4. Vận hành xuất sắc

RIÊNG TƯ
Chưa có đánh giá.
Mục tiêu chủ đề và kết quả học tập kỳ vọng: Kiến thức: Hiểu việc vận hành xuất sắc đóng góp vào lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Biết cách đạt được thành quả tốt nhất trong vận hành Kỹ năng: Phát triển kỹ năng tư duy phát triển:
 1. Tư duy hệ thống
 2. Tư duy phản biện
 3. Tư duy đột phá
Thái độ: Hứng thú giải quyết các vấn đề trong kinh doanh và vận hành với tư duy tích cực. Nội dung video bài giảng
 1. Quản lý vận hạnh, Vận hành xuất sắc và lợi thế cạnh tranh
 2. Quản lý qui trình, Tiếp cận theo hệ thống
 3. Vì sao cần chú trọng Xuất lượng (Throughput) & thời gian sản xuất (Leadtime)
 4. Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) và ứng dụng trong vận hành
 5. Cải thiện dòng chảy giá trị
 6. Những yếu tố bất định và cách xử lý. Các tổ chức thích ứng với yếu tố bất định
 7. Những thách thức hiện tại trong quản lý vận hành
 8. Mâu thuẫn trong vận hành và tảng băng chi phí
 9. Quản lý vận hành và lộ trình tốt nhất (Best – in – Class)
 10. Quản lý vận hành chuyển dịch từ sản xuất đại trà sang tùy chỉnh đại trà

Objective & Expected outcome Knowledge: 

 • Understand how operational excellence contributes to firm competitive advantage.
 • Know what to do to achieve best-in-class performance.

Skills:

 • Develop thinking skills for growth.
  • System thinking
  • Critical thinking
  • Breakthrough thinking

Attitude:

 • Stay with operation and business problems in interesting and positively.
  Outline:
 1. Operations management, operational excellence, and the competitive advantage.
 2. Process management, systematic approach.
 3. Throughput & lead-time, why it matters?
 4. TQM (Total Quality Management) – Application TQM in Operation
 5. Value stream improvement
 6. Uncertainty and its penalty, how an organization adapt to the uncertainty?
 7. Current challenges for operations management
 8. Operational conflicts and cost iceberg.
 9. OE and Best – in – Class roadmap
 10. Operations: shifting form mass production to mass customization.

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN CHỦ ĐẾ
Giới thiệu Chủ đề Vận hành xuất sắc 00:00:00
BÀI GIẢNG
1. Quản lý vận hành, vận hành xuất sắc và lợi thế cạnh tranh. 00:00:00
2. Quản lý dựa trên quá trình và tư duy hệ thống 00:00:00
3. Thông lượng, Leadtime và tại sao đây là thước đo quan trọng 00:00:00
4. Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) và vận hành xuất sắc trên nền tảng chất lượng 00:00:00
5. Cải thiện dòng giá trị 00:00:00
6. Những yếu tố bất định và các thiệt hại. Làm thế nào tổ chức thích ứng với yếu tố bất định? 00:00:00
7. Những thách thức hiện tại trong quản lý vận hành 00:00:00
8. Những xung đột trong vận hành và tảng băng chi phí 00:00:00
9. Vận hành xuất sắc và con đường trở thành Best–in–Class 00:00:00
10. Vận hành: Sự thay đổi từ sản xuất hàng loạt sang tùy chỉnh theo khách hàng hàng loạt 00:00:00
Game vui tự học: Vận hành xuất sắc 00:00:00
Slide bài giảng – Chủ đề Vận hành xuất sắc 00:00:00
BÀI TRẮC NGHIỆM
Bài trắc nghiệm chủ đề Vận hành xuất sắc – Bài 1/2 00:30:00
Bài trắc nghiệm chủ đề Vận hành xuất sắc – Bài 2/2 00:30:00
NỘI DUNG THAM KHẢO
Ứng dụng DMAIC để giảm thời gian sản xuất 00:00:00
ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ
Đánh giá chủ đề Vận hành xuất sắc 00:00:00

Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn

#Tiêu chíĐánh giá
0/5 (0)
1Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách0
2Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới0
3Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này0
4Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo0
5Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu0
6Giảng viên tương tác tốt với học viên0
7Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...)0
8Giao diện thân thiện, dễ sử dụng0
9Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..)0
10Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị0
11Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt0
12Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần0
13Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi0
14Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt0
15Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School0
16Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp0
THE THINKING SCHOOL @2018
X