Kymdan – Tư duy rõ ràng và Thuyết phục khách hàng bằng tâm lý

CÁ NHÂN
4.8/5 (11)

Kết thúc chương trình, học viên có khả năng

  • Hình thành hệ Tư duy có cấu trúc tốt, và khả năng trình bày thuyết phục, có lập luận, có ví dụ
  • Rèn kỹ năng nhìn nhận vấn đề khách quan, đa chiều
  • Có kỹ năng tập trung vào vấn đề chính, qua đó gia tăng khả năng giải quyết vấn đề
  • Phân biệt 10 lỗi phổ biến trong cách suy nghĩ và biết tránh không mắc các lỗi này trong tư duy
  • Nhận diện sâu sắc và ứng dụng các giá trị cốt lõi “Tự trọng. Tự giác. Tự ý thức“ của Kymdan trong công việc và cuộc sống
  • Xác định được năng lực cần có (Kiến thức, Kỹ năng, Tinh thần) của người tư vấn/bán hàng
  • Nâng cao khả năng thuyết phục khách hàng thành công dựa trên sự thấu hiểu tâm lý khách hàng
Lịch học chi tiết: 

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN NỀN TẢNG
--CHƯƠNG TRÌNH VÀ LỊCH HỌC
Giới thiệu khóa học 00:00:00
Giới thiệu giảng viên 00:00:00
Lịch học 00:00:00
Hướng dẫn cách học tại Thinking School Miễn phí 00:00:00
Các chương trình đang HOT của Thinking School 00:00:00
--HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG
Hướng dẫn sử dụng hệ thống E-learning của Thinking School Miễn phí 00:00:00
Gặp vấn đề về kỹ thuật, học vụ thì hỏi ai? 00:00:00
--TỰ ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC (ĐẦU KHÓA)
LIVESTREAMING - PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN
Phòng học trực tuyến – Kymdan 00:00:00
Danh sách học viên 00:00:00
BÀI GIẢNG
--GIỚI THIỆU VỀ TƯ DUY PHẢN BIỆN
Tư duy phản biện là gì? 00:00:00
Các kỹ năng quan trọng trong tương lai 00:00:00
Các câu hỏi quan trọng về Tư duy phản biện 00:00:00
--KỸ THUẬT NHẬN DIỆN VẤN ĐỀ CHÍNH
Phương pháp nhận diện vấn đề chính 00:00:00
Học cách nhìn sự việc từ góc nhìn của người khác 00:00:00
--PHẢN BIỆN AI
Phản biện chính mình 00:00:00
Phản biện vs Chê bai 00:00:00
BÀI ĐỌC 1.4 – HỎI AI, PHẢN BIỆN AI 00:00:00
Kỹ thuật tự phản chiếu 00:00:00
--MÔ HÌNH ARES TRONG GIAO TIẾP, BÁN HÀNG
Mô hình chữ ARES trong tranh luận 00:00:00
--5 RÀO CẢN CỦA TƯ DUY PHẢN BIỆN
5 rào cản của tư duy phản biện 00:00:00
Loại bỏ các rào cản tư duy 00:00:00
Các cặp tư duy đối lập 00:00:00
Các cặp tư duy đối lập – Bài đọc thêm 00:00:00
--THUYẾT PHỤC KHÁCH HÀNG BẰNG TÂM LÝ
Unique selling point (USP) 00:00:00
Nguyên tắc Cho và Nhận 00:00:00
Nguyên tắc tạo thiện cảm 00:00:00
Bằng chứng xã hội 00:00:00
Nguyên tắc ứng xử với khách hàng 00:00:00
BÀI KIỂM TRA
--KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Quiz 1 – Giới thiệu về Tư duy phản biện (Kymdan) 00:05:00
Quiz 2 – Phản biện chính mình; Phản biện và Chê bai (Kymdan) 00:10:00
Quiz 3 – Các cặp tư duy đối lập và các rào cản (Kymdan) 00:15:00
Quiz 4 – Thuyết phục khách hàng 00:15:00
--BÀI TẬP CÁ NHÂN VÀ NHÓM
Bài tập cá nhân 1 – Kymdan 00:00:00
Bài tâp cá nhân 1 – Kymdan 30, 00:00
Bài tập nhóm – Kymdan – Thuyết phục khách hàng 00:00:00
Bài tập nhóm – Kymdan – Thuyết phục khách hàng 30, 00:00
Hướng dẫn Xuất video và đăng lên youtube 00:00:00
Hướng dẫn nộp Bài tập Cá nhân & Nhóm 00:00:00
Đánh giá hoạt động và chất lượng nhóm 00:00:00
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Bài đọc 1 – Phản biện và chê bai 00:00:00
Bài đọc 2 – Thế nào là chính xác 00:00:00
Bài đọc 3 – Khen sao cho đúng? 00:00:00
Sách hay cho Tư duy phản biện 00:00:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá kiến thức (cuối khóa) 00:00:00
Đánh giá khóa học 00:00:00
Kết nối tương lai 00:00:00

Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

4.6/5 (3,054)
4.5/5 (3,054)
4.4/5 (3,054)
4.7/5 (3,054)
4.7/5 (3,054)
4.5/5 (3,054)
4.6/5 (3,054)
4.5/5 (3,054)
4.5/5 (3,054)
4.5/5 (3,054)
4.6/5 (3,054)
4.5/5 (3,054)
4.5/5 (3,054)
4.5/5 (1,108)
4.3/5 (1,108)
4.4/5 (1,108)
THE THINKING SCHOOL @2018
X