Học viên đã tham gia
7 học viên
-/-
Điểm đánh giá khoá học
Chưa đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Tự học (S)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống
Ký hiệu S - self paced course
2 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành khóa học: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 10- 12 giờ
3 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
4 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
5 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
6 Bài kiểm tra
7 Bài tập tình huống
8 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
9 Học trực tiếp với giảng viên Không
10 Chứng chỉ (digital): Học viên hoàn thành tối thiểu 80% yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Tự học (S)
S

Quy trình – Quy định – Chiến lược – Văn hóa Thinking School

Đây là nơi lưu trữ và truyền thông nội bộ Thinking School. Các nội dung quan trọng liên quan đến công việc như:
 1. Chiến lược phát triển
 2. KPI hàng năm
 3. Qui định chung
 4. Qui định và qui trình làm việc của các bộ phận
 5. Tài liệu bán hàng
 6. Lịch sử và văn hóa công ty
 7. Các tài liệu tham khảo
Nhân viên của Thinking School cần liên tục xem các nội dung để hiểu rõ và triển khai hiệu quả trong công việc.

Chương trình đào tạo

BẢN SẮC THINKING SCHOOL
Bản sắc Thinking School 00:00:00
PHÁT TRIỂN TƯ DUY CHIẾN LƯỢC CỦA THINKING SCHOOL THEO CÁC GIAI ĐOẠN
--TRƯỚC 2021
Chiến lược 2018 00:00:00
Chiến lược 2019 00:00:00
Chiến lược 2020 00:00:00
--CHIẾN LƯỢC 2021
5 định hướng chiến lược trong 2021 00:00:00
Chiến lược integrated content marketing 00:00:00
Chiến lược phát triển sản phẩm TDPB 00:00:00
Ý tưởng cho 2021 00:00:00
THINKING SCHOOL 9 UNIQUE SELLING POINTS
9 Thinking School USP 2021 00:00:00
UPS 1 – Là đơn cung cấp giải pháp đào tạo tổng thể 00:00:00
USP 2 – Số 1 về phương pháp đào tạo hiện đại và hiệu quả cao 00:00:00
USP 3- Số 1 về đào tạo Tư duy phản biện tại Việt Nam 00:00:00
USP 4 – Số 1 về đào tạo Giảng viên số ở VN 00:00:00
USP 5- Tiên phong trong số hóa quản lý đào tạo 00:00:00
USP 6- Chuyên nghiệp về số hóa nội dung đào tạo 00:00:00
USP 7 – Hoạt động theo Tiêu chuẩn chất lượng của Thụy sĩ và Châu Âu. Đang được kiểm định chất lượng bởi FIBAA 00:00:00
USP 8 – Có bề dày đào tạo đội ngũ quản lý- lãnh đạo của các doanh nghiệp theo khung năng lực 00:00:00
USP 9 – Đặc biệt cam kết đóng góp cho sự phát triển tri thức của cộng đồng 00:00:00
CÁC HƯỚNG DẪN NỘI BỘ
Hướng dẫn và quy định về Lập kế hoạch công tác 2021 00:00:00
Hướng dẫn về post bài trên website 00:00:00
KPI CÁC NĂM
KPI 2021 00:00:00
KPI 2022 00:00:00
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ 1 - 2021
--THINKING SCHOOL
KPI Quý 1 – Toàn công ty 00:00:00
--MARKETING AND SALES
Triển khai Quý I 00:00:00
SALES KIT 00:00:00
Báo cáo KQ quý I và hoạt động T04 00:00:00
Báo cáo kết quả hoạt động Tháng 04 – Marketing 00:00:00
Tổng kết hoạt động kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2021 00:00:00
Báo cáo kết quả KD tháng 07, 08 00:00:00
--HỌC VỤ
KPI HỌC VỤ – QUÝ 1 01.02.2021 00:00:00
TRIỂN KHAI KPI HỌC VỤ THÁNG 3.2021 00:00:00
Báo cáo KPI tháng 3, Quý 1, kế hoạch tháng 4 00:00:00
--IT
Kế hoạch IT 2021 00:00:00
IT Team – Báo cáo Quý 1 và kế hoạch Quý 2 năm 2021 00:00:00
--KẾ TOÁN - HÀNH CHÍNH
--KẾ HOẠCH THÁNG 3.2021
--Chính sách giá 2022
QUY TRÌNH - QUY ĐỊNH
--Hành chinh- nhân sự- kế toán
Qui định xây dựng và ban hành văn bản 00:00:00
Quy định chung về công tác kế toán – nhân sự – hành chính 00:00:00
Nội quy làm việc công ty – Thinking School 00:00:00
Quy định ra vào công ty 00:00:00
Quy định hỗ trợ du lịch, nghỉ mát 00:00:00
--Học vụ
Danh sách qui định đã ban hành 00:00:00
Quy trình Phát triển môn học và chương trình đào tạo 00:00:00
Quy định về đánh giá và xếp loại học viên 00:00:00
Quy định học viên Chính Thức và Dự Thính 00:00:00
Quy đinh đối với các khóa học Cộng đồng 00:00:00
Quy định hoàn học phí với học viên mua khóa học 00:00:00
Quy đinh về bảo lưu khóa học 00:00:00
Quy định về khen thưởng học viên 00:00:00
Quy định đào tạo nội bộ 00:00:00
Quy định triển khai lớp offline và online dành cho giảng viên 00:00:00
Template Buổi hướng dẫn đầu khóa – hướng dẫn sử dụng hệ thống 00:00:00
Quy định báo cáo tổng kết khóa học 00:00:00
Quy định về tặng thưởng và Quy định về in-gửi chứng chỉ cứng đến học viên 00:00:00
--Marketing- sales
Marketing – Quy trình truyền thông khóa học cá nhân 00:00:00
Marketing – Quy trình quay quảng cáo truyền thông 00:00:00
Marketing – Các hoạt động truyền thông khóa học cá nhân 1 tuần, 3 ngày
Marketing – Quy định về chuẩn bị & Thiết kế Slide giảng dạy 00:00:00
Marketing – Quy trình/Quy định QUAY/SẢN XUẤT bài giảng 00:00:00
Marketing – Quy định sử dụng trang thiết bị Studio 00:00:00
Chính sách giá 2022 00:00:00
--IT
Quy định sử dụng máy tính, thiết bị CNTT 00:00:00
Quy định sử dụng tài khoản hệ thống LMS và các hệ thống nội bộ 00:00:00
Quy định khai thác và sử dụng mạng internet 00:00:00
Quy định lưu file trên server, Cấu trúc thư mục và phân quyền trên file Server 00:00:00
Quy trình hỗ trợ IT 00:00:00
Quy trình phát triển website, ứng dụng 00:00:00
--Đóng góp cộng đồng
Mô hình đóng góp cộng đồng của Thinking School 00:00:00
Quy định với các khóa cộng dồng 00:00:00
Đảm bảo chất lượng các khóa cộng đồng 00:00:00
--CHÍNH SÁCH GIÁ 2022
Chính sách giá 2022 00:00:00
--Customer service
Quy chế hoạt động Nhóm Hỗ trợ khách hàng 00:00:00
Lịch trực 00:00:00
TÀI LIỆU BÁN HÀNG
Khung chương trình đào tao 2021 00:00:00
Các loại tài liệu bán hàng cần phát triển 2021 00:00:00
Proposal B2B – Nội dung 00:00:00
Giới thiệu về công ty 00:00:00
Training Approach 00:00:00
Trainer Profie 00:00:00
Kinh nghiệm của Thinking School về đào tạo Tư duy phản biện 00:00:00
Kinh nghiệm của Thinking School về đào tạo năng lực quản lý và lãnh đạo 00:00:00
Kinh nghiệm của Thinking School về triển khai hệ thống LMS 00:00:00
Kinh nghiệm của Thinking School về đào tạo Kỹ năng giảng dạy online 00:00:00
Các câu hỏi thường gặp khi bán hàng 00:00:00
TÀI LIỆU THAM KHẢO QUAN TRỌNG
--CÁC TEMPLATES CỦA THINKING SCHOOL
Proposal template 00:00:00
Course outline template 00:00:00
--Phương pháp và chuyên môn
Thiết kế outline, nội dung khóa học 00:00:00
Đa dạng hóa hoạt động học tập 00:00:00
Các trang web quan trọng 00:00:00
--Các báo cáo về L&D
Báo cáo của Havard về L&D 2021 00:00:00
LinkedIn 5 annual report 2021 00:00:00
OECD Future of Education and Skills 2030 00:00:00
--CÁC CHỨNG NHẬN- GIẤY KHEN CỦA THINKING SCHOOL
Chứng nhận quyền tác giả về công nghệ 00:00:00
Chứng nhận quyền liên quan (các môn học) 00:00:00
Chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học công nghệ 00:00:00
--Thinking School Swizerland
Cấu trúc góp vốn Thinking School Swizerland 00:00:00
--tổng hợp các vendor cho Thinking School
Tổng hợp các vendor của Thinking School 00:00:00
--CÁC HƯỚNG DẪN VỀ HỆ THỐNG THINKINGSCHOOL
Hướng dẫn dùng Dashboard dành cho HR 00:00:00
OUTLINE CÁC KHÓA HỌC
--ĐÀO TẠO THEO NĂNG LỰC (COMPETENCIES BASED TRAINING)
Đào tạo theo năng lực (Competence based training) 00:00:00
--Human Skill
Giao tiếp trong kinh doanh 00:00:00
Xây dựng đội nhóm 00:00:00
Kỹ năng thuyết trình hiệu quả 00:00:00
Phát triển trí tuệ cảm xúc 00:00:00
Quản lý mâu thuẫn 00:00:00
Kỹ năng học tập suốt đời 00:00:00
Lãnh đạo và phát triển bản thân 00:00:00
--Leadership and Management skill
Thiết lập và Quản lý mục tiêu 00:00:00
Động viên và phát triển nhân đồng đội 00:00:00
Quản lý Tài năng 00:00:00
Huấn luyện và Cố vấn 00:00:00
Giao việc và Trao quyền 00:00:00
Quản lý sự thay đổi 00:00:00
Thương lượng và tạo ảnh hưởng 00:00:00
Lãnh đạo theo tình huống 00:00:00
--Conceptual skill
Tư duy phản biện 00:00:00
Tư duy định lượng 00:00:00
Kỹ năng tranh luận 00:00:00
Giải quyết vấn đề sáng tạo 00:00:00
Lãnh đạo và tư duy chiến lược 00:00:00
Kỹ năng học tập suốt đời 00:00:00
Bảy mô hình lãnh đạo hiệu quả 00:00:00
Chiến lược kinh doanh và công cụ quản lý 00:00:00
--Digital skill
Kỹ năng vi tính và công nghệ 00:00:00
--Global skill
--Business acumen
Marketing thực chiến 00:00:00
Kinh tế học cho nhà quản lý 00:00:00
Quản lý chi phí cho Manager 00:00:00
--Train the trainers
Quay & Biên tập Video chuyên nghiệp 00:00:00
Kỹ năng giảng dạy Online 00:00:00
Xây dựng và quản lý lớp học trên LMS 00:00:00
Quản lý đào tạo bằng LMS 00:00:00
-- Ethical awareness and behavior
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
TRUYỀN THỐNG - VĂN HÓA
--Bảng vàng danh dự các năm
Danh sách Manager, Employee, Team of the Year 00:00:00
--Trước 2018
Phiên bản đầu tiên của Thinking School – Mar 2017 00:00:00
--2018
Nhật ký Thinking School – trích 00:00:00
Yearbook 2018 00:00:00
Yep 2018 00:00:00
--2019
2019: Top 10 sự kiện nổi bật 00:00:00
Campuchia Tour 2019 00:00:00
TrekKing Tà Năng Phan Dũng 2019 00:00:00
Video YEP 2019 00:00:00
Funy 2019 00:00:00
Yearbook 2019 00:00:00
Thinking School chúc tết 2019 00:00:00
--2020
Sinh Nhật Thinking School 2 tuổi 00:00:00
Thinking School our story 00:00:00
2020: Top 10 sự kiên nổi bật 00:00:00
10 sự kiện nổi bật 2020 00:00:00
Funny video 2020 00:00:00
Yearbook 2020 00:00:00
Phú Quốc Du Hí 00:00:00
Thinking School Chúc tết 2020 00:00:00
--2021
Kỷ yếu 2021 00:00:00
Những con số 2021 00:00:00
10 sự kiện nổi bật 2021 00:00:00
2021 có gì vui 00:00:00
--2022
Kỷ yếu 2022 00:00:00
Hành trình từ 0 đến 21 Km 00:00:00
10 sự kiện nổi bật 2022 00:00:00
Hành trình 2022 00:00:00
TÌNH HUỐNG TRONG ĐÀO TẠO
Tình huống giao tiếp ngành chứng khoán – tài chính 00:00:00
Tình huống leadership 1 00:00:00
Tình huống leadership 2 00:00:00
Marketing 2022 00:00:00
Đang tải...
Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
 1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
 2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách email tới địa chỉ info@thinkingschool.vn từ tài khoản đã đăng ký khóa học đối với học viên cá nhân hoặc từ tài khoản đại diện cho khách hàng doanh nghiệp.
 3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
 4. Ngay khi học phí được hoàn trả, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
 5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
THE THINKING SCHOOL @2018