Quantitative Reasoning

CÁ NHÂN
Chưa có đánh giá.

Mục tiêu khóa học:

Tham gia khóa học phân tích hiệu suất kinh doanh, học viên sẽ:

Thực tập cảm xúc với con số

 • Tính chính xác, đúng đắn, rõ ràng của các con số
 • Số và khái niệm liên quan đến số
 • Dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, thông tin, và kiến thức

Thực hành kỹ năng trình bày thông tin thông qua các con số

Tính hệ thống  thống nhất của các con số trong 1 hệ thống

 • Kiểm tra tính thống nhất và hệ thống của các con số trong 1 bài viết, báo cáo, công việc
 • Đặt câu hỏi về các con số, yêu cầu thêm các con số khác để trả lời 1 câu hỏi.

Ra quyết định với rất nhiều số

 • Bài toán lựa chọn đa tiêu chuẩn, từ các dữ liệu kinh doanh để ra quyết định

Chương trình đào tạo

LIVESTREAMING - PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN
Danh sách nhóm – Quantitatvie Reasoning (Prudential) 00:00:00
Đánh giá khoá học – Quantitative Reasoning (Prudential) Miễn phí 00:00:00
Bài tập thực hành
Thấy gì từ số liệu thu chi ngân sách của Sài gòn 00:00:00
Bài đọc: Đi cafe 00:00:00
Bài tập tình huống : 40 vạn chỉ vàng? 00:00:00
Tình huống: Lương nhân viên nhà trắng cao hay thấp? 00:00:00
Bài tập tình huống: Doanh nghiệp bất động sản chết la liệt 00:00:00
STT Ngày Giờ Nội dung
1 19.07 13:30-15:30 Cảm xúc với các con số
2 26.07 13:30-15:30
Tư duy định lượng trong quản lý/kinh doanh
3 05.08 13:30-15:30
Tư duy và ra quyết định với nhiều con số
4 TBC TBC Group coaching
Chưa có đánh giá.
TS. VŨ THẾ DŨNG

 • 22 năm kinh nghiệm
 • Founder and CEO of Thinking School, since 2017
 • Founder and Managing Director, Thinking School Switzerland, since 2019
 • Phó Hiệu trưởng, Đại học Bách Khoa Tp. HCM, 2013- 2018
 • Giám đốc điều hành, Office for International Study Programs, HCMUT, 2009-2018
 • Giám đốc điều hành, EMBA MCI Program, HCMUT, 2009-2013
 • Phó trưởng khoa, School of Industrial Management, HCMUT, 2008-2013
 • Giảng viên, HCMUT, 1997-2018
 • Kiểm định viên chất lượng, MOET, 2014 – 2018
 • Tư vấn và đào tạo cho các doanh nghiệp về Strategic Management, Marketing Management, Communication, Leadership, Critical Thinking, 2000-2019

HOÀNG KIM DƯƠNG, MBA

 • 12 năm kinh nghiệm
 • Co-Founder Thinking School Việt Nam
 • Giám đốc công ty Cổ phần giải pháp và tiếp thị truyền thông MSS (2012 – 2014)
 • Marketing Manager – OISP, Đại học Bách Khoa Tp. HCM, 2010 – 2012, 2015 – 2018
 • Marketing Supervisor – Advance Vision Technology (Úc), 2014 – 2015
 • Đào tạo cho các doanh nghiệp về chủ đề: Marketing, Bán hàng, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý, Tư duy định lượng, tư duy phản biện, hành vi người tiêu dùng

 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X