Quy trình, Quy định Công ty Thinking School

CÁ NHÂN
Chưa có đánh giá.

Đây là không gian lưu trữ tất cả các quy trình quy định của trường Thinking School

Cấu trúc được chia như sau:

I. Quy định của Bộ phận Hành Chính

II. Quy định, quy trình của bộ phận Học vụ

III. Quy định, quy trình bộ phận Marketing

IV. Quy định, quy trình bộ phận IT

Chưa có đánh giá.

Chương trình đào tạo

I. Quy trình, quy định bộ phận Hành Chính
Nội quy làm việc công ty – Thinking School 00:00:00
Quy định ra vào công ty 00:00:00
Quy định hỗ trợ du lịch, nghỉ mát 00:00:00
II. Quy trình, quy định bộ phận Học Vụ
Danh sách qui định đã ban hành 00:00:00
Quy định về đánh giá và xếp loại học viên 00:00:00
Quy định học viên Chính Thức và Dự Thính 00:00:00
Quy đinh đối với các khóa học Cộng đồng 00:00:00
Quy định hoàn học phí với học viên mua khóa học 00:00:00
Quy đinh về bảo lưu khóa học 00:00:00
Quy định về khen thưởng học viên 00:00:00
III. Quy trình, quy định bộ phận Marketing
Marketing – Quy trình truyền thông khóa học cá nhân 00:00:00
Marketing – Các hoạt động truyền thông khóa học cá nhân 00:00:00
Marketing – Quy trình quay quảng cáo truyền thông 00:00:00
Marketing – Quy định về chuẩn bị & Thiết kế Slide giảng dạy 00:00:00
Marketing – Quy trình/Quy định QUAY/SẢN XUẤT bài giảng 00:00:00
Marketing – Quy định sử dụng trang thiết bị Studio 00:00:00
IV. Quy trình, quy định bộ phận IT
Quy định sử dụng máy tính, thiết bị CNTT 00:00:00
Quy định sử dụng tài khoản hệ thống LMS và các hệ thống nội bộ 00:00:00
Quy định khai thác và sử dụng mạng internet 00:00:00
Quy định lưu file trên server, Cấu trúc thư mục và phân quyền trên file Server 00:00:00
Quy trình hỗ trợ IT 00:00:00
Quy trình viết ứng dụng 00:00:00KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.


Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X