Kỹ năng giao tiếp

CÁ NHÂN

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

Giới thiệu môn học

Môn kỹ năng thuyết trình giảng dạy kiến thức và Kỹ năng thuyết trình cơ bản cho sinh viên trong môi trường đại học và công việc nhằm trình bày các ý tưởng, báo cáo, luận văn…

Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của môn học

Kiến thức

CELO 1: Nêu được vai trò, tầm quan trọng của việc thuyết trình trong học tập và công việc. Trình bày được các giai đoạn, bước để có bài thuyết trình hiệu quả, chuyên nghiệp

CELO 2: Giải thích và ứng dụng được các kỹ thuật tổ chức buổi thuyết trình chuyên nghiệp. Ứng dụng được các kỹ thuật phân tích khán giả, mục tiêu, bối cảnh để xây dựng nội dung thuyết trình phù hợp

Kỹ năng

CELO 3: Lựa chọn được đề tài thuyết trình phù hợp. Lên được kịch bản, kế hoạch cho bài thuyết trình.

CELO 4: Có thể tìm kiếm, lựa chọn, tập hợp thông tin tài liệu từ các nguồn khác nhau. Có thể Viết, thiết kế slides theo tiêu chuẩn. Có thể Giải quyết các vấn đề trong thuyết trình

CELO 5: Có thể sử dụng kỹ thuật mở đầu bài thuyết trình, xử lý tình huống hay câu hỏi từ khán giả, kỹ thuật tương tác cùng với khán giả. Giải thích được các phương tiện, công cụ, phần mềm hỗ trợ thuyết trình hiệu quả

Thái độ

CELO 6: Chủ động học tập với các nội dung có sẵn. Tôn trọng người nghe, thông qua việc tổ chức nội dung có ý nghĩa, đúng đắn và mang lại lợi ích

Tài liệu tham khảo

  1. Steve Mandel, 2006, Presentation Skills – A practical guide to better speaking,
  2. Hồ Thị Mỹ Phương & cộng sự, Kỹ năng thuyết trình
  3.  Robert Brian Dilts, 2017, Effective Presentation Skills, Dilts Strategy Group
  4. Joan van Emden and Lucinda Becker, 2009, Presentation skills for student, Red Globe Press

 

Chưa có đánh giá.

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN NỀN TẢNG
--CHƯƠNG TRÌNH VÀ LỊCH HỌC
Hướng dẫn cách học tại Thinking School Miễn phí 00:00:00
Các chương trình đang HOT của Thinking School 00:00:00
--HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG
Hướng dẫn sử dụng hệ thống E-learning của Thinking School Miễn phí 00:00:00
Gặp vấn đề về kỹ thuật, học vụ thì hỏi ai? 00:00:00
--TỰ ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC (ĐẦU KHÓA)
LIVESTREAMING - PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN
BÀI GIẢNG
--GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC
Giới thiệu về Kỹ năng thuyết trình 00:00:00
--CÁC HIỂU LẦM TRONG THUYẾT TRÌNH
Các hiểu lầm trong thuyết trình 00:00:00
--TỔNG QUAN VỀ THUYẾT TRÌNH
Các nguyên tắc trong thuyết trình 00:00:00
Các yếu tố ảnh hưởng đến thuyết trình 00:00:00
Các loại thuyết trình thường gặp 00:00:00
Để có bài thuyết trình hiệu quả 00:00:00
Các lỗi thường gặp trong thuyết trình 00:00:00
--QUY TRÌNH THUYẾT TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP
Mô hình 5S trong thuyết trình 00:00:00
Xây dựng chiến lược bài thuyết trình 00:00:00
Xây dựng cấu trúc bài trình bày 00:00:00
Các minh chứng, vật dụng hỗ trợ 00:00:00
Phương pháp thuyết trình 00:00:00
Kết thúc bài thuyết trình 00:00:00
--CÁC KỸ THUẬT TRONG THUYẾT TRÌNH
Kỹ thuật tự đánh giá bản thân 00:00:00
Kỹ thuật phân tích khán giả, người nghe 00:00:00
5 kỹ thuật bắt đầu với bài thuyết trình 00:00:00
6 kỹ thuật tương tác với khán giả 00:00:00
Ngôn ngữ hình thể và giọng nói 00:00:00
Xử lý các tình huống khó 00:00:00
Vượt qua nỗi sợ 00:00:00
Thiết kế slide hiệu quả 00:00:00
Công cụ hỗ trợ tương tác trong thuyết trình 00:00:00
--CÁC LỖI THƯỜNG GẶP TRONG THUYẾT TRÌNH
Các lỗi thường gặp trong thuyết trình 00:00:00
--10 TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ BÀI THUYẾT TRÌNH
10 tiêu chuẩn đánh giá bài thuyết trình 00:00:00
--ĐỂ CÓ BÀI THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ
Để có bài thuyết trình hiệu quả 00:00:00
BÀI KIỂM TRA
--KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Các hiểu lầm trong thuyết trình 00:05:00
--BÀI TẬP CÁ NHÂN VÀ NHÓM
Xuất video và đăng lên youtube 00:00:00
Hướng dẫn nộp Bài tập Cá nhân & Nhóm 00:00:00
Đánh giá hoạt động và chất lượng nhóm 00:00:00
TÀI LIỆU THAM KHẢO
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học 00:00:00
Kết nối tương lai 00:00:00KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.


Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X