Triển khai hiệu quả 5s trong trường học

CÁ NHÂN
Chưa có đánh giá.

Chương trình đào tạo

Không tìm thấy chương trình giảng dạy nào !

Tại sao chúng ta phải làm 5S

Chưa có đánh giá.

Mô tả chi tiết các bước thực hiện 5S

Hướng dẫn cách đánh giá một khu vực như thế nào là 5S?

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X