VLU – Kỹ năng giảng dạy Online

CÁ NHÂN
4.5/5 (416)

Mục tiêu

 1. Trang bị cho học viên các kiến thức nền tảng về dạy, học online; các mô hình học tập hiện đại như Flipped Classroom, Blended model, ALAPA
 2. Trang bị kiến thức và kỹ năng thiết kế 1 khóa học online hoàn chỉnh bao gồm bài giảng, bài tập, bài kiểm tra, các đánh giá..
 3. Trang bị kỹ năng quay và biên tập 1 clip bài giảng online
 4. Trang bị kiến thức và kỹ năng sử dụng 1 số công nghệ E-learning và các applications để thiết kế hoạt động trên lớp

Đối tượng học viên

Các giảng viên trường Đại học Văn Lang

Hình thức

 1. Online 100%: học viên học trên hệ thống E-learning, tham gia các bài giảng trực tuyến (live streaming), làm bài tập
 2. Xem lịch học live chi tiêt trong mục lịch học

Giảng viên

 1. TS. Vũ Thế Dũng
 2. Ths. Hoàng Kim Dương
 3. Ths. Trần Quang Tuấn
 4. TS. Tạ Hùng Anh 
 5. TS. Nguyễn Quỳnh Mai

Khách mời (dự kiến & theo yêu cầu)

 1. Giảng viên - Trainer đang triển khai Elearning và Online teaching
 2. Nhà quản lý đào tạo trực tuyến

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN NỀN TẢNG
--CHƯƠNG TRÌNH VÀ LỊCH HỌC
Nhu cầu đào tạo của học viên 00:00:00
Chương trình đào tạo 00:00:00
Lịch các buổi live streaming 00:00:00
Các hoạt động của khóa học (Văn Lang) 00:00:00
Các quy định chung về học vụ của Thinking School Miễn phí 00:00:00
Các yêu cầu đối với học viên 00:00:00
--HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING
Hướng dẫn sử dụng hệ thống E-learning của Thinking School Miễn phí 00:00:00
--TỰ ĐÁNH GIÁ ĐẦU KHÓA
Đánh giá nhu cầu học tập và cam kết học tập của bạn (VLU) 00:00:00
--GAME TỰ HỌC
Game Quizlet tự học (online skill) 00:00:00
LIVE STREAMING - PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN
Phòng học trực truyến – Livestreaming 00:00:00
Danh sách lớp đã phân nhóm – VLU 00:00:00
Phòng họp của các nhóm – ĐH Văn Lang 00:00:00
DIỄN ĐÀN LỚP HỌC
Hướng dẫn post bài tại Diễn đàn lớp học 00:00:00
Diễn đàn lớp học 00:00:00
BÀI GIẢNG
--DẠY VÀ HỌC ONLINE: THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI
Các hiểu lầm về E-learning 00:00:00
Các bậc phát triển của E-learning 00:00:00
E-learning – Thách thức và cơ hội 00:00:00
Lợi ích của E-learning 00:00:00
Vượt qua chính mình – trở thành giáo viên online 00:00:00
E-learning – từ công cụ đến thay đổi toàn diện chất lượng giáo dục 00:00:00
--LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC
Lớp học đảo ngược – Flipped Classroom 00:00:00
Bạn có biết cách học? 00:00:00
Học sao cho biết 00:00:00
Qui trình phổ biến kiến thức trong nhóm của Xerox 00:00:00
--ALAPA- MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG HIỆN ĐẠI
Mô hình đào tạo theo ALAPA 00:00:00
Slide bài giảng – Mô hình ALAPA 00:00:00
Mô hình ALAPA để đào tạo doanh nghiệp 00:00:00
--THIẾT KẾ KHÓA HỌC CHUẨN
Một khóa học chuẩn của Thinking School 00:00:00
Framework phương pháp đào tạo của Thinking School 00:00:00
--THIẾT KẾ CLIP BÀI GIẢNG
Hướng dẫn quay video bài giảng bằng điện thoại 00:00:00
Thiết kế 1 clip bài giảng 00:00:00
Hướng dẫn sử dụng phần mềm để quay và biên tập bài giảng 00:00:00
Hướng dẫn Xuất video và đăng lên youtube 00:00:00
4 lỗi cơ bản khi dựng clip lần đầu 00:00:00
Chuyển PowerPoint thành Video và chèn clip quay trực tiếp GV giảng bài ở góc màn hình 00:00:00
--TƯƠNG TÁC VỚI HỌC VIÊN ONLINE
Tương tác với học viên trên E-learning và Live streaming 00:00:00
Học viên làm việc nhóm online 00:00:00
Mô hình: Tương tác và gắn kết 00:00:00
--ĐÁNH GIÁ HỌC VIÊN TRONG CÁC KHÓA HỌC ONLINE
Đánh giá học viên trong các khóa học online 00:00:00
Hướng dẫn đầy đủ về Kahoot 00:00:00
Hướng dẫn đầy đủ về Quizizz 00:00:00
--HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP ONLINE (E-LEARNING/ LMS)
Hệ thống quản lý học tập online (E-learning/ LMS) của Thinking School 00:00:00
--DOANH NGHIỆP VÀ HỌC ONLINE
Doanh nghiệp ứng dụng E-learning/ LMS 00:00:00
Phản hồi của học viên từ doanh nghiệp 00:00:00
Ví dụ 1 hệ thống LMS do Thinking School xây dựng 00:00:00
Kỳ thi đầu vào chương trình CLDP 2020 của FGL 00:00:00
Ví dụ 2 hệ thống LMS do Thinking School xây dựng 00:00:00
--TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA HỌC VIÊN
Câu hỏi: Các ngành kỹ thuật học online thế nào? 00:00:00
Câu hỏi: với các khóa học có nội dung thay đổi nhanh chóng, làm thế nào để dạy online? 00:00:00
Câu hỏi – Những nội dung tôi giảng đã có người khác quay clip, tôi có nên làm lại không? 00:00:00
Câu hỏi – Làm sao tương tác với học viên? 00:00:00
Câu hỏi – quay hết nội dung rồi, thì lên lớp giảng gì nữa? 00:00:00
Câu hỏi – Flipped classroom có thể làm từng phần? Làm gì nếu học viên không xem bài trước? 00:00:00
Câu hỏi – Tạo kiểm tra (quiz) trên hệ thống google form như thế nào? 00:00:00
Câu hỏi: Làm thế nào để tương tác và quản lý 1 lớp đông học viên (trên 150 người)? 00:00:00
BÀI TẬP VÀ KIỂM TRA
--BÀI KIỂM TRA (TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC)
Quy định về việc làm Quiz (Trắc nghiệm) 00:00:00
Quiz 1 (VLU) 00:10:00
Quiz 2 (VLU) 10:00:00
Quiz 3 (VLU) 00:05:00
Quiz 4 (VLU) 00:05:00
Quiz 5 – khóa học chuẩn (VLU) 00:05:00
Quiz 6 – Thiết kế bài giảng (VLU) 00:05:00
Quiz 7 – Đánh giá học viên (VLU) 00:10:00
Quiz 8- Hệ thống quản lý học tập (VLU) 00:10:00
Quiz 9 – Kết thúc khóa (VLU) 00:30:00
--BÀI TẬP CÁ NHÂN VÀ NHÓM
Hướng dẫn đánh giá bài tập 00:00:00
Hướng dẫn nộp Bài tập Cá nhân & Nhóm 00:00:00
Bài tập 1 (VLU) 00:00:00
Bài tập 1 (VLU) 30, 00:00
Bài tập 2 (VLU) 00:00:00
BT2 (VLU) 30, 00:00
Bài tập 3 (VLU) 00:00:00
BT 3 (VLU) 30, 00:00
Bài tập nhóm (VLU) 00:00:00
BT Nhóm (VLU) 30, 00:00
BÀI LÀM TIÊU BIỂU CÁ NHÂN & NHÓM CỦA CÁC KHÓA
Bài tập 1 00:00:00
Bài tập 2 00:00:00
Bài tập 3 00:00:00
Bài tập Nhóm 00:00:00
THAM KHẢO
Phản hồi của học viên về cách học tập online tại Thinking School 00:00:00
Sách tham khảo (online teaching skill) Miễn phí 00:00:00
THE DESIGN BOOK FOR ONLINE LEARNING 00:00:00
Các loại trí thông minh 00:00:00
Các app hữu dụng cho giảng viên 00:00:00
Thinking School và Báo Thanh Niên live streaming về học online trong đại dịch coronavirus 00:00:00
Teaching methods for inspiring students of the future 00:00:00
Flipped Classroom guidelines 00:00:00
--THAM KHẢO VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Summative Assessment and Formative Assessment 00:00:00
Diagnostic – Formative – Summative assessment 00:00:00
--Hướng dẫn học sinh phương pháp học tập
Tập 0- Học trường nào làm tỷ phú? 00:00:00
Tập 1- Môi trường đại học 00:00:00
Tập 2 – Lập kế hoạch học tập 00:00:00
Tập 3 – Phương pháp học đại học 00:00:00
Tập 4- Cách đọc sách 00:00:00
Tập 5- Biến sách thành tri thức 00:00:00
Tập 6 – Đặt câu hỏi trong học tập 00:00:00
Tập 7- Đánh thức con heo lười trong bạn 00:00:00
Tập 8 – Đọc tiểu thuyết có ích gì? 00:00:00
Học tập phải khoa học 00:00:00
Kỹ năng nghiên cứu trong học tập 00:00:00
Trích dẫn tài liệu tham khảo và đạo văn 00:00:00
BÀI ĐỌC 8.3 – TRANH LUẬN, TRÍCH DẪN VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO 00:00:00
Thực học: Tại sao rùa lại thắng thỏ? 00:00:00
Thực học 2 00:00:00
Bài điểm 1 và bài điểm 10 00:00:00
ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT CỦA BẠN SAU VỚI KHÓA HỌC NÀY
Các yêu cầu và thao tác hoàn thành khóa học 00:00:00
Đánh giá của bạn về khóa học Kỹ năng giảng dạy Online (Văn Lang Uni) 00:00:00

Thời khóa biểu của lớp Kỹ năng giảng dạy online – ĐH Văn Lang

Lớp 11

BUỔI THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG
1 17/03 18:30-19:30 Khởi động, hướng dẫn đầu khóa, làm quen nhóm
17-22/03 Học viên tự học khóa Hướng dẫn sử dụng hệ thống. Là khóa học hướng dẫn cách thức sử dụng hệ thống E-learning. Thời gian 45 phút.
2 HAI 22/03 18:30-19:30 KHAI GIẢNG Học và dạy online – các thách thức và cơ hội; Mô hình Flipped Classroom
60 phút Làm việc nhóm – lần 1 Các nhóm tự thống nhất lịch và họp trên hệ thống Live của Thinking School
3 24/03 18:30-19:30 Webinar: Trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giảng dạy Online
4 HAI 29/03 18:30-19:30 Thiết kế khóa học, bài giảng Online
5 31/03 18:30-19:30 Tương tác và đánh giá học viên Online
60 phút Làm việc nhóm – lần 2 Các nhóm tự thống nhất lịch và họp trên hệ thống Live của Thinking School
6 HAI 05/04 18:30-19:30 Thuyết trình bài tập nhóm của học viên
7 HAI 12/04 18:30-19:30 TỔNG KẾT 2 LỚP: Trả lời câu hỏi, thảo luận, khen thưởng
Hạn nộp bài tập cá nhân và nhóm
Bài tập 1 Bài tập 2 Bài tập 3 Bài tập nhóm
22/03 29/03 07/04 05/04

Lớp 12

BUỔI THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG
1 NĂM 18/03 18:30-19:30 Khởi động, hướng dẫn đầu khóa, làm quen nhóm
18-23/03 Học viên tự học khóa Hướng dẫn sử dụng hệ thống. Là khóa học hướng dẫn cách thức sử dụng hệ thống E-learning. Thời gian 45 phút.
2 BA 23/03 18:30-19:30 KHAI GIẢNG Học và dạy online – các thách thức và cơ hội; Mô hình Flipped Classroom
60 phút Làm việc nhóm – lần 1 Các nhóm tự thống nhất lịch và họp trên hệ thống Live của Thinking School
3 NĂM 25/03 18:30-19:30 Webinar: Trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giảng dạy Online
4 BA 30/03 18:30-19:30 Thiết kế khóa học, bài giảng Online
5 NĂM 01/04 18:30-19:30 Tương tác và đánh giá học viên Online
60 phút Làm việc nhóm – lần 2 Các nhóm tự thống nhất lịch và họp trên hệ thống Live của Thinking School
6 BA 06/04 18:30-19:30 Thuyết trình bài tập nhóm của học viên
7 HAI 12/04 18:30-19:30 TỔNG KẾT 2 LỚP: Trả lời câu hỏi, thảo luận, khen thưởng
Hạn nộp bài tập cá nhân và nhóm
Bài tập 1 Bài tập 2 Bài tập 3 Bài tập nhóm
23/03 30/03 08/04 06/04
Chưa có đánh giá.

 Thông tin chi tiết về 4 giảng viên, có thể xem ở đây

 1. TS. Vũ Thế Dũng
 2. Ths. Hoàng Kim Dương
 3. Ths. Trần Quang Tuấn
 4. TS. Tạ Hùng Anh 

Học viên Khóa 2-2020 nói gì về chương trình?

Học viên khóa 1- 2020 nói gì về chương trình?

Học viên các chương trình khác

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

4.6/5 (416)
4.5/5 (416)
4.4/5 (416)
4.6/5 (416)
4.6/5 (416)
4.6/5 (416)
4.6/5 (416)
4.5/5 (416)
4.5/5 (416)
4.5/5 (416)
4.6/5 (416)
4.3/5 (416)
4.4/5 (416)
4.4/5 (138)
4.2/5 (138)
4.4/5 (138)
Đang xem chủ đề thứ 1 (trong tổng số 120 chủ đề)
Đang xem chủ đề thứ 1 (trong tổng số 120 chủ đề)
 • Bạn cần đăng nhập để tạo chủ đề mới.
THE THINKING SCHOOL @2018
X