THUẾ

CÁ NHÂN
Chưa có đánh giá.
MỤC TIÊU: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
 1. Hiểu rõ về các sắc thuế quan trọng nhất của hệ thống thuế Việt Nam
 2. Biết đối tượng nào phải nộp/không phải nộp thuế
 3. Biết đối tượng chịu thuế/không chịu thuế
 4. Biết các căn cứ tính thuế
 5. Biết phương pháp tính thuế
 6. Biết thời hạn kê khai, nộp thuế để tuân thủ đúng
CHUẨN ĐẦU RA:
 1. Xác định được số thuế phải nộp trong kỳ của người nộp thuế
 2. Biết các quy định khác để tuân thủ đúng việc kê khai, nộp thuế của người nộp thuế
ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN:
 • Sinh viên
 • Cán bộ kế toán tại DN

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN NỀN TẢNG
Giới thiệu khóa học 00:00:00
Giới thiệu giảng viên 00:00:00
Học môn thuế như thế nào? 00:00:00
Lịch học 00:00:00
Nội quy khóa học 00:00:00
LIVESTREAM - PHÒNG HỌC TRƯC TUYẾN
Phòng livestream – THUẾ 00:00:00
Danh sách lớp học 00:00:00
BÀI GIẢNG
-- CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ
Giới thiệu chung về thuế 00:00:00
Quiz 1_VAT 00:03:00
-- CHƯƠNG 2: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
-- Giới thiệu chung về thuế GTGT
Khái niệm, đặc điểm thuế GTGT 00:00:00
Quiz 2_VAT 00:03:00
-- Quy định hiện hành về thuế GTGT
Đối tượng chịu thuế GTGT 00:00:00
Quiz 3_VAT 00:03:00
Căn cứ tính thuế GTGT 00:00:00
Quiz 4_VAT 00:05:00
Phương pháp tính thuế GTGT 00:00:00
Quiz 5_VAT 00:05:00
Kê khai, nộp thuế GTGT 00:00:00
Quiz 6_VAT 00:02:00
CHƯƠNG 3: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
-- Giới thiệu chung thuế TTĐB
Khái niệm, đặc điểm thuế TTĐB 00:00:00
Quiz 1_TTĐB 00:00:00
-- Quy định hiện hành về thuế TTĐB
Đối tượng chịu thuế TTĐB 00:00:00
Quiz 2_TTĐB 00:02:00
Căn cứ tính thuế TTĐB 00:00:00
Quiz 3_TTĐB 00:03:00
Phương pháp tính thuế TTĐB 00:00:00
Quiz 4_TTĐB 00:00:00
Kê khai, nộp thuế TTĐB 00:00:00
CHƯƠNG 4: THUẾ XUẤT - NHẬP KHẨU
Nội dung chính thuế XNK 00:00:00
CHƯƠNG 5: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
-- Giới thiệu chung thuế TNDN
Khái niệm, đặc điểm thuế TNDN 00:00:00
-- Quy định hiện hành về thuế TNDN
Phương pháp tính thuế TNDN 00:00:00
Quiz 1 00:05:00
Chi phí được trừ 00:00:00
Quiz 2 00:03:00
Quiz 3 00:05:00
BÀI KIỂM TRA
-- BÀI TRẮC NGHIỆM
Test 1 00:10:00
Test 2 00:00:00
Final Test 00:15:00
-- BÀI TẬP CÁ NHÂN
-- Thuế tiêu dùng
Hướng dẫn làm bài tập VAT 00:00:00
Hướng dẫn làm bài tập TTĐB 00:00:00
Bài tập VAT -2, 00:00
Bài tập_TTĐB 1, 00:00
-- Thuế TNDN
Hướng dẫn làm bài tập TNDN 00:00:00
Tình huống 1 150:02
Tình huống 2 150:02
Tình huống 3 1, 00:00
Tình huống 4 1, 00:00
Bài tập 1 2, 00:00
Bài tập 2 2, 00:00
TÀI LIỆU THAM KHẢO
VAT_Câu hỏi ôn tập 00:00:00

Giới thiệu Giảng viên Tôn Thu Hiền:

 1. Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp Khoa Thuế và Hải quan, Học viện Tài chính
 2. Chuyên môn: Thuế và Tài chính công
 3. Có 30 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các trường Đại học
 4. Có 20 năm kinh nghiệm thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành tài chính
 5. Có 18 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực tài chính

 

Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X