Training and Development / Critical Thinking

RIÊNG TƯ
4.6/5 (21)
Học phần này thuộc phần kiến thức chuyên ngành, cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về hoạt động đào tạo và phát triển con người trong tổ chức. Đào tạo và phát triển là một phân ngành của tâm lý học, quan tâm đến những nghiên cứu khoa học về ứng dụng tâm lý trong tổ chức. Những vấn đề mà ngành khoa học này quan tâm:
  • xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển con người cho tổ chức, đào tạo nhân viên hiệu quả,
  • thiết kế chương trình đào tạo, thực hiện đào tạo, đánh giá sau khi đào tạo …
Từ đó vận dụng những quy luật của hoạt động nhận thức vào quá trình nghiên cứu con người khi đào tạo. Qua môn học này sinh viên cũng có khả năng nghiên cứu tiếp các lĩnh vực khác của tâm lý học và các khoa học có liên quan.

Chương trình đào tạo

Thông tin chung
Đề cương môn học 00:00:00
Quy định lớp thầy Tuấn – Training and Development 00:00:00
Hỗ trợ thắc mắc hỏi thầy Tuấn như thế nào? 00:00:00
Lịch học hàng tuần 00:00:00
Danh sách nhóm – TnD 00:00:00
Quy định về việc làm Quiz (Trắc nghiệm) 00:00:00
--Hướng dẫn học tập
Học sao cho thông? (6 bậc học) 00:00:00
Tập 3 – Phương pháp học đại học 00:00:00
Slides bài giảng
Tư duy Phản biện
Khảo sát đầu khóa – TDPB 00:00:00
--Phần 1
Tư duy phản biện là gì? 00:00:00
Phương pháp nhận diện vấn đề chính 00:00:00
Phản biện chính mình 00:00:00
Phản biện vs Chê bai 00:00:00
Đánh giá thông tin và nguồn thông tin 00:00:00
Kỹ thuật tìm kiếm và xử lý thông tin 00:00:00
5 rào cản của tư duy phản biện 00:00:00
Loại bỏ các rào cản tư duy 00:00:00
--Phần 2
10 tiêu chuẩn của tư duy phản biện – Phần 1 00:00:00
10 tiêu chuẩn của Tư duy phản biện – phần 2 00:00:00
10 tiêu chuẩn của Tư duy phản biện – phần 3 00:00:00
Ứng dụng 10 tiêu chuẩn của Tư duy 00:00:00
8 thành phần của Tư duy 00:00:00
Ứng dụng 8 thành phần trong tư duy 00:00:00
Các cặp tư duy đối lập 00:00:00
Tranh luận là gì? 00:00:00
Kỹ thuật tranh luận – Mô hình A R E S 00:00:00
--Thực hành TDPB
Đây liệu có phải là 1 ví dụ của việc thiếu TDPB – PMT 00:05:00
Tập trung vào ý chính – PMT 00:05:00
Dạo quanh phố phường – PMT 00:05:00
Bạn muốn tập trung vào cái gì? – PMT 00:05:00
Bài tập nhóm: Bạn muốn nói điều gì? 14, 00:00
Đào tạo và Phát triển
Khảo sát đầu khóa – TnD 00:00:00
--Phần 1: Design
6 bậc học theo thang Bloom và ứng dụng của nó 00:00:00
Các thách thức giảng dạy doanh nghiệp 00:00:00
Yếu tố ảnh hưởng đến Người học tại doanh nghiệp 00:00:00
Yêu cầu đối với một giảng viên dạy doanh nghiệp 00:00:00
Sự khác biệt vai trò của giảng viên trong đào tạo doanh nghiệp và đại học 00:00:00
Đánh giá nhu cầu học viên 00:00:00
Đánh giá nhu cầu Khách hàng 00:00:00
Hỏi & Đáp thực tế về Nhu cầu đào tạo 00:00:00
--Phần 2: Develop
Thiết kê khóa học theo qui trình ALAPA 00:00:00
Ứng dụng ALAPA trong đào tạo doanh nghiệp 00:00:00
Thiết kế outline, nội dung khóa học 00:00:00
Lớp học đảo ngược – Flipped Classroom 00:00:00
Framework phương pháp đào tạo của Thinking School 00:00:00
Năm loại hình đào tạo doanh nghiệp 00:00:00
--Phần 3: Deliver
Tổ chức 1 lớp học offline 00:00:00
Hình ảnh của giảng viên 00:00:00
Hình ảnh bên ngoài ảnh hưởng đến sự gắn kết trong lớp học 00:00:00
Vai trò và Trách nhiệm của người giảng viên 00:00:00
Các hoạt động trong lớp học doanh nghiệp 00:00:00
Kỹ năng hoạt náo và tạo năng lượng 00:00:00
Các học viên khó tính cần phải xử lý 00:00:00
Bài kiểm tra trắc nghiệm
Quy định về việc làm Quiz (Trắc nghiệm) 00:00:00
Hướng dẫn làm Quiz 00:00:00
Quiz TDPB #1 00:05:00
Quiz TDPB #2 00:10:00
Quiz TnD – Final 00:20:00
Bài tập cá nhân và nhóm
Bài tập nhóm – TnD 00:00:00
Bài tập nhóm – TnD 21, 00:00
Bài tập Tranh luận – TnD 90, 00:00

Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn

#Tiêu chíĐánh giá
4.6/5 (21)
1Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách4.8
2Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới4.7
3Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này4.6
4Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo4.9
5Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu4.7
6Giảng viên tương tác tốt với học viên4.9
7Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...)4.9
8Giao diện thân thiện, dễ sử dụng4.5
9Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..)4.7
10Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị4.6
11Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt4.7
12Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần4.5
13Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi4.6
14Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt4.7
15Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School4.3
16Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp4.3
THE THINKING SCHOOL @2018
X