Học viên đã tham gia
0 học viên
-/-
Điểm đánh giá khoá học
Chưa đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Học cùng giảng viên (F)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống và tham gia các buổi học trực tiếp với giảng viên trên hệ thống live hay trên lớp học
Ký hiệu: F - Flipped course
2 Học trực tiếp với giảng viên: 6 buổi học online hoặc 1 ngày học offline. Các buổi học với giảng viên sẽ tập trung thực hành kỹ năng và phân tích các bài tập tình huống
3 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành phần nội dung online: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 12 giờ
4 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
5 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
6 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
7 Bài kiểm tra
8 Bài tập tình huống
9 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
10 Chứng chỉ (digital)
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Học trực tuyến cùng giảng viên (F)
F

Online Teaching Skills 2021

Nhập mô tả đầy đủ của khóa học

Chương trình đào tạo

BACKGROUND INFORMATION
--Program and schedule
Training needs of students
Training program
Schedule of live streaming sessions
Course Activities
General academic regulations of Thinking School
Requirements for students
--Instruction on how to use the E-learning system
Guidance for using the E-learning system of Thinking School
Technical assistance
--Pre-training: Self evaluate
Assess your learning needs and learning commitment
--Self-study game
Quizlet self-study (online skill)
LIVE STREAMING
Live streaming
List of divided groups
Meeting rooms of groups
CLASS FORUM
Guidance on posting materials on the classroom forum
Class forum
LECTURES
--ONLINE TEACHING AND LEARNING: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
Misunderstandings about E-learning
Developmental levels of E-learning
E-learning – Challenges and opportunities
Benefits of E-learning
Overcome yourself – become an online teacher
E-learning – from tools to comprehensively change in the quality of education
--FLIPPED CLASSROOM
Flipped Classroom
Do you know how to study?
How to learn
Process of disseminating knowledge within the Xerox
--ALAPA
Training model according to ALAPA
Lecture slide-ALAPA model
ALAPA model for business training
--DESIGNING STANDARD COURSES
A standard course of Thinking School
--DESIGNING VIDEO LECTURES
Instructions to record video lectures with Android phones
Designing a video lecture
Instructions for using the software to record and edit lectures
Export video and post to Youtube
4 basic errors when editing the video for the first time
Convert PowerPoint into Video and insert a clip to directly record the teacher in the corner of the screen
--INTERACTION WITH ONLINE STUDENTS
Interact with students on E-learning and Live streaming
Students work in groups online
Model: Interaction and engagement
--EVALUATE STUDENTS IN ONLINE COURSES
Evaluate students in online courses
A complete guidance on Kahoot
A complete guidance on Quizizz
--ONLINE LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (E-LEARNING / LMS)
Online learning management system (E-learning / LMS) of Thinking School
--BUSINESSES AND ONLINE LEARNING
Businesses applying E-learning / LMS
Feedback from business students
Example 1: LMS built by Thinking School
FGL’s entrance exam for CLDP 2020 program
Example 2: LMS systems built by Thinking School
--FAQs
Question: How are the online engineering disciplines?
Question: With fast changing content, how to teach online?
Question – Someone else has filmed the clip about what I teach, should I do it again?
Questions – How do I interact with students?
Question – all the content has been filmed, then why going live?
Question – Can Flipped classroom be partially done? What to do if students do not see the previous lessons?
Question – How to create quiz on the system of google form?
Question: How to interact and manage a large class (over 150 people)?
HOMEWORKS AND EXAMS
--TEST (KNOWLEDGE TEST)
--INDIVIDUAL AND GROUP ASSIGNMENTS
Guide to evaluate assignments
Instructions for submitting individual & group assignments
Assignment 1
Assignment 2
Assignment 3
Group assignment
OUTSTANDING ASSIGNMENTS OF INDIVIDUAL AND GROUP
Assignment 1
Assignment 2
Assignment 3
Group assignment
REFERENCE
Feedback from students on online learning at Thinking School
Reference books (online teaching skills)
THE DESIGN BOOK FOR ONLINE LEARNING
Types of intelligence
Useful apps for instructors
Thinking School and Thanh Nien Newspapers live streaming about online learning during the coronavirus epidemic
Teaching methods for inspiring students of the future
Flipped Classroom guidelines
--REFERENCE ON EVALUATION METHOD
Summative Assessment and Formative Assessment
Diagnostic – Formative – Summative assessment
--GUIDE STUDENTS TO LEARNING METHOD
Volume 0- Which school do you study to be a billionaire?
Volume 1- University Environment
Volume 2 – Study Plan
Volume 3 – University Methodology
Volume 4- How to read a book
Volume 5- Turn books into knowledge
Volume 6 – Ask questions in learning
Volume 7- Awaken your lazy pig
gy
EVALUATE AND COMMENTS FOLLOWING THIS COURSE
Course completion requirements and operations
Your review on online teaching skills course
Đang tải...

a05f2c2c7516b048e907

giang vien

giang vien Tim

241757897 537634267314260 907213109129708542 n

Chưa có lịch khai giảng
Giảng dạy tại doanh nghiệp
Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
  1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
  2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách điền form yêu cầu hoàn học phí.
  3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
  4. Ngay khi gửi yêu cầu hoàn tiền, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
  5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
Thinking School @2018