Học viên đã tham gia
0 học viên
-/-
Điểm đánh giá khoá học
Chưa đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Học cùng giảng viên (F)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống và tham gia các buổi học trực tiếp với giảng viên trên hệ thống live hay trên lớp học
Ký hiệu: F - Flipped course
2 Học trực tiếp với giảng viên: 6 buổi học online hoặc 1 ngày học offline. Các buổi học với giảng viên sẽ tập trung thực hành kỹ năng và phân tích các bài tập tình huống
3 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành phần nội dung online: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 12 giờ
4 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
5 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
6 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
7 Bài kiểm tra
8 Bài tập tình huống
9 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
10 Chứng chỉ (digital)
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Học trực tuyến cùng giảng viên (F)
F

Lãnh đạo và tư duy chiến lược (Thử nghiệm)

LÃNH ĐẠO CÓ PHẢI LÀ CHỨC VỤ?

 • Lãnh đạo không phải là chức vụ. Nó là tố chất, là kỹ năng, là chiến lược mà mỗi người cần có và có thể phát triển để phát triển sự nghiệp của bản thân hay doanh nghiệp mình
 • Trong khủng hoảng, kỹ năng lãnh đạo càng đặc biệt quan trọng, nó giúp ta tìm ra giải pháp cho mình và đồng đội.
 • Cái khó, ló cái khôn. Thời thế xuất anh hùng. Lãnh đạo qua khủng hoảng mà trưởng thành. Không phải ai cũng có cơ hội gặp 1 đại dịch như lúc này? Tại sao không biến nó thành cơ hội để trưởng thành?

BẠN HỌC GÌ TỪ KHÓA HỌC?

 • Tự đánh  giá kỹ năng lãnh đạo của mình
 • Trang bị 7 mô hình lãnh đạo để ứng phó với các tình huống khác nhau
 • Mô hình lãnh đạo vượt khủng hoảng
 • Chuẩn bị tâm thế lãnh đạo “thời chiến”
 • Nhận diện và xử lý các vấn đề về quản lý và lãnh đạo trong tổ chức
 • Thưc hành giải quyết các tình huống quản trị thực tế
 • Gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với các chuyên gia đầy kinh nghiệm “trận mạc”
 • Thiết kế lộ trình phát triển kỹ năng lãnh đạo toàn diện cho bản thân
 

CHƯƠNG TRÌNH CÁC BUỔI GIẢNG TRỰC TUYẾN

Chương trình đào tạo

CÁC THÔNG TIN NỀN TẢNG
Các chương trình đang HOT của Thinking School 00:00:00
--CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo AoL 00:00:00
--GAME TỰ HỌC QUIZLET
Quizlet Phong thái lãnh đạo – Khái niệm 00:00:00
Quizlet Phong thái lãnh đạo – Anh Việt 00:00:00
--QUIZ VÀ KIỂM TRA CUỐI KHÓA
Quiz 1: Leadership traits 00:10:00
Quiz 1: Lộ trình và kết quả 00:03:00
Quiz 3: Leader-Member Exchange 00:10:00
Quiz 4: Lãnh đạo chuyển hóa 00:05:00
Quiz 5: Authentic Leadership 00:03:00
Quiz 3: Lãnh đạo theo tình huống 00:08:00
Quiz 7: Lãnh đạo thích nghi 00:10:00
Quiz 8: Culture and Leadership 00:10:00
2. Chi phí hỗn hợp & Bài toán phân tích điểm hoà vốn 00:00:00
Kiểm tra kết thúc môn – AoL 01:00:00
PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN (LIVE STREAMING)
LIVE STREAMING CẢ LỚP (THE ART OF LEADERSHIP) 00:00:00
TỰ ĐÁNH GIÁ PHONG THÁI LÃNH ĐẠO
Bảng khảo sát phong cách lãnh đạo của bạn: dân chủ hay độc đoán? MIỄN PHÍ 00:00:00
Bảng khảo sát lãnh đạo chú trọng mối quan hệ với thành viên 00:00:00
Tự đánh giá phog cách lãnh đạo Tình huống 00:00:00
Tự đánh giá – Lãnh đạo nguyên bản 00:00:00
Bảng khảo sát lãnh đạo đa yếu tố (Chuyển hóa và Chuyển giao) 00:00:00
BÀI GIẢNG
--GIƠI THIỆU VỀ LEADERSHIP
Leader vs Manager 00:00:00
5 vai trò chính của một nhà lãnh đạo hiệu quả 00:00:00
Boss vs Leader 00:00:00
Đổ thừa và vơ vào 00:00:00
Kỹ sư – Nhà lãnh đạo tương lai 00:00:00
Làm đúng việc và làm việc đúng 00:00:00
--PHONG THÁI LÃNH ĐẠO THEO PHẨM CHẤT - HÀNH VI - KỸ NĂNG
Trait approach – Các phẩm chất của Lãnh đạo 00:00:00
Behavioral approach – Các nhóm hành vi lãnh đạo 00:00:00
Skill approach – Các kỹ năng của lãnh đạo 00:00:00
Tóm tắt 3 cách tiếp cận Phẩm chất – Hành vi – Kỹ năng lãnh đạo 00:00:00
--PHONG THÁI LÃNH ĐẠO THEO LỘ TRÌNH - KẾT QUẢ (PATH-GOAL LEADERSHIP)
Lãnh đạo theo Lộ trình và Kết quả 00:00:00
4 mô hình lãnh đạo theo Lộ trình và Kết quả 00:00:00
Mô hình Lộ trình – Kết quả 00:00:00
--PHONG THÁI LÃNH ĐẠO CHÚ TRỌNG QUAN HỆ VỚI THÀNH VIÊN (LEADER - MEMBER EXCHANGE)
Clip – LMX 00:00:00
3 giai đoạn trong quan hệ giữa Lãnh đạo – Thành viên 00:00:00
Mô hình Lãnh đạo chú trọng Quan hệ giữa Lãnh đạo và thành viên 00:00:00
--PHONG THÁI LÃNH ĐẠO CHUYỂN HÓA (TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP)
Clip – Transformational 00:00:00
Lý thuyết động viên – Tháp nhu cầu Maslow 00:00:00
Mô hình lãnh đạo chuyển hóa 00:00:00
Mô hình Lãnh đạo chuyển hóa vs. Lãnh đạo chuyển giao 00:00:00
--PHONG THÁI LÃNH ĐẠO NGUYÊN BẢN (AUTHENTIC LEADERSHIP)
Clip – Authentic 00:00:00
Mô hình lãnh đạo nguyên bản 00:00:00
--LÃNH ĐẠO THEO TÌNH HUỐNG
Lãnh đạo theo tình huống 00:00:00
--PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO THÚC ĐẨY SỰ THÍCH NGHI VÀ THAY ĐỔI
Adaptive leadership 00:00:00
Lãnh đạo thích nghi 00:00:00
Các thay đổi đầy cảm hứng 00:00:00
--PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO VÀ YẾU TỐ VĂN HÓA
--LÃNH ĐẠO TRONG MÔI TRƯỜNG ĐA VĂN HÓA
Culture and Leadership 00:00:00
9 thành phần của văn hóa 00:00:00
Các khu vực văn hóa chia theo quốc gia 00:00:00
9 thành phần và các khu vực văn hóa 00:00:00
Giới thiệu về văn hóa và các ảnh hưởng của nó 00:00:00
Để trở nên đa văn hóa 00:00:00
Hãy ra thế giới 00:00:00
--LÃNH ĐẠO: NAM - NỮ
Phụ nữ và Lãnh đạo 00:00:00
Gender and Leadership 00:00:00
TÌNH HUỐNG - BÀI ĐỌC - CHỦ ĐỀ TRANH LUẬN
Tình huống: Người ngoài cuộc 00:00:00
Tình huống: Mang thai 00:00:00
Tình huống: 3 trưởng ca 00:00:00
Tình huống: Chúng ta là 1 gia đình 00:00:00
Tình huống: Ăn trưa mà cũng làm việc 00:00:00
Tình huống: Truyền đúng thông điệp 00:00:00
Tình huống: Lật ngược ván cờ 00:00:00
Tình huống: Tại sao họ không lắng nghe? 00:00:00
Tình huống: Những tay chạy Marathon 00:00:00
Uber và nền kinh tế chia sẻ 00:00:00
Tình huống: Trầm cảm trong học sinh 00:00:00
Tình huống: Đụng trần 00:00:00
Bài điểm 1 và bài điểm 10 00:00:00
Trích dẫn tài liệu tham khảo và đạo văn 00:00:00
SÁCH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO
Sách tham khảo dùng để phát triển kỹ năng lãnh đạo 00:00:00
HOÀN THÀNH KHÓA HỌC
9 mô hình lãnh đạo – tổng kết 00:00:00
Tóm tắt các mô hình lãnh đạo – chi tiết 00:00:00
Đánh giá khóa học The Arts of Leadership 00:00:00
Đang tải...

 

 1. Vũ Thế Dũng
 2. Tạ Hùng Anh
 3. Hoàng Kim Dương
 4. Trần Quang Tuấn

KHÁCH MỜI

 1. Ông Phạm Quang Hưng
 2. Ông Cao Tuấn Minh

 

 

 

Chưa có lịch khai giảng
Giảng dạy tại doanh nghiệp
Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
 1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
 2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách email tới địa chỉ info@thinkingschool.vn từ tài khoản đã đăng ký khóa học đối với học viên cá nhân hoặc từ tài khoản đại diện cho khách hàng doanh nghiệp.
 3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
 4. Ngay khi học phí được hoàn trả, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
 5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
THE THINKING SCHOOL @2018