1. Chiến lược kinh doanh

RIÊNG TƯ
4/5 (1)
Mục tiêu khóa học và chuẩn đầu ra dự kiến
 1. Kiến thức: Hiểu Cấp chiến lược và chiến lược cạnh tranh, Quy trình hoạch định chiến lược
 2. Kỹ năng: Áp dụng các Công cụ qui hoạch chiến lược
 3. Thái độ: Chủ động sử dụng tư duy chiến lược
Outline
 1. Chiến lược là gì?
 2. Các khái niệm cơ bản của quản trị chiến lược
 3. Ba cấp chiến lược
 4. Ba chiến lược cạnh tranh – Michael Porter
 5. Quy trình hoạch định vào quản lý chiến lược: Phân tích
 6. Quy trình hoạch định vào quản lý chiến lược: Thiết kế
 7. Quy trình hoạch định vào quản lý chiến lược: Triển khai
 8. Phân tích SWOT
 9. Phân tích PESTEL
 10. Ma trận Boston Consulting Group
 11. Chuỗi giá trị
 12. Mô hình 5 tác lực cạnh tranh Porter
 13. Quan điểm chiến lược dựa trên nguồn lực
 14. Chiến lược hợp nhất hàng dọc
 15. Mô hình cung cấp giá trị (Value Proposition Canvas)
 16. Ma trận cạnh tranh
Course objective and expected learning Outcome:
 1. Knowledge: Understanding Level of Strategy & Competitive strategy, Planning and Manage Strategy Process:
 2. Skill: Apply Strategy Planning tools
 3. Attitude: Proactive to have strategic mindset
Outline:
 1. What is strategy?
 2. Main concepts of Strategy management
 3. Three level of strategies
 4. Three generic strategies
 5. Planning and Manage Strategy Process: Analysis step
 6. Planning and Manage Strategy Process: Design step
 7. Planning and Manage Strategy Process: Deployment step
 8. SWOT analysis
 9. PESTEL analysis
 10. BCG Matrix
 11. Value Chain
 12. Porter's five forces analysis
 13. Resource-based view Strategy
 14. Vertical integration strategy
 15. Value Proposition Canvas (Pain – Gain model)
 16. Competitive Profile Matrix

Chương trình đào tạo

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ
Giới thiệu chủ đề Chiến lược kinh doanh 00:00:00
BÀI GIẢNG
--CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Chiến lược là gì? 00:00:00
Các khái niệm cơ bản của quản trị chiến lược 00:00:00
--CẤP CHIẾN LƯỢC VÀ CẤP CẠNH TRANH
Các cấp chiến lược (3 generic strategies) 00:00:00
3 chiến lược cạnh tranh cơ bản của Michael Porter 00:00:00
--QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC
Quy trình hoạch định và quản lý chiến lược – Phân tích 00:00:00
Quy trình hoạch định và quản lý chiến lược – Thiết kế 00:00:00
Quy trình hoạch định và quản lý chiến lược – Triển khai 00:00:00
--CÔNG CỤ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC
Phân tích SWOT 00:00:00
Phân tích PESTEL 00:00:00
Chuỗi giá trị 00:00:00
Mô hình 5 tác lực cạnh tranh (5 forces model) 00:00:00
Quan điểm Chiến lược dựa trên nguồn lực – Resource based view 00:00:00
Chiến lược hợp nhất hàng dọc (Vertical Integration) 00:00:00
Mô hình định vị giá trị (Value Proposition Canvas) 00:00:00
Ma trận cạnh tranh (Competitive Profile Matrix) 00:00:00
--slide bài giảng
Slide bài giảng – Chiến lược kinh doanh 00:00:00
BÀI TRẮC NGHIỆM
Bài trắc nghiệm chủ đề Chiến lược kinh doanh – Bài 1/2 00:30:00
Bài trắc nghiệm chủ đề Chiến lược kinh doanh – Bài 2/2 00:30:00
NỘI DUNG THAM KHẢO
Các công cụ tư duy chiến lược 00:00:00
Kinh doanh là gì? 00:00:00
Lợi thế cạnh tranh 00:00:00
ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ
Đánh giá chủ đề – Chiến lược kinh doanh 00:00:00

 

Chủ đề live streaming
 1. Kinh doanh là gì? Tiền có phải mục tiêu chính của kinh doanh?

 

2. Lãnh đạo là gì? Là sinh viên, nhân viên, kỹ sư trẻ, bạn có thể là nhà lãnh đạo không?

 

3. Nội tướng: Là nội trợ trong gia đình, bạn có thể là nhà lãnh đạo?
 

4. Đổ thừa và vơ vào: bạn có mắc bệnh?

5. 8 phẩm chất đạo đức: tốt quá có nên không?
 

6. Sếp bịnh: 9 biểu hiện bịnh của sếp

7. Kiểm soát cơn giận: làm thế nào?
 

8. Lãnh đạo tốt vs Lãnh đạo tồi 1: 5 phẩm chất của nhà lãnh đạo hiện đại

9. Tầm nhìn 1: 6 cách phát triển tầm nhìn

 

10. Tầm nhìn 2: 6 từ khóa quan trọng
 

11. Bài tập tình huống: Ăn trưa mà cũng làm việc

 

12. Bài tập tình huống: Lật ngược tình huống

13. Bài tập tình huống: Chúng ta là 1 gia đình
 

14. Lãnh đạo tốt vs Lãnh đạo tồi 2: 2 xu hướng hành vi của nhà lãnh đạo hiện đại

15. Lãnh đạo tốt vs. Lãnh đạo tồi: 3 kỹ năng cốt yếu của nhà lãnh đạo hiện đại
 

16. 5 vai trò chính của lãnh đạo: thiết kế tầm nhìn, xây dựng team, phát triển con người, khuyến khích-động viên, và phân công công việc

17. Lãnh đạo ai? Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ
 

18. Chiến lược là gì? Bạn có chiến lược không?

19. Đối thủ cạnh tranh: là bạn? hay là thù?
 

20. Chiến lược cạnh tranh bằng chi phí thấp nhất

21. Tình huống: Đi tìm sự khác biệt
 

22. Chiến lược cạnh tranh trong thị trường ngách

23. Doanh nghiệp tạo giá trị thông qua chuỗi giá trị: tự làm hay mua ngoài?
 

24. Ứng dụng Ma trận BCG trong chiến lược cạnh tranh

25. Ứng dụng Mô hình Chu kỳ sống của sản phẩm để thiết kế chiến lược cạnh tranh
 

26. Phân tích PESTEL: Luật an ninh mạng ảnh hưởng thế nào đến doanh nghiệp?

 

 

TS. VŨ THẾ DŨNG (Giảng viên)

 • 22 năm kinh nghiệm
 • Founder and CEO of Thinking School, since 2017
 • Founder and Managing Director, Thinking School Switzerland, since 2019
 • Phó Hiệu trưởng, Đại học Bách Khoa Tp. HCM, 2013- 2018
 • Giám đốc điều hành, Office for International Study Programs, HCMUT, 2009-2018
 • Giám đốc điều hành, EMBA MCI Program, HCMUT, 2009-2013
 • Phó trưởng khoa, School of Industrial Management, HCMUT, 2008-2013
 • Giảng viên, HCMUT, 1997-2018
 • Kiểm định viên chất lượng, MOET, 2014 – 2018
 • Tư vấn và đào tạo cho các doanh nghiệp về Strategic Management, Marketing Management, Communication, Leadership, Critical Thinking, 2000-2019

Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn

#Tiêu chíĐánh giá
4/5 (1)
1Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách4
2Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới4
3Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này4
4Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo4
5Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu4
6Giảng viên tương tác tốt với học viên4
7Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...)4
8Giao diện thân thiện, dễ sử dụng4
9Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..)4
10Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị4
11Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt4
12Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần4
13Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi4
14Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt4
15Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School4
16Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp4

 

 

 

 

 

 

THE THINKING SCHOOL @2018
X