Tiếng Nhật Từ vựng – Ngữ pháp 1

CÁ NHÂN
Chưa có đánh giá.
こんにちは! Học phần "Tiếng Nhật Từ vựng Ngữ pháp 1" được thiết kế trong 10 tuần dành cho học viên mới bắt đầu học tiếng Nhật. Mục tiêu của khóa học này là học viên sẽ nắm bắt được các mẫu từ vựng, ngữ pháp cơ bản dùng trong giao tiếp hằng ngày, ở mức độ sơ cấp. Ngoài ra, sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có thể thực hiện các cuộc hội thoại cơ bản hàng ngày và phát triển khả năng đọc và viết hiragana, katakana.

1. Mục tiêu

 • Đọc viết thành thạo hai bảng chữ cái Hiragana, Katakana và khoảng 300 chữ từ vựng trình độ sơ cấp.
 • Nắm được ý nghĩa, cách dùng các mẫu ngữ pháp từ bài 1-16 Minna no Nihongo, vận dụng được trong 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết

2. Bài thực hành

 • Porrfolio theo dạng sơ đồ cây tổng hợp 16 bài ngữ pháp của sách Minna no Nihongo Sơ cấp 1. Hình thức: bài làm nhóm
 • Bài viết giới thiệu bản thân, một ngày của mình v..v... bằng tiếng Nhật có vận dụng các mẫu câu đã học.

3. Phương pháp đánh giá

 • Phát biểu bài, làm bài tập nhóm, bài tập lớn/nhỏ
 • Thi: Giữa kì và Cuối kì

  Trọng số

 • Chuyên cần, bài tập: 25%
 • Giữa kì: 25%
 • Cuối kì: 50%

4. Cách học và làm bài tập

 • Các bạn hoàn thành việc xem trước tất cả các bài học, có thể chia ra 1-2 bài/tuần, miễn sao phải hoàn thành việc học bài học đó, trước khi đến lớp.
 • Sau khi xem trước các bài học xong, các bạn thực hiện làm bài tập có tên 第‗課_bài kiểm tra đánh giá tự học. Dạng bài tập này cô không để deadline, tuy nhiên các bạn phải hoàn thành trước buổi học đối với bài đó (cô sẽ kiểm tra trước mỗi buổi học). Mỗi bài tập sẽ được thử 2 lần làm bài.
 • Các bài tập tổng hợp với tên W..._bài kiểm tra tổng hợp, các bạn phải hoàn thành theo deadline được giao.
 • Các bạn thường xuyên theo dõi hoạt động trên phần mềm để không bị trễ bài học và bài tập nhé.

5. Giáo trình

 • Minna no Nihongo Sơ cấp 1 Bản tiếng Nhật, NXB Trẻ
 • Minna no Nihongo Sơ cấp 1 Bản dịch từ vựng ngữ pháp, NXB Trẻ
 • Minna no Nihongo Sơ cấp 1 Tổng hợp các bài tập chủ điểm, NXB Trẻ

Chương trình đào tạo

Week 1
ひらがな (Hiragana) 00:00:00
カタカナ (Katakana) 00:00:00
Cách gõ tiếng Nhật trên máy tính và điện thoại 00:00:00
Test bài gõ chũ tiếng Nhật 00:00

Th.S Hà Xuân Thảo
Học vấn

 • 6/2016: Tốt nghiệp Cử nhân loại Giỏi ngành Ngôn ngữ Nhật tại trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng
 • 3/2020: Tốt nghiệp Thạc sỹ loại Xuất sắc, Thủ Khoa chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Viện Sau Đại học Jigyo, Nhật Bản.

Kinh nghiệm giảng dạy

 • 2016-2018: Giảng viên tiếng Nhật, ngành Ngôn ngữ Nhật Khoa Nhật Hàn Thái trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng
 • 2020 – nay: Giảng viên tiếng Nhật, ngành Ngôn ngữ Nhật Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản trường Đại học Đông Á
Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X