Học viên đã tham gia
19 học viên
4.7/5
Điểm đánh giá khoá học
Đánh giá của học viên
Đang tải...
3 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Học cùng giảng viên (F)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống và tham gia các buổi học trực tiếp với giảng viên trên hệ thống live hay trên lớp học
Ký hiệu: F - Flipped course
2 Học trực tiếp với giảng viên: 6 buổi học online hoặc 1 ngày học offline. Các buổi học với giảng viên sẽ tập trung thực hành kỹ năng và phân tích các bài tập tình huống
3 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành phần nội dung online: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 12 giờ
4 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
5 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
6 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
7 Bài kiểm tra
8 Bài tập tình huống
9 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
10 Chứng chỉ (digital)
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Học trực tuyến cùng giảng viên (F)
F

Nâng cao hiệu suất với công cụ 5W-1H

Kết thúc khóa học, học viên có thể
  1. Giải thích được ý nghĩa công cụ 5W-1H và ứng dụng trong giải quyết vấn đề, cải tiến nâng cao hiệu suất công việc
  2. Gọi tên và ứng dụng các bước trong qui trình giải quyết vấn đề để cải tiến.
  3. Nắm rõ ứng dụng mô hình Fact - Truth - Opinion và một số công cụ giải quyết vấn đề
  4. Ứng dụng phương pháp 5W – 1H vào cải tiến được trong công việc thông qua một mini project nhóm
  5. Thực hành cải tiến hiệu suất một việc cụ thể tại công ty
 

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN NỀN TẢNG
Chương trình đào tạo 00:00:00
Lộ trình học tập – Tháng 8&9.2022 00:00:00
Slide bài giảng 00:00:00
Nhu cầu đào tạo của học viên 00:00:00
Câu hỏi – Vấn đề của học viên 00:00:00
Tự đánh giá – Bạn sáng tạo đến mức nào trong Giải quyết vấn đề? 00:00:00
Livestream recording
Buổi 1 22/08/2022 00:00:00
Buổi 2 05/09/2022 00:00:00
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ - NÂNG CAO HIỆU SUẤT
4 bước giải quyết vấn đề 00:00:00
5 yếu tố chung để giải quyết vấn đề hiệu quả 00:00:00
Làm gì để hết lo lắng trong giải quyết vấn đề? 00:00:00
Các bước giải quyết vấn đề
Case study – Giải quyết vấn đề 00:00:00
Bước 1: Xác định vấn đề 00:05:00
Bước 1: (Tiếp theo) Xác định rõ vấn đề cần giải quyết 00:00:00
Bước 2: Tạo ra các giải pháp khác nhau 00:01:00
Bước 3: Đánh giá và lựa chọn giải pháp 00:03:00
Bước 4: Thực hiện và kiểm soát giải pháp 00:02:00
ỨNG DỤNG 5W - 1H NÂNG CAO HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC
5W-1H – Công cụ giải quyết vấn đề 00:00:00
Nguyên lý ứng dụng 5W – 1H trong các tình huống 00:00:00
Ứng dụng 5W-1H thiết kế hoạt động bán hàng 00:00:00
Các công cụ giải quyết vấn đề
Chết cứng vào các khái niệm (Conceptual Block) 00:06:00
4 mô hình sáng tạo 00:07:00
3 bước để thúc đẩy sáng tạo 00:07:00
Mô hình SCAMPER và ứng dụng vào giải quyết vấn đề 00:00:00
Kỹ thuật Não công 635 (Brainstorming 635) 00:00:00
Biểu đồ xương cá (Fish bone) 00:00:00
Phân tích lợi ích (Utility Analysis) 00:00:00
Bộ công cụ giải quyết vấn đề 00:00:00
Quiz - Bài tập cá nhân - Bài tập nhóm
Quiz – Công cụ giải quyết vấn đề 00:10:00
Quiz – 4 bước giải quyết vấn đề theo kiểu phân tích 00:10:00
Quiz – Chêt cứng khái niệm và cách vượt qua 00:10:00
Quiz – Giới thiệu về 5W-1H 00:10:00
Quiz – Ứng dụng của 5W-1H 00:10:00
Bài tập thực hành cá nhân 5W-1H- Thời hạn 29.08.2022 900, 00:00
Bài tập thực hành nhóm – Mini project – Giải quyết vấn đề 2, 00:00
Bảng đánh giá mini project 00:00:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học Nâng cao hiệu suất với 5w1h 00:00:00
Đang tải...
Chưa có lịch khai giảng
Giảng dạy tại doanh nghiệp
Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
  1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
  2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách email tới địa chỉ info@thinkingschool.vn từ tài khoản đã đăng ký khóa học đối với học viên cá nhân hoặc từ tài khoản đại diện cho khách hàng doanh nghiệp.
  3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
  4. Ngay khi học phí được hoàn trả, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
  5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
THE THINKING SCHOOL @2018