Coca-Cola: Làm việc nhóm hiệu quả

CÁ NHÂN
4.3/5 (15)

1. Mục tiêu khóa học

Giúp học viên có năng lực Xây dựng đội nhóm mới và Phát triển đội nhóm mạnh để hoàn thành các mục tiêu chung của tổ chức.

2. Kết quả đạt được sau khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có thể:
 1. Hiểu được giá trị của team
 2. Hiểu và áp dụng được 4 bước của phát triển team
 3. Tự đánh giá vấn đề của team và đề xuất giải pháp
 4. Hiểu, thực hành, áp dụng các kỹ thuật lãnh đạo team
 5. Hiểu, thực hành, áp dụng các yêu cầu của 1 thành viên team
 6. Nhận diện và biết cách xử lý các thành viên không tích cực, thiếu đóng góp
 7. Hiểu và áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức trong team

3. Ai nên học khóa học này?

 1. Các nhà quản lý tập sự (Management Trainee) đang cần hệ thống hóa các lý thuyết xây dựng đội nhóm thành tích cao để áp dụng vào công việc hiện tại và tương lai.

4. Để hoàn thành khóa học, học viên cần:

 1. Xem toàn bộ các clip bài giảng
 2. Đọc toàn bộ các bài đọc
 3. Hoàn thành cá bài tập và nộp bài trên hệ thống. Giảng viên sẽ chấm và góp ý.
 4. Làm đầy đủ các quiz ngắn dưới mỗi chủ đề
 5. Hoàn thành bài kiểm tra đầu và cuối khóa
 6. Thời gian học: Trung bình là 3 tuần với ít nhất 8 giờ một tuần học.

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN NỀN TẢNG
--CHƯƠNG TRÌNH VÀ LỊCH HỌC
Danh sách lớp / nhóm: Coca-Cola 00:00:00
Đánh giá hoạt động và chất lượng nhóm 00:00:00
Các chương trình đang HOT của Thinking School 00:00:00
--TỰ ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC (ĐẦU KHÓA)
[PRE-TEST] CHẨN ĐOÁN ĐỂ XÂY DỰNG NHÓM LÀM VIỆC HIỆU QUẢ 00:00:00
Nhu cầu đào tạo: Coca-Cola 00:00:00
Kiểm tra đầu khóa học: Coca-Cola 00:00:00
--HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG
Hướng dẫn cách học tại Thinking School Miễn phí 00:00:00
Gặp vấn đề về kỹ thuật, học vụ thì hỏi ai? 00:00:00
LIVESTREAMING - PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN
Phòng học trực truyến – Livestreaming : Coca-Cola 00:00:00
Phòng học riêng của từng nhóm 00:00:00
BÀI GIẢNG
--CÁC CÂU HỎI CỦA BẠN
Các câu hỏi về nội dung khóa học 00:00:00
--ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA NHÓM
Vai trò và các ưu điểm nổi bật của nhóm 00:00:00
Vai trò và các ưu điểm của nhóm: Coca-cola 00:00:00
--4 GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA NHÓM
4 giai đoạn phát triển của nhóm 00:00:00
Quizlet – Game tự kiểm tra kiến thức Phát triển nhóm 00:00:00
4 Giai đoạn phát triển: Coca-Cola 00:05:00
--Giai đoạn 1: Hình thành
Giai đoạn 1: Hình thành 00:00:00
Giai đoạn 1 – Hình thành: Coca-Cola 00:05:00
--Giai đoạn 2: Hình thành chuẩn mực và qui tắc nhóm
Giai đoạn 2: Hình thành chuẩn mực và qui tắc 00:00:00
Qui trình phổ biến kiến thức trong nhóm của Xerox 00:00:00
Giai đoạn 2 – Hình thành chuẩn mực: Coca-Cola 00:05:00
--Giai đoạn 3: Bão tố
Giai đoạn 3: Bão tố 00:00:00
Giai đoạn 3 – Bão tố: Coca-Cola 00:05:00
--Giai đoạn 4: Hiệu suất cao
Giai đoạn 4: Hiệu suất cao 00:00:00
Các đặc trưng của nhóm có hiệu suất cao 00:00:00
Qui trình phổ biến kiến thức trong nhóm của Xerox 00:00:00
Giai đoạn 4 – Hiệu suất cao: Coca-Cola 00:05:00
--VAI TRÒ LÃNH ĐẠO NHÓM
Vai trò xây dựng niềm tin và sự tin cậy trong nhóm 00:00:00
Vai trò của mục tiêu và hiệu quả hoạt động nhóm 00:00:00
Vai trò lãnh đạo nhóm: Coca-Cola 00:05:00
--VAI TRÒ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM
Vai trò điều phối công việc của các thành viên 00:00:00
Vai trò xây dựng quan hệ của các thành viên 00:00:00
Kỹ năng phản hồi 00:00:00
Các hành vi ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất của nhóm 00:00:00
Vai trò của thành viên trong nhóm: Coca-Cola 00:05:00
--SUY NGHĨ NHÓM
Suy nghĩ theo nhóm 00:00:00
Vấn đề của suy nghĩ theo nhóm 00:00:00
Phương pháp vượt qua suy nghĩ theo nhóm 00:00:00
Suy nghĩ nhóm: Coca-Cola 00:05:00
--TÓM TẮT NỘI DUNG KHÓA HỌC
Mô hình khái quát hóa về Phát triển nhóm 00:00:00
BÀI TẬP
Hướng dẫn nộp Bài tập Cá nhân & Nhóm 00:00:00
Các thử thách của lớp học 00:00:00
--BÀI TẬP CÁ NHÂN
Bài tập cá nhân 1: Coca-Cola 00:00:00
Bài tập cá nhân 1: Coca-Cola 7, 00:00
Bài tập cá nhân 2: Coca-Cola 00:00:00
Bài tập cá nhân 2: Coca-Cola 10, 00:00
Bài tập cá nhân 3: Coca-Cola 00:00:00
Bài tập cá nhân 3: Coca-Cola 10, 00:00
Bài tập cá nhân 4: Coca-Cola 00:00:00
Bài tập cá nhân 4: Coca-Cola 10, 00:00
Bài tập cá nhân 5: Post-test 00:00:00
Bài tập cá nhân 5: Post-test CocaCola 3, 00:00
Bài tập cá nhân 6: Tỏa sáng (Cocacola) 00:00:00
Bài tập cá nhân 6: Tỏa sáng (Cocacola) 20, 00:00
--BÀI TẬP / HOẠT ĐỘNG NHÓM
Bài tập nhóm I: Khởi động 00:00:00
Bài tâp nhóm I: Khởi động 3, 00:00
Hoạt động nhóm I: 4 stages of Team Development 00:00:00
Hoạt động nhóm I: Việt hóa ‘4 stages of Team Development’ 1, 00:00
Hoạt động nhóm II: Vai trò của thành viên trong nhóm 00:00:00
Hoạt động nhóm II: Vai trò của thành viên trong nhóm 3, 00:00
Hoạt động nhóm III: Vai trò của lãnh đạo 00:00:00
Hoạt động nhóm III: Vai trò của lãnh đạo 3, 00:00
Hoạt động nhóm IV: đánh giá vai Class leader 00:00:00
Hoạt động nhóm IV: đánh giá Class Leader 30, 00:00
Bài tập nhóm II: Về đích 00:00:00
Bài tập nhóm II: Về đích (Coca-Cola) 20, 00:00
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Hướng dẫn ứng dụng trong công việc 00:00:00
Bài tập tình huống: Mâu thuẫn trong nhóm 00:00:00
Bài tập tình huống: nhờ giúp đỡ 00:00:00
Bài tập tình huống: Ghét một bạn trong nhóm 00:00:00
Drunk History: Coca-cola 00:00:00
Ví dụ của những bài thuyết trình nhóm online xuất sắc 00:00:00
4 stages of team 00:00:00
Vai trò thành viên của đội nhóm: Belbin team roles 00:00:00
KẾT THÚC KHÓA HỌC
[POST-TEST] CHẨN ĐOÁN ĐỂ XÂY DỰNG NHÓM LÀM VIỆC HIỆU QUẢ 00:00:00
Kiểm tra kết thúc môn: Coca-Cola 00:30:00
Đánh giá khóa học: Coca-Cola 00:00:00
Kết nối tương lai 00:00:00
Buổi Ngày Thời gian (đề xuất) Thời lượng Nội dung
1 2/6 20h00 60’ Hướng dẫn sử dụng hệ thống

Khóa học mini “Làm quen với Thinking”

2 5/6 20h00 60’ Khai giảng

 • Tổng quan khóa học: nội dung, yêu cầu, đánh giá
 • Bài tập cá nhân và bài tập nhóm
 • Chia nhóm
3 9/6 20h00 60’
 • Lợi ích của nhóm
 • 4 giai đoạn phát triển của nhóm
4 13/6 08h30(AM) full day
 • Buổi sáng
  • Vai trò của thành viên trong nhóm: xây dựng mối quan hệ và điều phối
  • Chia sẻ và thuyết trình
 • Buổi chiều
  • Vai trò của người lãnh đạo nhóm: xây dựng niềm tin và chia sẻ tầm nhìn
  • Chia sẻ và thuyết trình
5 16/6 20h00 60’
 • Điểm mạnh và điểm yếu: Tập trung vào đâu?
 • Trả lời câu hỏi / chuẩn bị cho thuyết trình nhóm
 • Kế hoạch phát triển cá nhân
6 19/6 20h00 90’ Thuyết trình nhóm
7 26/6 20h00 60′ Tổng kết – Tuyên dương
Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

4.4/5 (15)
4.3/5 (15)
4.3/5 (15)
4.7/5 (15)
4.6/5 (15)
4.7/5 (15)
4.5/5 (15)
3.9/5 (15)
4.2/5 (15)
4.1/5 (15)
4.7/5 (15)
4.1/5 (15)
4.1/5 (15)
Chưa có đánh giá.
Chưa có đánh giá.
Chưa có đánh giá.
THE THINKING SCHOOL @2018
X