6. Đổi mới & Chuyển đổi số – Quản lý ý tưởng kinh doanh

RIÊNG TƯ
Chưa có đánh giá.
Mục tiêu chủ đề và kết quả học tập kỳ vọng
 1. Kiến thức: Hiểu các khái niệm về đổi mới, chuyển đổi số và các ý tưởng kinh doanh
 2. Kỹ năng: Biết cách vượt qua những rào cản đổi mới và chuyển đổi số. Biết cách tạo ra, đánh giá và quản lý ý tưởng kinh doanh
 3. Thái độ: Nhiệt tình, chủ động tham gia các hoạt động đổi mới, chuyển đổi số và quản lý ý tưởng kinh doanh
Nội dung: Đổi mới và chuyển đổi số:
 1. Chuyển đổi số là gì? Quá trình phát triển của Chuyển đổi số
 2. Những rào cản của chuyển đổi số - Làm thế nào để vượt qua rào cản chuyển đổi số
 • Cách đối phó với các kiến trúc và các hệ thống CNTT hiện có
 • Làm thế nào để vượt qua các rào cản của tổ chức để đổi mới
 • Hệ sinh thái tổ chức tạo điều kiện thuận lợi hoặc không thuận lợi cho sự đổi mới
 1. Tầm nhìn, chiến lược và mục tiêu của chuyển đổi số
 2. Mô hình kinh doanh trong chuyển đổi số
 • Các đề xuất mô hình kinh doanh trong thời đại kỹ thuật số
 • Tiếp cận khách hàng làm trung tâm
 1. Công nghệ số
 2. Kỹ năng số
 • Các kỹ năng số cần có trong thời đại số
 • Cách thức mà người quản lý và nhân viên có thể làm việc với những hậu quả không mong đợi của công nghệ kỹ thuật số đối với công việc và tổ chức
Quản lý ý tưởng kinh doanh
 1. Thế nào là một ý tưởng kinh doanh có triển vọng?
 2. Tìm nguồn ý tưởng kinh doanh
 3. Phương pháp quản lý ý tưởng kinh doanh
 4. Cách tạo ra ý tưởng kinh doanh
 5. Đánh giá ý tưởng kinh doanh
 6. Kỹ thuật thuyết trình ý tưởng kinh doanh
 7. Mười cách chia sẻ ý tưởng kinh doanh cho cấp trên
 8. Từ ý tưởng kinh doanh đến mô hình kinh doanh
Objective & Expected learning Outcomes
 1. Knowledge:  Understanding definition and meaning of innovation, digital transformation, business idea
 2. Skill: 
  • Knowing how to overcome the barrier of digital transformation.
  • Knowing how to generate, evaluate and manage business idea
 3. Attitude: Willing to participate in innovation, digital transformation and business idea management process
Innovation and Digital Transformation Content:
 1. What is digital transformation? The Evolution of Digital Transformation
 2. Digital transformation barrier - How to overcome the transformation barrier
 • How to cope with existing IT architectures and legacy systems
 • How to overcome organizational barriers for innovation
 • Organizational ecosystem that facilitate or frustrate innovation
 1. Vision, strategy and objective of digital transformation
 2. Digital business model
 • Value propositions and business models in the digital age
 • Customer centric approach and products
 1. Digital technology
 2. Digital skill
 • Digital skills and talent
 • Ways in which managers and employees can work with unexpected consequences of digital technologies for work and organizing
Intro to Business Idea Management
 1.     Business idea: definition and characteristics of a promising business idea
 2.     Sources of business ideas and inspiration
 3.     Methods to manage business idea of organization
 4.     Business Idea generation
 5.     Business Idea evaluation
 6.     Pitching skills and tips; communication and language skills
 7.     10 Methods to sell your business Idea
 8.     From Business idea to Business model: Business model Canvas

Chương trình đào tạo

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ
Giới thiệu chủ đề Đổi mới và chuyển đổi số; Quản lý ý tưởng kinh doanh 00:00:00
BÀI GIẢNG
--ĐỔI MỚI VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
Chuyển đổi số là gì? Quá trình phát triển của Chuyển đổi số 00:00:00
Những rào cản của chuyển đổi số – Làm thế nào để vượt qua rào cản chuyển đổi số 00:00:00
Tầm nhìn, chiến lược và mục tiêu của chuyển đổi số 00:00:00
Mô hình kinh doanh trong chuyển đổi số 00:00:00
Công nghệ số 00:00:00
Kỹ năng số 00:00:00
Slide bài giảng – Đổi mới và chuyển đổi số 00:00:00
Trò chơi Quizlet tự học các khái niệm trong Chuyển đổi số 00:00:00
--QUẢN LÝ Ý TƯỞNG KINH DOANH
Thế nào là một ý tưởng kinh doanh có triển vọng? 00:00:00
Tìm nguồn ý tưởng kinh doanh 00:00:00
Phương pháp quản lý ý tưởng kinh doanh 00:00:00
Cách tạo ra ý tưởng kinh doanh 00:00:00
Đánh giá ý tưởng kinh doanh 00:00:00
Kỹ năng thuyết trình ý tưởng kinh doanh 00:00:00
Mười cách chia sẻ ý tưởng kinh doanh cho cấp trên 00:00:00
Từ ý tưởng kinh doanh đến mô hình kinh doanh 00:00:00
Slide bài giảng Quản lý ý tưởng kinh doanh 00:00:00
Trò chơi Quizlet tự học về Quản lý ý tưởng kinh doanh 00:00:00
BÀI TRẮC NGHIỆM
Bài trắc nghiệm chủ đề Đổi mới & Chuyển đổi số và Quản lý Ý tưởng kinh doanh – Bài 1/2 00:30:00
Bài trắc nghiệm chủ đề Đổi mới & Chuyển đổi số và Quản lý Ý tưởng kinh doanh – Bài 2/2 00:30:00
NỘI DUNG THAM KHẢO
LMS – Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý đào tạo 00:00:00
Xây dựng và phát triển tài nguyên đào tạo số 00:00:00
Câu chuyện 10 năm chuyển đổi số của Tiki 00:00:00
11 câu chuyện chuyển đổi số đầy cảm hứng từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới 00:00:00
Thời đại 4.0: Chuyển đổi số và chìa khóa thành công | FBNC TV 27/5/19 00:00:00
Chuyển đổi số hay là chết | VTV24 00:00:00
Chuyển đổi số: Những sai lầm của lãnh đạo doanh nghiệp 00:00:00
Những phương pháp tuyệt vời giúp bạn tìm kiếm ý tưởng kinh doanh 00:00:00
10 cách phát hiện ý tưởng kinh doanh 00:00:00
Làm sao để trình bày kế hoạch kinh doanh của mình hiệu quả nhất? 00:00:00
Phương pháp và kỹ thuật đánh giá ý tưởng 00:00:00
Tài liệu tham khảo – Generate your business idea -International Labor Organization 00:00:00
ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ
Đánh giá chủ đề Đổi mới & Chuyển đổi số – Quản lý ý tưởng kinh doanh 00:00:00

Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn

#Tiêu chíĐánh giá
0/5 (0)
1Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách0
2Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới0
3Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này0
4Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo0
5Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu0
6Giảng viên tương tác tốt với học viên0
7Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...)0
8Giao diện thân thiện, dễ sử dụng0
9Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..)0
10Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị0
11Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt0
12Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần0
13Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi0
14Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt0
15Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School0
16Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp0
THE THINKING SCHOOL @2018
X