Hướng dẫn sử dụng hệ thống học tập

Miễn phí
4.5/5 (844)

Mục tiêu của khóa học

Khóa học nhằm giúp học viên làm quen với các thao tác cơ bản khi sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả học tập

  1. E-learning: xem bài giảng, thảo luận, làm quiz, và nộp bài tập
  2. Phòng học trực tuyến – Live streaming
  3. Sử dụng ứng dụng di động cho học tập
  4. Bảng quản lý học tập cá nhân (dashboard)

Hướng dẫn đăng ký tài khoản (click để tải về file hướng dẫn)

4.5/5 (850)

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN TỔNG QUAN
Hướng dẫn chung 00:00:00
Tổng quan Hệ thống quản lý học tập E-learning/ LMS 00:00:00
Gặp vấn đề về kỹ thuật, học vụ thì hỏi ai? 00:00:00
Các chương trình đang HOT của Thinking School 00:00:00
LÀM QUEN VỚI E-LEARNING
Đăng ký tài khoản 00:00:00
Mua khóa học 00:00:00
Hướng dẫn nộp Bài tập Cá nhân & Nhóm 00:00:00
Kiểm tra tin nhắn và phản hồi với giảng viên qua hệ thống 00:00:00
Xem và sử dụng bảng quản lý (dashboard) 00:00:00
LÀM QUEN VỚI PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN LIVE STREAMING
Hướng dẫn sử dụng Phòng học trực tuyến Live streaming 00:00:00
Vào phòng học Livestreaming 00:00:00
Các tính năng cơ bản của lớp học livestream 00:00:00
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG (MOBILE APP)
Hướng dẫn sử dụng Ứng dụng di động 00:00:00
BÀI KIỂM TRA CUỐI KHÓA
Đánh giá khoá học Làm quen với Thinking 00:00:00
Bài kiểm tra: Bạn đã quen với Thinking School? 00:03:00
Các yêu cầu và thao tác hoàn thành khóa học 00:00:00KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

4.6/5 (850)
4.5/5 (850)
4.4/5 (850)
4.6/5 (850)
4.7/5 (850)
4.5/5 (850)
4.6/5 (850)
4.5/5 (850)
4.5/5 (850)
4.5/5 (850)
4.6/5 (850)
4.5/5 (850)
4.5/5 (850)
4.4/5 (133)
4.3/5 (133)
4.4/5 (133)

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X