Kỹ năng tranh luận

3,000,000 
4.4/5 (3)

Mục tiêu

  1. Kỹ năng nhận diện và đối phó các loại ngụy biện phổ biến
  2. Kỹ năng nhận diện các lỗi tư duy thường gặp (thành kiến nhận thức)
  3. Kỹ năng viết bài tranh luận
  4. Kỹ năng tranh luận: thực hành tranh luận trên lớp

LỊCH HỌC

Buổi Ngày Thứ Thời gian Chủ đề
1 23 – 08 Chủ nhật 20:00-21:00 Khai giảng
Ngụy biện và đối phó ngụy biện
2 26 – 08 Thứ tư 20:00-21:00 Tranh luận 1 – Thi đấu nhóm
3 30 – 08 Chủ nhật 20:00-21:00 Sai lệch trong nhận thức
4 06 – 09 Chủ nhật 20:00-21:00 Tranh luận 2 – Thi đấu nhóm
5 09 – 09 Thứ tư 20:00-21:00 Kỹ năng và chiến lược tranh luận
6 13 – 09 Chủ nhật 20:00-21:30 Tranh luận 3 – Thi đấu nhóm và tổng kết

 

4.4/5 (3)

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN NỀN TẢNG
--CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo – Lịch học 00:00:00
Danh sách học viên 00:00:00
Các chương trình đang HOT của Thinking School 00:00:00
--KHẢO SÁT ĐẦU KHÓA - CÂU HỎI CỦA BẠN
--GME TỰ HỌC QUIZLET
PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN (LIVE STREAMING)
Phòng học trực tuyến (LIVE) – Tranh luận 08/2020 00:00:00
Phòng họp nhóm – Tranh Luận 00:00:00
BÀI TẬP VÀ TỰ KIỂM TRA
--BÀI TẬP CÁ NHÂN VÀ NHÓM
Bài tập cá nhân và nhóm – Tranh luận 3/2020 00:00:00
Bài tập cá nhân – Nhận diện Ngụy biện 00:00:00
Phân tích ngụy biện 20, 00:00
Bài tập tranh luận 1 00:00:00
BT Tranh luận 1 15, 00:00
Bài tập tranh luận 2 00:00:00
BT Tranh luận 2 20, 00:00
Bài tập tranh luận 3 00:00:00
BT Tranh luận 3 15, 00:00
Bài tập nhóm 1 00:00:00
BT Nhóm 1- Tranh luận 15, 00:00
Bài tập nhóm 2 00:00:00
BT Nhóm 2- Tranh luận 10, 00:00
Bài tập nhóm 3 00:00:00
BT Nhóm 3- Tranh luận 20, 00:00
--BÀI TRẮC NGHIỆM TỰ KIỂM TRA
Quiz 1: Tranh luận là gì? 00:30:00
Quiz 2: Hệ thống câu hỏi 00:20:00
Quiz 3: Ngụy biện là gì? 00:10:00
Quiz 4: Thành kiến nhận thức (Cognitive Bias) 00:10:00
BÀI GIẢNG
--KỸ NĂNG TRANH LUẬN
Tranh luận là gì? 00:00:00
3 loại hệ thống câu hỏi 00:00:00
Kỹ thuật tranh luận – Mô hình A R E S 00:00:00
Trích dẫn tài liệu tham khảo và đạo văn 00:00:00
BÀI ĐỌC 8.3 – TRANH LUẬN, TRÍCH DẪN VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO 00:00:00
Tham khảo – Trích dẫn – Đạo văn 00:00:00
Trình tự vòng tranh luận trên lớp 00:00:00
Tranh luận của học viên – Án Tử Hình 00:00:00
Tranh luận của học viên – Hôn nhân đồng tính 00:00:00
--NGỤY BIỆN VÀ ĐỐI PHÓ VỚI NGỤY BIỆN
Ngụy biện là gì? 00:00:00
--CÁC LOẠI NGỤY BIỆN THƯỜNG GẶP
Ngụy biện nhóm 1 – Thay đổi chủ đề 00:00:00
Ngụy biện – Dựa vào bạo lực 00:00:00
Ngụy biện Lợi dụng quyền lực nặc danh 00:00:00
Ngụy biện khái quát hóa vội vã và đơn giản hóa 00:00:00
Ngụy biện Nguyên nhân giả 00:00:00
Ngụy biện Tấn công tác phong – lý lẽ chẻ đôi – lươn trạch – lợi dụng cảm xúc 00:00:00
Ngụy biện – Lợi dụng lòng thương hại 00:00:00
Ngụy biện – Luận điệu ngược ngạo 00:00:00
Các loại ngụy biện khác 00:00:00
Truyện vui – Cái trứng gà này dở như hạch 00:00:00
--THÀNH KIẾN NHẬN THỨC
Thành kiến nhóm (Group Bias) 00:00:00
Thành kiến xác nhận (Confirmation bias) 00:00:00
Thành kiến kể chuyện (story bias) 00:00:00
Chi phí chìm – Sunk Cost 00:00:00
Thành kiến quy kế nguyên nhân sai (False causalty bias) 00:00:00
Information Bias – Thành kiến thông tin 00:00:00
Social loafing – Tại sao các nhóm lại lười biếng 00:00:00
Hindsight bias – Chuyên gia nhìn lại 00:00:00
Negativity Bias – Thành kiến tiêu cực 00:00:00
Decision Fatigue – Mệt mỏi khi ra quyết định 00:00:00
BÀI TẬP TRANH LUẬN
Bài tập tranh luận 1: Ăn chay là tốt cho sức khỏe 00:00:00
Bài tập tranh luận 2: Học đại học có cần thiết? 00:00:00
Bài tập tranh luận 3: Thuế thu nhập các nhân là không công bằng 00:00:00
Bài tập tranh luận 4: Cần cấm hôn nhân đồng tính 00:00:00
Bài tập tranh luận 5: Cần hợp pháp hóa mại dâm 00:00:00
Bài tập tranh luận 6: Án tử hình là cần thiết 00:00:00
Bài tập tranh luận 7: Tình dục trước hôn nhân là sai trái 00:00:00
Bài tập tranh luận 8: Mạng xã hội là cần thiết cho cuộc sống 00:00:00
Bài tập tranh luận 9: Biểu tình – Cấm hay không cấm? 00:00:00
BÀI ĐỌC THÊM
BÀI ĐỌC 8.1 – VĂN HÓA TRANH LUẬN VÀ VẤN ĐỀ NGỤY BIỆN 00:00:00
Bài đọc thêm – Quyền biểu tình 00:00:00
Bài đọc thêm: Luật An Ninh Mạng – Các lầm lẫn trong tranh luận 00:00:00
BÀI ĐỌC 1.6 – TRANH LUẬN LÀ GÌ 00:00:00
Tình huống: tranh cãi siêu rối 00:00:00
Quyền riêng tư: Ta cần biết bao nhiêu về người khác? 00:00:00
Phát biểu của Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng 00:00:00
Casesstudy – Hoa hậu trúng siêu bão 00:00:00
CÁC CHỦ ĐỀ NÂNG CAO NHẬN THỨC
Sách hay cho Tư duy phản biện 00:00:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Kết nối tương lai 00:00:00

 

KỸ NĂNG TRANH LUẬN
STT Ngày Thứ Thời Gian Chủ đề
1 23 – 08 Chủ nhật 20:00-21:00 Khai giảng : Ngụy biện và đối phó ngụy biện
2 26 – 08 Thứ tư 20:00-21:00 Tranh luận 1 – Thi đấu nhóm
3 30 – 08 Chủ nhật 20:00-21:00 Sai lệch trong nhận thức
4 06 – 09 Chủ nhật 20:00-21:00 Tranh luận 2 – Thi đấu nhóm
5 09 – 09 Thứ tư 20:00-21:00 Kỹ năng và chiến lược tranh luận
6 13 – 09 Chủ nhật 20:00-21:30 Tranh luận 3 – Thi đấu nhóm và tổng kết
Bắt đầu từ 23/08/2020, khóa học sẽ được mở.
Học viên có thể thể vào khóa học, xem các tài liệu video bài giảng, bài đọc…làm các bài tập, bài quiz, kiểm tra…
Đặc biệt với học viên đăng ký dạng Chính Thức: cần theo dõi lịch học bên dưới để có mặt tham gia các buổi livestream lên lớp cùng Thầy Cô hướng dẫn, thực hành các kỹ năng và có tính điểm cho kết quả cuối cùng.
  1. Vũ Thế Dũng, PhD. MBA.
  2. Tạ Hùng Anh, PhD. MBA
  3. Hoàng Kim Dương, MBA
  4. Trần Quang Tuấn, MAKẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

3.7/5 (3)
4.3/5 (3)
3.7/5 (3)
4.7/5 (3)
4.7/5 (3)
4.3/5 (3)
4.7/5 (3)
4.7/5 (3)
4.3/5 (3)
4.7/5 (3)
4.7/5 (3)
4.7/5 (3)
4.3/5 (3)

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X