Phương pháp học tập hiệu quả

CÁ NHÂN
4.7/5 (5)

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

1. Xác định những nguyên nhân khiến chúng ta học tập không hiệu quả

2. Nhận dạng được đặc điểm của một học viên học tập xuất sắc

3. Trình bày được các tiền đề cơ bản của phương pháp học tập đỉnh cao

 • Những rào cản tâm lý khiến chúng ta không học tập được tốt
 • Bạn là học viên xuất sắc
 • Bạn sở hữu phong cách học tập riêng của mình

4. Thực hành các kỹ thuật học tập hiệu quả

 • Kỹ thuật đọc sách để hiểu sâu vấn đề
 • Phương pháp ghi chép và ghi nhớ thông tin

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN NỀN TẢNG
Giới thiệu khóa học Phương pháp học tập hiệu quả 00:00:00
Giới thiệu giảng viên – Lu Tùng Thanh 00:00:00
Lịch trình học cụ thể 00:00:00
Khảo sát trước khóa học 00:00:00
LIVESTREAM - PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN
BÀI GIẢNG
Học viên xuất sắc có đặc điểm gì? 00:00:00
Tiền đề cơ bản của phương pháp học tập đỉnh cao 00:00:00
Các loại phong cách học tập 00:00:00
Quy trình đọc sách hiệu quả 00:00:00
Tìm hiểu về tốc độ đọc sách 00:00:00
Giới thiệu kỹ thuật ghi chép 00:00:00
Kỹ năng ghi chép và ghi nhớ hiệu quả – PP Mindmap 00:00:00
Kỹ năng ghi chép và ghi nhớ hiệu quả – PP Cornel 00:00:00
BÀI KIỂM TRA
Bài trắc nghiệm 00:10:00
Bài tập cá nhân 00:00:00
Bài tập cá nhân 3, 00:00
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục tài liệu tham khảo 00:00:00
Slide bài giảng 00:00:00

Học viên cần đáp ứng yêu cầu học tập như sau:

. Giai đoạn 1 (từ 15 đến 17/03/2021): học online trên hệ thống Thinking School, bao gồm:

 •   Đăng ký thành viên trên hệ thống và đăng nhập vào khóa học
 •   Thực hiện Khảo sát trước khóa học (trong mục Thông tin nền tảng)
 •   Xem 9 video clip, gồm 1 clip giới thiệu và 8 clip bài giảng onine (trong mục Thông tin nền tảng và Bài giảng)
 •   Hoàn thành Bài trắc nghiệm (trong mục Bài kiểm tra): để kiểm tra độ hiểu và nhớ khi xem qua 9 video clip.

. Giai đoạn 2 (ngày 18/03/2021): tham gia livestream trực tuyến trên hệ thống Thinking School từ 19h45 – 21h00

. Giai đoạn 3 (từ 19 đến 21/03/2021):

 •   Nộp bài tập cá nhân vào Bài tập cá nhân (trong mục Bài kiểm tra)
 •   Đánh giá chất lượng môn học

 

Chưa có đánh giá.

Giảng viên: ThS. Lu Tùng Thanh

.   Giảng viên Kỹ năng mềm Văn phòng Đào tạo Quốc tế trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM

.   Tác giả quyến sách “Kỹ năng mềm – đòn bẩy thành công cho bạn trẻ. Tập 1 – Làm chủ công việc của bạn” – NXB Hà Nội (2020)

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

4.8/5 (5)
4.6/5 (5)
4.8/5 (5)
5/5 (5)
4.8/5 (5)
4.8/5 (5)
4.8/5 (5)
4.2/5 (5)
4.8/5 (5)
4.8/5 (5)
4.2/5 (5)
4.8/5 (5)
4.8/5 (5)
4.6/5 (5)
4.8/5 (5)
4.8/5 (5)
THE THINKING SCHOOL @2018
X