Học viên đã tham gia
24 học viên
-/-
Điểm đánh giá khoá học
Chưa đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Học cùng giảng viên (F)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống và tham gia các buổi học trực tiếp với giảng viên trên hệ thống live hay trên lớp học
Ký hiệu: F - Flipped course
2 Học trực tiếp với giảng viên: 6 buổi học online hoặc 1 ngày học offline. Các buổi học với giảng viên sẽ tập trung thực hành kỹ năng và phân tích các bài tập tình huống
3 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành phần nội dung online: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 12 giờ
4 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
5 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
6 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
7 Bài kiểm tra
8 Bài tập tình huống
9 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
10 Chứng chỉ (digital)
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Học trực tuyến cùng giảng viên (F)
F

Lãnh đạo và tư duy chiến lược

LÃNH ĐẠO VÀ TƯ DUY CHIẾN LƯỢC

Chương trình

1.Lãnh đạo và các mô hình lãnh đạo

2.Tư duy chiến lược

3.Các mô hình chiến lược

4.Các phân tích chiến lược

5.Qui trình hình thành chiến lược

 

Mục tiêu khóa học

1- Học viên có thể giải thích và ứng dụng các khái niệm nền tảng về lãnh đạo và quản trị chiến lược vào công việc

2- Giải thích và ứng dụng các cách thức tư duy chiến lược thông qua các mô hình chiến lược phổ biến và nổi tiếng như: 3 chiến lược cạnh tranh của Porter, ma trận BCG, Vòng đời sản phẩm, vòng đời khách hàng, chuỗi giá trị, phân tích SWOT, phân tích PESTEL..

3- Thực hành phân tích SWOT, phân tích khách hàng, phân tích quy trình dịch vu

4- Thực hành tư duy chiến lược cấp chức năng: marketing, bán hàng, nhân sự.

 

Chương Trình Giảng Dạy

CÁC THÔNG TIN NỀN TẢNG
--CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Chương trình Lãnh đạo và tư duy chiến lược
--QUIZ, BÀI TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI KHÓA
Quiz 1: Leadership traits 00:10:00
Quiz 1: Lộ trình và kết quả 00:03:00
Quiz 3: Leader-Member Exchange 00:10:00
Quiz 4: Lãnh đạo chuyển hóa 00:05:00
Quiz 5: Authentic Leadership 00:03:00
Quiz 3: Lãnh đạo theo tình huống 00:08:00
Quiz 7: Lãnh đạo thích nghi 00:10:00
Quiz 8: Culture and Leadership 00:10:00
Kiểm tra kết thúc môn – AoL 01:00:00
Bài tập 1: Kinh nghiệm lãnh đạo 60 ngày
PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN (LIVE STREAMING)
Phòng học livestream
Lịch học livestream cùng giảng viên
BÀI GIẢNG - LÃNH ĐẠO
--Slide
Slide giới thiệu
Bài 1 – Lãnh đạo 1-2-3-4-5-6
--GIƠI THIỆU VỀ LEADERSHIP
Leader vs Manager
5 vai trò chính của một nhà lãnh đạo hiệu quả
Boss vs Leader
Đổ thừa và vơ vào
Kỹ sư – Nhà lãnh đạo tương lai
Làm đúng việc và làm việc đúng
--PHONG THÁI LÃNH ĐẠO THEO PHẨM CHẤT - HÀNH VI - KỸ NĂNG
Trait approach – Các phẩm chất của Lãnh đạo
Behavioral approach – Các nhóm hành vi lãnh đạo
Skill approach – Các kỹ năng của lãnh đạo
Tóm tắt 3 cách tiếp cận Phẩm chất – Hành vi – Kỹ năng lãnh đạo
--Phong thái lãnh đạo theo Lộ trình và kết quả
Lãnh đạo theo Lộ trình và Kết quả
Mô hình Lộ trình – Kết quả
--Phong thái lãnh đạo chú trọng phát triển quan hệ với các thành viên
Clip – LMX
Mô hình Lãnh đạo chú trọng Quan hệ giữa Lãnh đạo và thành viên
3 giai đoạn trong quan hệ giữa Lãnh đạo – Thành viên
--Phong thái lãnh đạo chuyển hóa
Clip – Transformational
Mô hình lãnh đạo chuyển hóa
Mô hình Lãnh đạo chuyển hóa vs. Lãnh đạo chuyển giao
--Phong thái lãnh đạo nguyên bản
Clip – Authentic
--Tổng kết các mô hình lãnh đạo
9 mô hình lãnh đạo – tổng kết
Tóm tắt các mô hình lãnh đạo – chi tiết
BÀI GIẢNG - CHIẾN LƯỢC
--QUY TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP
Chiến lược là gì?
Các khái niệm cơ bản của quản trị chiến lược
Các cấp chiến lược
Quy trình hoạch định và quản lý chiến lược – Phân tích
Quy trình hoạch định và quản lý chiến lược – Thiết kế
Quy trình hoạch định và quản lý chiến lược – Triển khai
3 chiến lược cạnh tranh cơ bản của Micheal Porter
--PHÂN TÍCH PESTEL
Phân tích PESTEL
--PHÂN TÍCH SWOT
Kỹ thuật phân tích SWOT
--CHUỖI GIÁ TRỊ
Chuỗi giá trị – Value chain
--MA TRẬN BCG
Ma trận BCG
--VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM PLC
Vòng đời sản phẩm (1)
Vòng đời sản phẩm (2)
TÌNH HUỐNG - BÀI ĐỌC - CHỦ ĐỀ TRANH LUẬN
Tình huống: Người ngoài cuộc
Tình huống: Mang thai
Tình huống: 3 trưởng ca
Tình huống: Chúng ta là 1 gia đình
Tình huống: Ăn trưa mà cũng làm việc
Tình huống: Truyền đúng thông điệp
Tình huống: Lật ngược ván cờ
Tình huống: Tại sao họ không lắng nghe?
Tình huống: Những tay chạy Marathon
Uber và nền kinh tế chia sẻ
Tình huống: Trầm cảm trong học sinh
Tình huống: Đụng trần
Bài điểm 1 và bài điểm 10
Trích dẫn tài liệu tham khảo và đạo văn
SÁCH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO
Sách tham khảo dùng để phát triển kỹ năng lãnh đạo
HOÀN THÀNH KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học The Arts of Leadership
Đang tải...

Chưa có lịch khai giảng
Giảng dạy tại doanh nghiệp
Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
  1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
  2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách điền form yêu cầu hoàn học phí.
  3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
  4. Ngay khi gửi yêu cầu hoàn tiền, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
  5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
Thinking School @2018