30 ngày cải thiện tư duy

3,000,000 
Chưa có đánh giá.

Khoá học này là gì?

30 ngày cải thiện tư duy là khoá học đặc biệt của Thinking School:
  1. Mỗi ngày, bạn có 1 nội dung cụ thể để xem, đọc, nghiền ngẫm, rồi tự thử thách bản thân qua các bài kiểm tra ngắn. Như vậy, bạn có 1 lộ trình học tập rõ ràng xuyên suốt chương trình đào tạo.
  2. Những nội dung được thiết kế mới mục đích hướng dẫn từng bước để bạn hiểu, ứng dụng, phân tích, đánh giá, và giải quyết vấn đề sử dụng Tư duy phản biện
  3. Cuối mỗi tuần, bạn có một buổi livestream với giảng viên để trả lời câu hỏi (nếu có) và thực hành Tư duy phản biện qua các tình huống trong cuộc sống và công việc
  4. Bạn có thể đặt câu hỏi và đề xuất các chủ đề muốn thào luận hàng tuần trên livestream
  5. Bạn sẽ làm việc nhóm hàng tuần để giải quyết một vấn đề cụ thể sử dụng Tư duy phản biện

Mục tiêu của khoá học

  1. Bạn sẽ vận dụng được 3 yếu tố cơ bản của Tư duy phản biện đó là: khả năng tập trung vào vấn đề chính, tư duy chiều sâu và đa chiều, và đánh giá tình huống/thông tin bằng 1 hệ tiêu chuẩn khách quan
  2. Bạn sẽ phân biệt được những khái niệm tưởng như đơn giản nhưng rất căn bản để hình thành Tư duy phản biện: Opinion, Fact, Truth, Argument, Reasoning, Evidence, và Source
  3. Bạn sẽ rèn luyện Tư duy phản biện qua 30 ngày qua các bài tập, tình huống, thảo luận, và các buổi trao đổi với các thành viên và giảng viên của lớp
  4. Bạn sẽ cải thiện khả năng phân tích và đánh giá thông tin, hình thành quy trình tư duy rõ ràng, phát biểu ý tưởng rành mạch và có chất lượng.

Chương trình đào tạo

Tuần 1: Tư duy phản biện
Hướng dẫn cách học – Thinking School 24 ngày 00:00:00
Danh sách nhóm – 30 ngày 00:00:00
Phòng livestream 00:00:00
Phòng học riêng của từng nhóm – 30 ngày 00:00:00
Ngày 01 – Tư duy phản biện trong cuộc sống 30, 00:00
Ngày 01 – Đây liệu có phải là 1 ví dụ của việc thiếu TDPB? 00:15:00
Ngày 02 – Tập trung vào ý chính #1 00:10:00
Ngày 02 – Tập trung vào ý chính #2 30, 00:00
Ngày 03 – Dạo quanh phố phường #1 30, 00:00
Ngày 04 – Dạo quanh phố phường #2 00:15:00
Ngày 04 – Dạo quanh phố phường #2 (tiếp) 30, 00:00
Ngày 05 – Tập trung vào ý chính #3 00:15:00
Ngày 05 – Tập trung vào ý chính #3 (tiếp) 30, 00:00
Ngày 06 – Chuẩn bị cho bài tập nhóm 00:15:00
Ngày 06 – Bài tập nhóm 30, 00:00
Thảo luận cuối tuần 1 00:00:00
Tuần 2: Vấn đề chính ở đây là gì?
Ngày 01 – Một phương pháp quan trọng để nhận diện vấn đề chính 00:00:00
Ngày 01 – Dạo quanh phố phường #3 00:10:00
Ngày 02 – Tôi thực sự đang gặp vấn đề gì? 00:15:00
Ngày 03 – Tự phản chiếu 7, 00:00
Ngày 04 – Phản biện chính mình 00:10:00
Ngày 04 – Làm sao có thể nhìn sự việc từ nhiều góc nhìn 00:00:00
Ngày 04 – Học cách nhìn vấn đề từ góc nhìn của người khác 00:03:00
Ngày 05 – Dạo quanh phố phường #4 30, 00:00
Ngày 05 – TDPB để làm gì nhỉ? 00:00:00
Ngày 06 – Dạo quanh phố phường #5 00:10:00
Ngày 06: Bài tập nhóm 30, 00:00
Tuần 3: Nhận diện, phân tích, và xử lý thông tin
Ngày 01: Đánh giá thông tin và nguồn thông tin 00:10:00
Ngày 01 – Bảo đảm 100% người dân được chăm sóc, hỗ trợ 00:00:00
Ngày 02 – Ứng dụng 10 tiêu chuẩn của TDPB 00:05:00
Ngày 02 – Có phải lúc nào cũng cần chính xác? 00:05:00
Ngày 03 – Tự phản chiếu 30, 00:00
Ngày 04 – Hãy thử làm nhà báo 00:15:00
Ngày 05 – Opinion, Fact, Truth 00:05:00
Ngày 06 – Bài tập nhóm 30, 00:00
Tuần 4: Thực hành qua tự phản chiếu và áp dụng những gì đã học
Ngày 01 – 6 Cấp độ của TDPB 00:00:00
Ngày 01 – TDPB có hạn chế sáng tạo không? 00:00:00
Ngày 02 – Mô hình ARES 00:00:00
Ngày 03 – Tự phản chiếu 00:00:00
Ngày 04 – Làm sao có thể phản ứng nhanh trong các tình huống cần TDPB? 00:00:00
Ngày 05 – Làm sao để tranh luận với người bảo thủ 00:00:00
Ngày 06: Làm sao nói chuyện, tranh luận rõ ràng? 00:00:00
Course ID: 203635
BUỔI NGÀY THỨ THỜI GIAN NỘI DUNG
1 30.08 Hai 14:00-15:00 Hướng dẫn làm quen Hướng dẫn cách học
2 5.09 CN 14:00-15:30 Tập trung vào ý chính
3 12.09 CN 14:00-15:30 Tư duy chiều sâu và đa chiều
4 19.09 CN 14:00-15:30 Sự thật là gì và mô hình ARES
5 26.09 CN 14:00-15:30 Thuyết trình nhóm
Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X