Học viên đã tham gia
0 học viên
-/-
Điểm đánh giá khoá học
Chưa đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Học cùng giảng viên (F)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống và tham gia các buổi học trực tiếp với giảng viên trên hệ thống live hay trên lớp học
Ký hiệu: F - Flipped course
2 Học trực tiếp với giảng viên: 6 buổi học online hoặc 1 ngày học offline. Các buổi học với giảng viên sẽ tập trung thực hành kỹ năng và phân tích các bài tập tình huống
3 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành phần nội dung online: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 12 giờ
4 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
5 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
6 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
7 Bài kiểm tra
8 Bài tập tình huống
9 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
10 Chứng chỉ (digital)
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Học trực tuyến cùng giảng viên (F)
F

Online Teaching Skills 2021

Nhập mô tả đầy đủ của khóa học

Chương trình đào tạo

BACKGROUND INFORMATION
--Program and schedule
Training needs of students 00:00:00
Training program 00:00:00
Schedule of live streaming sessions 00:00:00
Course Activities 00:00:00
General academic regulations of Thinking School 00:00:00
Requirements for students 00:00:00
--Instruction on how to use the E-learning system
Guidance for using the E-learning system of Thinking School 00:00:00
Technical assistance 00:00:00
--Pre-training: Self evaluate
Assess your learning needs and learning commitment 00:00:00
--Self-study game
Quizlet self-study (online skill) 00:00:00
LIVE STREAMING
Live streaming 00:00:00
List of divided groups 00:00:00
Meeting rooms of groups 00:00:00
CLASS FORUM
Guidance on posting materials on the classroom forum 00:00:00
Class forum 00:00:00
LECTURES
--ONLINE TEACHING AND LEARNING: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
Misunderstandings about E-learning 00:00:00
Developmental levels of E-learning 00:00:00
E-learning – Challenges and opportunities 00:00:00
Benefits of E-learning 00:00:00
Overcome yourself – become an online teacher 00:00:00
E-learning – from tools to comprehensively change in the quality of education 00:00:00
--FLIPPED CLASSROOM
Flipped Classroom 00:00:00
Do you know how to study? 00:00:00
How to learn 00:00:00
Process of disseminating knowledge within the Xerox 00:00:00
--ALAPA
Training model according to ALAPA 00:00:00
Lecture slide-ALAPA model 00:00:00
ALAPA model for business training 00:00:00
--DESIGNING STANDARD COURSES
A standard course of Thinking School 00:00:00
--DESIGNING VIDEO LECTURES
Instructions to record video lectures with Android phones 00:00:00
Designing a video lecture 00:00:00
Instructions for using the software to record and edit lectures 00:00:00
Export video and post to Youtube 00:00:00
4 basic errors when editing the video for the first time 00:00:00
Convert PowerPoint into Video and insert a clip to directly record the teacher in the corner of the screen 00:00:00
--INTERACTION WITH ONLINE STUDENTS
Interact with students on E-learning and Live streaming 00:00:00
Students work in groups online 00:00:00
Model: Interaction and engagement 00:00:00
--EVALUATE STUDENTS IN ONLINE COURSES
Evaluate students in online courses 00:00:00
A complete guidance on Kahoot 00:00:00
A complete guidance on Quizizz 00:00:00
--ONLINE LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (E-LEARNING / LMS)
Online learning management system (E-learning / LMS) of Thinking School 00:00:00
--BUSINESSES AND ONLINE LEARNING
Businesses applying E-learning / LMS 00:00:00
Feedback from business students 00:00:00
Example 1: LMS built by Thinking School 00:00:00
FGL’s entrance exam for CLDP 2020 program 00:00:00
Example 2: LMS systems built by Thinking School 00:00:00
--FAQs
Question: How are the online engineering disciplines? 00:00:00
Question: With fast changing content, how to teach online? 00:00:00
Question – Someone else has filmed the clip about what I teach, should I do it again? 00:00:00
Questions – How do I interact with students? 00:00:00
Question – all the content has been filmed, then why going live? 00:00:00
Question – Can Flipped classroom be partially done? What to do if students do not see the previous lessons? 00:00:00
Question – How to create quiz on the system of google form? 00:00:00
Question: How to interact and manage a large class (over 150 people)? 00:00:00
HOMEWORKS AND EXAMS
--TEST (KNOWLEDGE TEST)
--INDIVIDUAL AND GROUP ASSIGNMENTS
Guide to evaluate assignments 00:00:00
Instructions for submitting individual & group assignments 00:00:00
Assignment 1 00:00:00
Assignment 2 00:00:00
Assignment 3 00:00:00
Group assignment 00:00:00
OUTSTANDING ASSIGNMENTS OF INDIVIDUAL AND GROUP
Assignment 1 00:00:00
Assignment 2 00:00:00
Assignment 3 00:00:00
Group assignment 00:00:00
REFERENCE
Feedback from students on online learning at Thinking School 00:00:00
Reference books (online teaching skills) 00:00:00
THE DESIGN BOOK FOR ONLINE LEARNING 00:00:00
Types of intelligence 00:00:00
Useful apps for instructors 00:00:00
Thinking School and Thanh Nien Newspapers live streaming about online learning during the coronavirus epidemic 00:00:00
Teaching methods for inspiring students of the future 00:00
Flipped Classroom guidelines 00:00:00
--REFERENCE ON EVALUATION METHOD
Summative Assessment and Formative Assessment 00:00:00
Diagnostic – Formative – Summative assessment 00:00:00
--GUIDE STUDENTS TO LEARNING METHOD
Volume 0- Which school do you study to be a billionaire? 00:00:00
Volume 1- University Environment 00:00:00
Volume 2 – Study Plan 00:00:00
Volume 3 – University Methodology 00:00:00
Volume 4- How to read a book 00:00:00
Volume 5- Turn books into knowledge 00:00:00
Volume 6 – Ask questions in learning 00:00:00
Volume 7- Awaken your lazy pig 00:00:00
gy 00:00:00
EVALUATE AND COMMENTS FOLLOWING THIS COURSE
Course completion requirements and operations 00:00:00
Your review on online teaching skills course 00:00:00
Đang tải...
Chưa có lịch khai giảng
Giảng dạy tại doanh nghiệp
Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
  1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
  2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách email tới địa chỉ info@thinkingschool.vn từ tài khoản đã đăng ký khóa học đối với học viên cá nhân hoặc từ tài khoản đại diện cho khách hàng doanh nghiệp.
  3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
  4. Ngay khi học phí được hoàn trả, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
  5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
THE THINKING SCHOOL @2018