ISM

Lựa chọn giá +
Chưa có đánh giá.
Chưa có đánh giá.

Chương trình đào tạo

Chương 2
Phần 1 – Kiến thức về quản lý 00:00:00
Test kiến thức về leadership 00:00:00
Bài tập cá nhân Chi tiết 300:05
Chương 3
Phần 3.1 00:00:00KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.


Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X