Văn hoá và tiếng Phần lan

CÁ NHÂN
Chưa có đánh giá.
Khoá học này dành cho các học viên quan tâm hoặc đã thi đỗ  để du học ở Phần lan hoặc đang chuẩn bị kế hoạch định cư tại Phần lan. Khoá học diễn ra trong 3 tuần: Mỗi tuần 2 buổi trực tuyến. Sau khi học xong, học viên sẽ có những kiến thức cơ bản về lịch sử và văn hoá Phần lan, đồng thời sẽ sử dụng được một số câu giao tiếp cơ bản bằng tiếng Phần lan.

Chương trình đào tạo

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
BÀI 1: GIỚI THIỆU 00:00:00
BÀI 2: ĐỊA LÝ, LỊCH SỬ, THỰC HÀNH TIẾNG 00:00:00
BÀI 3: TÍNH CÁCH – LỐI SỐNG – XÃ HỘI 00:00:00
BÀI 4: NGÔN NGỮ – VĂN HOÁ 00:00:00
BÀI 5 00:00:00
SAUNA 00:05:00
ĐẠI HỌC KHOA HỌC ỨNG DỤNG SEAMK 00:00:00

MAI RENKO Managing Director Asia Renko Consulting OY – Finland  

Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X