Học viên đã tham gia
5 học viên
-/-
Điểm đánh giá khoá học
Chưa đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Tự học (S)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống
Ký hiệu S - self paced course
2 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành khóa học: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 10- 12 giờ
3 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
4 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
5 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
6 Bài kiểm tra
7 Bài tập tình huống
8 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
9 Học trực tiếp với giảng viên Không
10 Chứng chỉ (digital): Học viên hoàn thành tối thiểu 80% yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Tự học (S)
S
Quy trình Quy định Thinking School

Quy trình – Quy định – Chiến lược – Văn hóa Thinking School

Đây là nơi lưu trữ và truyền thông nội bộ Thinking School. Các nội dung quan trọng liên quan đến công việc như:
 1. Chiến lược phát triển
 2. KPI hàng năm
 3. Qui định chung
 4. Qui định và qui trình làm việc của các bộ phận
 5. Tài liệu bán hàng
 6. Lịch sử và văn hóa công ty
 7. Các tài liệu tham khảo
Nhân viên của Thinking School cần liên tục xem các nội dung để hiểu rõ và triển khai hiệu quả trong công việc.

Chương trình đào tạo

BẢN SẮC THINKING SCHOOL
Bản sắc Thinking School
PHÁT TRIỂN TƯ DUY CHIẾN LƯỢC CỦA THINKING SCHOOL THEO CÁC GIAI ĐOẠN
--TRƯỚC 2021
Chiến lược 2018
Chiến lược 2019
Chiến lược 2020
--CHIẾN LƯỢC 2021
5 định hướng chiến lược trong 2021
Chiến lược integrated content marketing
Chiến lược phát triển sản phẩm TDPB
Ý tưởng cho 2021
--ĐỊNH HƯỚNG 2024
Định hướng chiến lược 2024
THINKING SCHOOL 9 UNIQUE SELLING POINTS
9 Thinking School USP 2021
UPS 1 – Là đơn cung cấp giải pháp đào tạo tổng thể
USP 2 – Số 1 về phương pháp đào tạo hiện đại và hiệu quả cao
USP 3- Số 1 về đào tạo Tư duy phản biện tại Việt Nam
USP 4 – Số 1 về đào tạo Giảng viên số ở VN
USP 5- Tiên phong trong số hóa quản lý đào tạo
USP 6- Chuyên nghiệp về số hóa nội dung đào tạo
USP 7 – Hoạt động theo Tiêu chuẩn chất lượng của Thụy sĩ và Châu Âu. Đang được kiểm định chất lượng bởi FIBAA
USP 8 – Có bề dày đào tạo đội ngũ quản lý- lãnh đạo của các doanh nghiệp theo khung năng lực
USP 9 – Đặc biệt cam kết đóng góp cho sự phát triển tri thức của cộng đồng
CÁC HƯỚNG DẪN NỘI BỘ
Hướng dẫn và quy định về Lập kế hoạch công tác 2021
Hướng dẫn về post bài trên website
KPI CÁC NĂM
KPI 2021
KPI 2022
KPI 2024
KẾ HOẠCH 2024
Kế hoạch 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 2021
--THINKING SCHOOL
KPI Quý 1 – Toàn công ty
--MARKETING AND SALES
Triển khai Quý I
SALES KIT
Báo cáo KQ quý I và hoạt động T04
Báo cáo kết quả hoạt động Tháng 04 – Marketing
Tổng kết hoạt động kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo kết quả KD tháng 07, 08
--HỌC VỤ
KPI HỌC VỤ – QUÝ 1 01.02.2021
TRIỂN KHAI KPI HỌC VỤ THÁNG 3.2021
Báo cáo KPI tháng 3, Quý 1, kế hoạch tháng 4
--IT
Kế hoạch IT 2021
IT Team – Báo cáo Quý 1 và kế hoạch Quý 2 năm 2021
--KẾ TOÁN - HÀNH CHÍNH
--KẾ HOẠCH THÁNG 3.2021
--Chính sách giá 2022
QUY TRÌNH - QUY ĐỊNH
--Hành chinh- nhân sự- kế toán
Qui định xây dựng và ban hành văn bản
Quy định chung về công tác kế toán – nhân sự – hành chính
Nội quy làm việc công ty – Thinking School
Quy định ra vào công ty
Quy định hỗ trợ du lịch, nghỉ mát
--Học vụ
Danh sách qui định đã ban hành
Quy trình Phát triển môn học và chương trình đào tạo
Quy định về đánh giá và xếp loại học viên
Quy định học viên Chính Thức và Dự Thính
Quy đinh đối với các khóa học Cộng đồng
Quy định hoàn học phí với học viên mua khóa học
Quy đinh về bảo lưu khóa học
Quy định về khen thưởng học viên
Quy định đào tạo nội bộ
Quy định triển khai lớp offline và online dành cho giảng viên
Template Buổi hướng dẫn đầu khóa – hướng dẫn sử dụng hệ thống
Quy định báo cáo tổng kết khóa học
Quy định về tặng thưởng và Quy định về in-gửi chứng chỉ cứng đến học viên
--Marketing- sales
Marketing – Quy trình truyền thông khóa học cá nhân
Marketing – Quy trình quay quảng cáo truyền thông
Marketing – Các hoạt động truyền thông khóa học cá nhân 1 tuần, 3 ngày
Marketing – Quy định về chuẩn bị & Thiết kế Slide giảng dạy
Marketing – Quy trình/Quy định QUAY/SẢN XUẤT bài giảng
Marketing – Quy định sử dụng trang thiết bị Studio
Chính sách giá 2022
--IT
Quy định sử dụng máy tính, thiết bị CNTT
Quy định sử dụng tài khoản hệ thống LMS và các hệ thống nội bộ
Quy định khai thác và sử dụng mạng internet
Quy định lưu file trên server, Cấu trúc thư mục và phân quyền trên file Server
Quy trình hỗ trợ IT
Quy trình phát triển website, ứng dụng
--Đóng góp cộng đồng
Mô hình đóng góp cộng đồng của Thinking School
Quy định với các khóa cộng dồng
Đảm bảo chất lượng các khóa cộng đồng
--CHÍNH SÁCH GIÁ 2022
Chính sách giá 2022
--Customer service
Quy chế hoạt động Nhóm Hỗ trợ khách hàng
Lịch trực
Đảm bảo khách hàng hài lòng 100%
TÀI LIỆU BÁN HÀNG
Khung chương trình đào tao 2021
Các loại tài liệu bán hàng cần phát triển 2021
Proposal B2B – Nội dung
Giới thiệu về công ty
Training Approach
Trainer Profie
Kinh nghiệm của Thinking School về đào tạo Tư duy phản biện
Kinh nghiệm của Thinking School về đào tạo năng lực quản lý và lãnh đạo
Kinh nghiệm của Thinking School về triển khai hệ thống LMS
Kinh nghiệm của Thinking School về đào tạo Kỹ năng giảng dạy online
Các câu hỏi thường gặp khi bán hàng
TÀI LIỆU THAM KHẢO QUAN TRỌNG
--CÁC TEMPLATES CỦA THINKING SCHOOL
Proposal template
Course outline template
--Phương pháp và chuyên môn
Thiết kế outline, nội dung khóa học
Đa dạng hóa hoạt động học tập
Các trang web quan trọng
--Các báo cáo về L&D
Báo cáo của Havard về L&D 2021
LinkedIn 5 annual report 2021
OECD Future of Education and Skills 2030
--CÁC CHỨNG NHẬN- GIẤY KHEN CỦA THINKING SCHOOL
Chứng nhận quyền tác giả về công nghệ
Chứng nhận quyền liên quan (các môn học)
Chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học công nghệ
--Thinking School Swizerland
Cấu trúc góp vốn Thinking School Swizerland
--tổng hợp các vendor cho Thinking School
Tổng hợp các vendor của Thinking School
--CÁC HƯỚNG DẪN VỀ HỆ THỐNG THINKINGSCHOOL
Hướng dẫn dùng Dashboard dành cho HR
OUTLINE CÁC KHÓA HỌC
--ĐÀO TẠO THEO NĂNG LỰC (COMPETENCIES BASED TRAINING)
Đào tạo theo năng lực (Competence based training)
--Human Skill
Giao tiếp trong kinh doanh
Xây dựng đội nhóm
Kỹ năng thuyết trình hiệu quả
Phát triển trí tuệ cảm xúc
Quản lý mâu thuẫn
Kỹ năng học tập suốt đời
Lãnh đạo và phát triển bản thân
--Leadership and Management skill
Thiết lập và Quản lý mục tiêu
Động viên và phát triển nhân đồng đội
Quản lý Tài năng
Huấn luyện và Cố vấn
Giao việc và Trao quyền
Quản lý sự thay đổi
Thương lượng và tạo ảnh hưởng
Lãnh đạo theo tình huống
--Conceptual skill
Tư duy phản biện
Tư duy định lượng
Kỹ năng tranh luận
Giải quyết vấn đề sáng tạo
Lãnh đạo và tư duy chiến lược
Kỹ năng học tập suốt đời
Bảy mô hình lãnh đạo hiệu quả
Chiến lược kinh doanh và công cụ quản lý
--Digital skill
Kỹ năng vi tính và công nghệ
--Global skill
--Business acumen
Marketing thực chiến
Kinh tế học cho nhà quản lý
Quản lý chi phí cho Manager
--Train the trainers
Quay & Biên tập Video chuyên nghiệp
Kỹ năng giảng dạy Online
Xây dựng và quản lý lớp học trên LMS
Quản lý đào tạo bằng LMS
-- Ethical awareness and behavior
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
TRUYỀN THỐNG - VĂN HÓA
--Bảng vàng danh dự các năm
Danh sách Manager, Employee, Team of the Year
--Trước 2018
Phiên bản đầu tiên của Thinking School – Mar 2017
--2018
Nhật ký Thinking School – trích
Yearbook 2018
Yep 2018
--2019
2019: Top 10 sự kiện nổi bật
Campuchia Tour 2019
TrekKing Tà Năng Phan Dũng 2019
Video YEP 2019
Funy 2019
Yearbook 2019
Thinking School chúc tết 2019
--2020
Sinh Nhật Thinking School 2 tuổi
Thinking School our story
2020: Top 10 sự kiên nổi bật
10 sự kiện nổi bật 2020
Funny video 2020
Yearbook 2020
Phú Quốc Du Hí
Thinking School Chúc tết 2020
--2021
Kỷ yếu 2021
Những con số 2021
10 sự kiện nổi bật 2021
2021 có gì vui
--2022
Kỷ yếu 2022
Hành trình từ 0 đến 21 Km
10 sự kiện nổi bật 2022
Hành trình 2022
Kế hoạch 2024
TÌNH HUỐNG TRONG ĐÀO TẠO
Tình huống giao tiếp ngành chứng khoán – tài chính
Tình huống leadership 1
Tình huống leadership 2
Marketing 2022
Đang tải...
Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
 1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
 2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách điền form yêu cầu hoàn học phí.
 3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
 4. Ngay khi gửi yêu cầu hoàn tiền, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
 5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
Thinking School @2018