Học viên đã tham gia
0 học viên
-/-
Điểm đánh giá khoá học
Chưa đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Học cùng giảng viên (F)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống và tham gia các buổi học trực tiếp với giảng viên trên hệ thống live hay trên lớp học
Ký hiệu: F - Flipped course
2 Học trực tiếp với giảng viên: 6 buổi học online hoặc 1 ngày học offline. Các buổi học với giảng viên sẽ tập trung thực hành kỹ năng và phân tích các bài tập tình huống
3 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành phần nội dung online: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 12 giờ
4 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
5 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
6 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
7 Bài kiểm tra
8 Bài tập tình huống
9 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
10 Chứng chỉ (digital)
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Học trực tuyến cùng giảng viên (F)
F
33094 Converted 1

Tiếng Hàn Từ Vựng – Ngữ Pháp 1

과목 소개 (Giới thiệu)

 • 학점 (Tín chỉ) : 3 학점
 • 교재 (Giáo trình) : 연세한국어 어휘와 문법 1-1, 1-2.
 • 초급 어휘와 문법을 배우기. (Trau dồi từ vựng và ngữ pháp sơ cấp)
  프로젝트 (Project) 1. 단어 카드: 그룹 (Flashcard : BT nhóm)
 • 4 – 6 명 (4~6 SV/ nhóm)
 • 주제 : 공부하는 주제 중에 하나를 뽑기 (Bốc thăm chủ đề trong giáo trình)
 • 카드수: ≥ 20 장 (số lượng  ≥ 20 thẻ)
2.문장 만들기 : 개인 (Đặt câu : Cá nhân)
 • 배운 어휘와 문법으로 만들기 (Sử dụng từ vựng và ngữ pháp đã học để đặt câu)
 • 한 과 : ≥ 6 문장 (1 bài ≥ 6 câu)
  평가 기준 (Tiêu chuẩn đánh giá)
 • 출석(Chuyên cần)                  10%
 • 과제 (Bài Tập)                        20%
 • 중간고사 (Giữa kỳ)                20%
 • 기말고사 (Cuối kỳ)                 50%
 

Chương trình đào tạo

1과 : 인사와 소개
1.1 저는 미국 사람이 아닙니다.
1.2 저는 회사원이 아닙니다
퀴즈 1 00:05:00
2과: 문건
2.1 그것이 무엇을입니까?
2.2 책이 있습니까?
3과 : 학교
3.1 은행은 학생화관 안에 있습니다.
3.2 기숙사 방이 아주 좋습니다.
Đang tải...

a05f2c2c7516b048e907

giang vien

giang vien Tim

241757897 537634267314260 907213109129708542 n

Chưa có lịch khai giảng
Giảng dạy tại doanh nghiệp
Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
 1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
 2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách điền form yêu cầu hoàn học phí.
 3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
 4. Ngay khi gửi yêu cầu hoàn tiền, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
 5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
Thinking School @2018