Personal Branding

CÁ NHÂN
4.6/5 (14)

Chương trình đào tạo

PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN
Phòng học LIVE cùng giảng viên 00:00:00
Danh sách tham gia Personal Branding – 11.10 00:00:00
Đánh giá Webinar – Personal Branding 11.10 Miễn phí 00:00:00
Course ID: 201158
BUỔI NGÀY THỨ THỜI GIAN NỘI DUNG
1 19.07 Hai 9:00-12:00 1. Hướng dẫn đầu khóa do Học vụ tổ chức
2. Đánh giá nhu cầu đào tạo
3. Giới thiệu về chương trình đào tạo
4. Khai giảng:
a. TDPB là gì?
b. 6 nguyên tắc của TDPB
c. Bạn ghét ai nhất?
d. Quy trình tư duy – Nguồn gốc của các lỗi nhận thức
2 20.07 Ba 9:00-12:00 1. Quan điểm, dữ kiện, sự thật
2. Mô hình ARES
3. Thực hành mô hình ARES
4. Bài tập tình huống #1
3 21.07 9:00-12:00 1. Tập trung vào vấn đề chính
2. Nhìn sự việc ở nhiều góc nhìn
3. Giải quyết vấn đề sử dụng TDPB
4. Bài tập tình huống #2
4 22.07 Năm 9:00-12:00 1. 10 Tiêu chuẩn của TDPB
2. Ứng dụng của 10 tiêu chuẩn
3. Thuyết trình nhóm
4. Kế hoạch phát triển bản thân sử dụng TDPB
Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

4.6/5 (3,541)
4.5/5 (3,541)
4.5/5 (3,541)
4.7/5 (3,541)
4.7/5 (3,541)
4.6/5 (3,541)
4.6/5 (3,541)
4.5/5 (3,541)
4.5/5 (3,541)
4.5/5 (3,541)
4.6/5 (3,541)
4.5/5 (3,541)
4.5/5 (3,541)
4.5/5 (1,596)
4.4/5 (1,596)
4.5/5 (1,596)
THE THINKING SCHOOL @2018
X