Học viên đã tham gia
243 học viên
4.7/5
Điểm đánh giá khoá học
Đánh giá của học viên
Đang tải...
72 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Học cùng giảng viên (F)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống và tham gia các buổi học trực tiếp với giảng viên trên hệ thống live hay trên lớp học
Ký hiệu: F - Flipped course
2 Học trực tiếp với giảng viên: 6 buổi học online hoặc 1 ngày học offline. Các buổi học với giảng viên sẽ tập trung thực hành kỹ năng và phân tích các bài tập tình huống
3 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành phần nội dung online: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 12 giờ
4 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
5 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
6 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
7 Bài kiểm tra
8 Bài tập tình huống
9 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
10 Chứng chỉ (digital)
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Học trực tuyến cùng giảng viên (F)
F

Tư duy phản biện (VLU)

Chuẩn đầu ra Khóa học trang bị cho học viên kỹ năng tư duy phản biện để áp dụng trong học tập, công việc, và cuộc sống. Cụ thể, sau khi hoàn thành học phần, học viên sẽ tích lũy được các chuẩn đầu ra sau:

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN KHÓA HỌC
--QUY CHẾ HỌC VỤ
Quy chế học vụ 00:00:00
--CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Đề cương môn học TDPB cho sinh viên 00:00:00
Chương trình học 00:00:00
Các yêu cầu Đánh giá môn học TDPB cho sinh viên 00:00:00
Tôi cần làm gì khi cần hỗ trợ / có thắc mắc? 00:00:00
TDPB – Hướng dẫn thi cuối kỳ 00:00:00
--KHẢO SÁT ĐẦU KHÓA HỌC- CÂU HỎI CỦA BẠN
Khảo sát đầu khóa TDPB 00:00:00
--GAME TỰ HỌC (QUIZLET)
Game tự học Quizlet – TDPB 3-2020 00:00:00
PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN (LIVE STREAMING)
Phòng học trực tuyến số 1 MIỄN PHÍ 00:00:00
Phòng học trực tuyến (Kỹ năng giảng dạy online) MIỄN PHÍ 00:00:00
Phòng học riêng của từng nhóm 00:00:00
DIỄN ĐÀN LỚP HỌC
Hướng dẫn post bài tại Diễn đàn lớp học 00:00:00
Diễn đàn lớp học – Tư duy phản biện dành cho sinh viên Đại học Văn Lang 00:00:00
BÀI TẬP VÀ TỰ KIỂM TRA
--BÀI TRĂC NGHIỆM (QUIZ)
Quy định về việc làm Quiz (Trắc nghiệm) 00:00:00
Hướng dẫn làm Quiz 00:00:00
Quiz 1 – Giới thiệu về TDPB 00:05:00
Quiz 2 – Phản biện chính mình 00:05:00
Quiz 3 – Phản biện vs Chê Bai 00:05:00
Quiz 4 – Đánh giá nguồn thông tin 00:05:00
Quiz 5 – 10 tiêu chuẩn 00:10:00
Quiz 7 – Các rào cản trong TDPB 00:05:00
Quiz 8 – Các cặp tư duy đối lập 00:05:00
Quiz 9 – Rèn luyện TDPB 00:02:00
Quiz 10 – Tổng kết 00:30:00
--BÀI TẬP CÁ NHÂN VÀ NHÓM
Hướng dẫn nộp bài tập 00:00:00
Bài tập cá nhân – TDPB SV 00:00:00
BT CN – TDPB VLU 10, 00:00
Tích cực tham gia lớp 00:00:00
Tích cực 70, 00:00
Hướng dẫn làm bài tập nhóm 00:00:00
Bài tập nhóm 1 – TDPB SV 00:00:00
BT Nhóm 1- TDPB VLU 70, 00:00
BT Nhóm 1- Phần thuyết trình 00:00:00
BT Nhóm 1 – Phần thuyết trình 70, 00:00
Bài tập nhóm 2 – TDPB SV 00:00:00
BT Nhóm 2 – TDPB VLU 70, 00:00
BT Nhóm 2 – Phần tranh luận trên lớp 00:00:00
BT Nhóm 2 – Phần tranh luận 70, 00:00
Hướng dẫn quy trình tranh luận 00:00:00
Thi cuối kỳ TDPB VLU 00:00:00
Thi cuối kỳ TDPB- VLU 70, 00:00
--BÀI THỰC HÀNH
Bài tập: Tập trung vào ý chính #5 00:00:00
Thực hành: tập trung vào ý chính 1 00:00:00
Thực hành: tập trung vào ý chính 2 00:00:00
Thực hành: Tập trung vào ý chính 3 00:00:00
Tập trung vào ý chính 4 00:00:00
Góc nhìn: Rác ở Đà Lạt sau lễ 00:00:00
Tình huống – Đập bỏ hoa ngày 30 tết 00:00:00
Xếp hàng mua trà sữa 00:00:00
Góc nhìn: Lời khuyên của các Shark 00:00:00
BÀI GIẢNG
--GIỚI THIỆU VỀ TƯ DUY PHẢN BIỆN
Tư duy phản biện là gì? 00:00:00
10 kỹ năng quan trọng nhất trong 2020 00:00:00
--HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
Học sao cho thông? (6 bậc học) 00:00:00
Tập 3 – Phương pháp học đại học 00:00:00
Bài điểm 1 và bài điểm 10 00:00:00
--KỸ THUẬT NHẬN DIỆN VẤN ĐỀ CHÍNH
Phương pháp nhận diện vấn đề chính 00:00:00
Học cách nhìn vấn đề từ góc nhìn của người khác 00:00:00
--PHẢN BIỆN AI
Phản biện chính mình 00:00:00
Phản biện vs Chê bai 00:00:00
--ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN VÀ NGUỒN THÔNG TIN
Kỹ thuật tìm kiếm và xử lý thông tin 00:00:00
Đánh giá thông tin và nguồn thông tin 00:00:00
Trích dẫn tài liệu tham khảo 00:00:00
--SUY NGHĨ, NÓI, VIẾT, TRANH LUẬN THEO MÔ HÌNH ARES
Mô hình chữ ARES trong tranh luận 00:00:00
BÀI ĐỌC 8.3 – TRANH LUẬN, TRÍCH DẪN VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO 00:00:00
--10 TIÊU CHUẨN CỦA TƯ DUY PHẢN BIỆN
10 tiêu chuẩn của tư duy phản biện – Phần 1 00:00:00
10 tiêu chuẩn của Tư duy phản biện – phần 2 00:00:00
10 tiêu chuẩn của Tư duy phản biện – phần 3 00:00:00
Ứng dụng 10 tiêu chuẩn của Tư duy 00:00:00
--8 THÀNH PHẦN CỦA TƯ DUY
8 thành phần của Tư duy 00:00:00
Ứng dụng 8 thành phần trong tư duy 00:00:00
Giả thuyết ẩn – Giá trị- Hành động 00:00:00
--8 ĐẶC TRƯNG CỦA TRÍ TUỆ
8 đặc trưng đạo đức trí tuệ 00:00:00
8 đặc trưng và kẻ thù của chúng 00:00:00
--6 BẬC CỦA TƯ DUY PHẢN BIỆN
6 CẤP ĐỘ CỦA TƯ DUY PHẢN BIỆN MIỄN PHÍ 00:00:00
TƯ DUY PHẢN BIỆN TRONG TÌNH CẢM 00:00:00
--CÁC RÀO CẢN CỦA TƯ DUY PHẢN BIỆN
5 rào cản của tư duy phản biện 00:00:00
Loại bỏ các rào cản tư duy 00:00:00
--CÁC CẶP TƯ DUY ĐỐI LẬP
Các cặp tư duy đối lập 00:00:00
--PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN TƯ DUY PHẢN BIỆN
Làm sao để rèn luyện tư duy phản biện 00:00:00
Phương pháp tư duy 00:00:00
Kỹ thuật tự phản chiếu 00:00:00
Các chủ đề và kỹ thuật tự phản chiếu 00:00:00
Kỹ thuật chia sẻ 00:00:00
Trả lời câu hỏi của sinh viên
Câu hỏi của bạn 00:00:00
Câu hỏi: Làm sao có thể phản ứng nhanh trong các tình huống cần TDPB 00:00:00
Câu hỏi: Làm sao để có thể nhìn sự việc từ nhiều góc nhìn? 00:00:00
Câu hỏi: Tư duy phản biện có hạn chế sáng tạo không? 00:00:00
Câu hỏi: Làm sao tranh luận với người bảo thủ? Người luôn cho là mình đúng? 00:00:00
Câu hỏi: Có phải lúc nào cũng có câu trả lời chính xác? 00:00:00
Câu hỏi: khi tự phản chiếu, sau này lại thấy mình đã sai? làm thế nào? 00:00:00
Câu hỏi: Làm sao tranh luận với người luôn cho mình là nạn nhân? 00:00:00
Câu hỏi: Làm sao tranh luận 2 bên đều vui? 00:00:00
Câu hỏi: Làm sao “tranh luận” với sếp? 00:00:00
Câu hỏi: Trường hợp nào không nên dùng Tư duy phản biện? 00:00:00
Câu hỏi: Làm sao nói chuyện, tranh luận rõ ràng? 00:00:00
Các câu hỏi quan trọng về Tư duy phản biện 00:00:00
--TÓM TẮT NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC
Tóm tắt môn học Tư duy phản biện 00:00:00
LECTURE CLIP (ENGLISH)
-- What is Critical thinking ?
Common problems with our thinking MIỄN PHÍ 00:00:00
What is critical thinking ? 00:00:00
Critical thinking vs Criticism 00:00:00
-- 10 Standard
10 Standards of critical thinking 00:00:00
Significance 00:00:00
Relevance 00:00:00
Clarity 00:00:00
Accuracy and Precision 00:00:00
Depth – Width – Completeness 00:00:00
Logic 00:00:00
Fairness 00:00:00
TÀI LIỆU THAM KHẢO - BÀI ĐỌC THÊM - VẤN ĐỀ THỜI SỰ
--BÀI ĐỌC
BÀI ĐỌC 1.1 – PHẢN BIỆN VÀ CHÊ BAI 00:00:00
BÀI ĐỌC 1.2 – HỌC SAO CHO BIẾT 00:00:00
BÀI ĐỌC 1.3 – EM ĐANG SUY NGHĨ, THẬT CHỨ? 00:00:00
BÀI ĐỌC 1.4 – HỎI AI, PHẢN BIỆN AI 00:00:00
BÀI ĐỌC 1.5 – TƯ DUY PHẢN BIỆN TRONG HỆ THỐNG TÒA ÁN MỸ 00:00:00
BÀI ĐỌC 2.1 – TỰ PHẢN CHIẾU 00:00:00
BÀI ĐỌC 2.2 – NGHĨ VÀ LÀM 00:00:00
BÀI ĐỌC 2.3 – TƯ DUY CẠNH TRANH 00:00:00
BÀI ĐỌC 3.1 – TƯ DUY PHẢN BIỆN vs TƯ DUY SÁNG TẠO 00:00:00
BÀI ĐỌC 3.2 – THAM KHẢO, TRÍCH DẪN VÀ ĐẠO VĂN 00:00:00
BÀI ĐỌC 4.1 – THẾ NÀO LÀ CHÍNH XÁC 00:00:00
BÀI ĐỌC 4.2 – LÀM SAO NHẬN RA Ý CHÍNH 00:00:00
BÀI ĐỌC 4.3 – CHIA SẺ TRÊN MẠNG XÃ HỘI ĐỂ LÀM GÌ 00:00:00
BÀI ĐỌC 5.1 – CHỈ ĐƯỢC NÓI ĐÚNG? 00:00:00
BÀI ĐỌC 5.2 – LÀM TỪ THIỆN VÌ AI 00:00:00
BÀI ĐỌC 5.3 – CỨU VẬT – VẬT TRẢ ƠN 00:00:00
BÀI ĐỌC 6.1 – ÔNG HẢI vs NGƯỜI BÁN HÀNG RONG 00:00:00
BÀI ĐỌC THÊM – ĐẠI GIA 00:00:00
BÀI ĐỌC 8.2 – TRIỆU PHÚ ĐÔ LA PHÁ SẢN Ở TUỔI 60 00:00:00
CÓ HIỂU BIẾT – LITERACY 00:00:00
Bài đọc thêm – Kỹ thuật Thẩm vấn chéo 00:00:00
Bài đọc thêm – Hỏi sao cho đúng 00:00:00
CÔ BÁN HÀNG MỸ PHẨM Ở SEOUL 00:00:00
--TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN
Tình huống – Đập bỏ hoa ngày 30 tết 00:00:00
Tình huống: Phỏng vấn tuyển dụng 00:00:00
Công Phượng bao nhiêu tuổi? 00:00:00
Tình huống: Đã có Iphone 10 sao còn có Iphone 8? 00:00:00
Tình huống – Làm từ thiện vì ai? 00:00:00
Chia sẻ mạng xã hội để làm gì? 00:00:00
Người Hoa ở Sài Gòn 00:00:00
Tình huống: Bà mẹ chê con rể hờ 00:00:00
Hoa hậu trúng siêu bão 00:00:00
Góc nhìn: Lời khuyên của các Shark 00:00:00
Clip: Du học: về hay ở lại? 00:00:00
Tình huống: Đã có Iphone 10 sao còn có Iphone 8? 00:00:00
Phát biểu của Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng 00:00:00
Góc nhìn: Cô bé bị ATM gạo từ chối cấp gạo 00:00:00
--VẦN ĐỀ THỜI SỰ - GÓC NHÌN
Tình huống – Chánh Án Nguyễn Hòa Bình nói gì về vụ án Hồ Duy Hải 00:00:00
Dập dịch (corona virus): cách nào? 00:00:00
Hậu Corona Virus – Thế giới của chúng ta sẽ ra sao? 00:00:00
Bài đọc thêm: Không có tiền, ngay cả người thân của bạn cũng coi thường bạn 00:00:00
Tình huống: còn tiền, còn bạn, còn bè 00:00:00
TONY VÀ TRÒ TỐNG TÌNH DÂN TỘC 00:00:00
Bài đọc thêm: Đằng sau các tấm huy chương vàng toán quốc tế 00:00:00
Bài đọc thêm – Phát âm theo công nghệ giáo dục 00:00:00
Quyền riêng tư: Ta cần biết bao nhiêu về người khác? 00:00:00
--THẾ GIỚI QUANH TA
Đừng vội phán xét khi chưa hiểu rõ toàn bộ câu chuyện 00:00:00
Trên cành có mấy con chim? 00:00:00
Tình huống hài – Trấn Thành – Đăng Khôi 00:00:00
Tình huống trong Thần tượng âm nhạc 00:00:00
Tình huống – Hàng trăm người nghèo sập bẫy lừa 00:00:00
Bài đọc thêm: Người Mỹ dạy chuyện Cô Gái Lọ Lem ra sao? 00:00:00
Cô gái mắng anh chàng trên xe bus và cái kết 00:00:00
--SÁCH HAY NÊN CÓ
Sách hay cho Tư duy phản biện 00:00:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học Kỹ năng Phản Biện và Tư Duy Đa Chiều 00:00:00
Đang tải...
TS. VŨ THẾ DŨNG (Giảng viên)

 • 22 năm kinh nghiệm
 • Founder and CEO of Thinking School, since 2017
 • Founder and Managing Director, Thinking School Switzerland, since 2019
 • Phó Hiệu trưởng, Đại học Bách Khoa Tp. HCM, 2013- 2018
 • Giám đốc điều hành, Office for International Study Programs, HCMUT, 2009-2018
 • Giám đốc điều hành, EMBA MCI Program, HCMUT, 2009-2013
 • Phó trưởng khoa, School of Industrial Management, HCMUT, 2008-2013
 • Giảng viên, HCMUT, 1997-2018
 • Kiểm định viên chất lượng, MOET, 2014 – 2018
 • Tư vấn và đào tạo cho các doanh nghiệp về Strategic Management, Marketing Management, Communication, Leadership, Critical Thinking, 2000-2019
 1. TS. Vũ Thế Dũng
 2. TS. Tạ Hùng Anh 
 3. Ths. Phạm Quang Hưng
 4. Ths. Hoàng Kim Dương
 5. Ths. Trần Quang Tuấn
 6. Ths. Cao Tuấn Minh
 7. Ths. Ngô Linh Ly

Chưa có lịch khai giảng
Giảng dạy tại doanh nghiệp
Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
 1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
 2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách email tới địa chỉ info@thinkingschool.vn từ tài khoản đã đăng ký khóa học đối với học viên cá nhân hoặc từ tài khoản đại diện cho khách hàng doanh nghiệp.
 3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
 4. Ngay khi học phí được hoàn trả, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
 5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
THE THINKING SCHOOL @2018