Nhập môn cấu tạo Kiến trúc – Cấu tạo Kiến trúc cơ bản

Miễn phí
5/5 (1)
Môn học bao gồm 2 chương nhằm trình bày những vấn đề cơ bản về cấu tạo công trình kiến trúc và cấu tạo cầu thang trong công trình kiến trúc Mục tiêu của học phần
  • Trang bị những kiến thức cơ bản về các bộ phận cấu tạo nhà ở (móng, tường, cửa, cầu thang, sàn, các loại mái,...), từ tổng quan đến chi tiết và nguyên tắc liên các bộ phận trong công trình
  • Trang bị cho học viên kiến thức tổng quan mối quan hệ của thiết kế Kiến trúc và các ngành kỹ thuật khác như: điện, nước, kết cấu, …
  • Trang bị cho học viên phương pháp thiết kế cấu tạo cầu thang trong công trình kiến trúc
  • Rèn luyện cho học viên kỹ năng tìm tài liệu, tự học
   

Chương trình đào tạo

Thông tin nền tảng
Bản cam kết đầu khóa học 00:00:00
Giới thiệu chung về khóa học 00:00:00
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về cấu tạo công trình Kiến trúc
--Bài 1: Khái niệm chung
Slides_Bài 1: Khái niệm chung 00:00:00
Video_Bài 1: Khái niệm chung 00:00:00
--Bài 2: Khái niệm kết cấu chịu lực
Slides_Bài 2: Khái niệm về kết cấu chịu lực 00:00:00
Video_Bài 2: Khái niệm về kết cấu chịu lực 00:00:00
Chương 2: Cấu tạo Cầu thang
--Bài 1: Vị trí và tác dụng
Slides_Bài 1: Vị trí và tác dụng của Cầu thang 00:00:00
Video_Bài 1: Vị trí và tác dụng của Cầu thang 00:00:00
--Bài 2: Phân loại Cầu thang
Slides_Bài 2: Phân loại Cầu thang 00:00:00
Video_Bài 2: Phân loại Cầu thang 00:00:00
--Bài 3: Cấu tạo Cầu thang
Slides_Bài 3: Cấu tạo Cầu thang 00:00:00
Video_Bài 3: Cấu tạo Cầu thang 00:00:00
Livestream-Phòng học trực tuyến
Phòng livestream-Tổ chức lớp học online Miễn phí 00:15:00
Bài tập cá nhân
Trắc nghiệm chương 1 00:15:00
Bài tập cá nhân – trả lời các câu hỏi sau 00:00:00
Bài tập 1 50:00
Bài tập nhóm
Bài tập nhóm 1 tuần, 3 ngày
BÀI TẬP NHÓM 30, 00:00
BT NHÓM 00:00:00
Danh sách chia nhóm học viên thực hiện bài tập nhóm 00:00:00
Form khảo sát
Form khảo sát sau khi kết thúc khóa học 00:00:00
Tài liệu tham khảo
Lịch sử Kiến trúc sơ lược 00:00:00
ANARYA RESORT 00:00:00
Hướng dẫn thực hành mc trích đoạn 1 00:00:00
Hướng dẫn thực hành mc trích đoạn 2 00:00:00
Hướng dẫn thực hành mc trích đoạn 3 00:00:00
Game
Quizlet chương 1 00:00:00
Quizlet chương 2 00:00:00
Assignments chương 1 00:00:00
Assignments chương 2 00:00:00

LICH TRINH CU THE

Chưa có đánh giá.

Thông tin giảng viên

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Nga

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Địa chỉ cơ quan: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Phòng 301C) Điện thoại liên hệ: 0902006990 Email: nga.ntt@vlu.edu.vn

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
THE THINKING SCHOOL @2018
X