5/5 (3,896)
4.5/5 (3,896)
4.5/5 (3,896)
4.6/5 (3,896)
4.5/5 (3,896)
4.5/5 (3,896)
4.5/5 (1,951)
4.4/5 (1,951)
4.5/5 (1,951)
THE THINKING SCHOOL @2018
X