Hướng nghiệp và công dân toàn cầu

Miễn phí
4.2/5 (1)

Chương trình đào tạo

Tại sao cần phải hướng nghiệp
Lý do bạn cần hướng nghiệp 00:00:00
Hiểu mình
--Các nhóm Holland
Tại sao sử dụng lý thuyết Holland 00:00:00
Nhóm Xã hội 00:00:00
Nhóm Nghệ thuật 00:00:00
Nhóm Quản lý 00:00:00
Nhóm Nghiên cứu 00:00:00
Nhóm Kỹ thuật 00:00:00
Nhóm Nghiệp vụ 00:00:00
--Làm trắc nghiệm
Hướng dẫn làm trắc nghiệm 00:00:00
-- Các nhóm Holland theo cặp
Nhóm Nghiên Cứu & Nghiệp Vụ 00:00:00
Nhóm Xã hội & Quản lý 00:00:00
Nhóm Xã hội & Nghiệp vụ 00:00:00
Nhóm Nghệ thuật & Quản lý 00:00:00
Nhóm Nghiên cứu & Xã hội 00:00:00
Nhóm Kỹ thuật & Nghệ thuật 00:00:00
Nhóm Quản lý & Nghiên cứu 00:00:00
Nhóm Kỹ thuật & Xã hội 00:00:00
Nhóm Nghiên cứu & Kỹ thuật 00:00:00
Nhóm Nghệ thuật & Nghiệp vụ 00:00:00
Nhóm Quản lý & Nghiệp vụ 00:00:00
Nhóm Xã hội & Nghệ thuật 00:00:00
Hiểu ngành
Thấu hiểu bản thân và kết nối nghề nghiệp 00:00:00
Công thức tuyển dụng 00:00:00
Mô hình lập kế hoạch nghề 00:00:00
Mô hình cây nghề nghiệp 00:00:00
Hiểu nghề
--Các hướng dẫn
Gợi ý tìm hiểu thị trường lao động 00:00:00
Bảng câu hỏi phỏng vấn nghề nghiệp 00:00:00
--Thế giới nghề nghiệp
Bản đồ thế giới nghề nghiệp 00:00:00
Khối ngành quản trị bán hàng 00:00:00
Khối ngành vận hành kinh doanh 00:00:00
Khối ngành thuộc kỹ thuật 00:00:00
Khối ngành thuộc Khoa học & Công nghệ 00:00:00
Khối ngành Dịch vụ Xã hội 00:00:00
Công dân toàn cầu
Chương trình của Đại học Harvard 00:00:00
Trở thành 1 công dân toàn cầu 00:00:00

CV

Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

4/5 (1)
5/5 (1)
4/5 (1)
4/5 (1)
4/5 (1)
4/5 (1)
4/5 (1)
4/5 (1)
4/5 (1)
4/5 (1)
4/5 (1)
4/5 (1)
4/5 (1)
4/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
THE THINKING SCHOOL @2018
X