Học viên đã tham gia
0 học viên
-/-
Điểm đánh giá khoá học
Chưa đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Tự học (S)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống
Ký hiệu S - self paced course
2 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành khóa học: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 10- 12 giờ
3 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
4 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
5 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
6 Bài kiểm tra
7 Bài tập tình huống
8 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
9 Học trực tiếp với giảng viên Không
10 Chứng chỉ (digital): Học viên hoàn thành tối thiểu 80% yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Tự học (S)
S
Avatar template

Thực hành các tình huống Quản trị, lãnh đạo

Nhập mô tả đầy đủ của khóa học

Chương trình đào tạo

Case Study - Tình huống Quản trị, lãnh đạo
Thách thức của chị Vy TMD khi tổ chức lớp học online
Cô tổ trưởng thông manh
Lộ trình tăng hiệu suất nhà máy
Chuyền may bị đứt hàng vì cung cấp nguyên phụ liệu không kịp cho việc sản xuất
Cắt giảm nhân sự để tăng hiệu suất
Nhân viên mới của bộ phận cắt không được hướng dẫn công việc
Giám đốc khối sản xuất lãnh đạo ra lệnh và hỗ trợ thấp
Nhân viên mới với nghỉ việc vì thiếu sự giúp đỡ khi thử việc
Quy trình khai báo Hải quan
Hỗ trợ đồng đội làm việc không có trong qui trình: Hỗ trợ mã hàng mới bảng màu mã 123.
Làm sếp mới tại bộ phận cắt.
Kiểm tra giám sát tình hình đóng đơn hàng
Bất đồng ý kiến thành viên trong team về sếp
Hủy đơn mua hàng do sản phẩm phạm tiêu chuẩn chất lượng ở thị trường khác
Đánh giá nhân sự không công bằng (Performance Appraisal)
Trưởng phòng hay delay khiến công việc không đúng deadline
Ethic: GM sử dụng tài sản công
Fair treatment: GM ủy quyền không công bằng
Motivation: GM đưa ý tưởng kinh doanh
Ethic: GM ưu tiên khách hàng, trái qui định
Motivation: GM la rày NV
Fair treatment: GM đánh giá cảm tính
Motivation: NV đóng góp mà GM không thay đổi
Expertise: GM không cập nhật kiến thức và áp đặt
GM không cập nhật qui trình và la nhân viên
Expertise: GM không có chiến lược
Đang tải...
Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
  1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
  2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách điền form yêu cầu hoàn học phí.
  3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
  4. Ngay khi gửi yêu cầu hoàn tiền, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
  5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
Thinking School @2018
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!